English version
Ida Hellum Sandbekken

Ida Hellum Sandbekken

Kort om

Ida H. Sandbekken er stipendiat ved forskningsprosjektet: Håndhygiene, infeksjonsforebygging og antibiotikabruk på sykehjem. Hun har Bachelor i sykepleier fra Høgskolen i Buskerud, og Master i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling fra Høgskolen i Oslo og Akershus. I masteroppgaven brukte hun data fra den landsdekkende undersøkelsen Life cOurse, Gender and Generation (LOGG) til å undersøke livskvaliteten og jobbtilfredshet til sykepleiere. Hun har klinisk erfaring fra sykehjem, kirurgisk sengepost, akuttmottak og legevakt. Etter oppstart ved OsloMet har hun arbeidet med undervisning og veiledning av både første- og sisteårs sykepleierstudenter, og var emneleder i "Anatomi, fysiologi og biokjemi" og "Mikrobiologi og smittevern". Hun er medlem av forskningsgruppen Livskvalitet, og har forsket på studenter, søvn, læring og COVID-19. Gjennom pandemien utarbeidet hun og Borghild Løyland smittevernskurs til Oslo kommune, Norske frisør og velværebedrifter, og student- og ansattkurs til OsloMet. 

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Løyland, Borghild ; Sandbekken, Ida Hellum ; Grov, Ellen Karine ; Utne, Inger (2024). Causes and Risk Factors of Breast Cancer, What Do We Know for Sure? An Evidence Synthesis of Systematic Reviews and Meta-Analyses. Cancers. Vol. 16.
https://doi.org/10.3390/cancers16081583

Sandbekken, Ida Hellum ; Hermansen, Åsmund ; Grov, Ellen Karine ; Utne, Inger ; Løyland, Borghild (2024). Surveillance of Infections and Antibiotic Use in 21 Nursing Home Wards during the COVID-19 Pandemic: A Systematic Assessment. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 21.
https://doi.org/10.3390/ijerph21030358

Meyer, Mona Elisabeth ; Sandbekken, Ida Hellum ; Tørris, Christine ; Halvorsrud, Hedvig ; Molin, Marianne (2023). Hva kjennetegner digitale seminargrupper som fungerer godt, og hva kjennetegner de som fungerer mindre godt?. UNIPED. Vol. 46.
https://doi.org/10.18261/uniped.46.1.3

Holmen, Heidi ; Flølo, Tone Nygaard ; Tørris, Christine ; Løyland, Borghild ; Almendingen, Kari ; Bjørnnes, Ann Kristin ; Albertini Früh, Elena ; Grov, Ellen Karine ; Helseth, Sølvi ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Malambo, Rosah ; Misvær, Nina ; Rasalingam, Anurajee ; Riiser, Kirsti ; Sandbekken, Ida Hellum ; Schippert, Ana Carla Soares Portugal ; Sparboe-Nilsen, Bente ; Bigum Sundar, Turid Kristin ; Sæterstrand, Torill Margaret ; Utne, Inger ; Valla, Lisbeth ; Winger, Anette ; Torbjørnsen, Astrid (2023). Unpacking the Public Health Triad of Social Inequality in Health, Health Literacy, and Quality of Life—A Scoping Review of Research Characteristics. 19 s. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 21.
https://doi.org/10.3390/ijerph21010036

Finbråten, Hanne Søberg ; Guttersrud, Øystein ; Foss, Camilla ; Pettersen, Kjell Sverre ; Tørris, Christine ; Meyer, Mona Elisabeth ; Halvorsrud, Hedvig ; Stensrud, Helge; Sandbekken, Ida Hellum ; Sæland, Mone Eli; Grønlien, Heidi Kristine (2023). Bruk av «concept cartoons» i kombinasjon med digitalt student-respons-system for å støtte læring i Anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleierutdanningen - En undervisningsstrategi for å fremme studentaktiv læring. UNIPED. Vol. 46.
https://doi.org/10.18261/uniped.46.4.3

Sandbekken, Ida Hellum ; Utne, Inger ; Hermansen, Åsmund ; Grov, Ellen Karine ; Løyland, Borghild (2023). Impact of multimodal interventions targeting behavior change on hand hygiene adherence in nursing homes: An 18-month quasi-experimental study. American Journal of Infection Control.
https://doi.org/10.1016/j.ajic.2023.07.005

Sandbekken, Ida Hellum ; Hermansen, Åsmund ; Utne, Inger ; Grov, Ellen Karine ; Løyland, Borghild (2022). Students’ observations of hand hygiene adherence in 20 nursing home wards, during the COVID-19 pandemic. BMC Infectious Diseases. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12879-022-07143-6

Tørris, Christine ; Meyer, Mona Elisabeth ; Sandbekken, Ida Hellum ; Halvorsrud, Hedvig ; Molin, Marianne (2022). Nursing Students’ Perceived Learning Outcomes, Motivation to Learn and Grade Achieved in a Digital Blended Learning Course: A Norwegian Cross-Sectional Study. Education Sciences. Vol. 12.
https://doi.org/10.3390/educsci12070467

Holmen, Heidi ; Riiser, Kirsti ; Løyland, Borghild ; Sandbekken, Ida Hellum ; Almendingen, Kari ; Andenæs, Randi ; Bjørnnes, Ann Kristin ; Fagerlund, Bettina Holmberg; Albertini Früh, Elena ; Helseth, Sølvi ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Leegaard, Marit; Misvær, Nina ; Pallesen, Ståle; Rasalingam, Anurajee ; Ravn, Ingrid Helen ; Ribu, Lis ; Rostad, Hanne Marie ; Nilsen, Bente ; Sæterstrand, Torill Margaret ; Torbjørnsen, Astrid ; Utne, Inger ; Valeberg, Berit Taraldsen ; Valla, Lisbeth ; Winger, Anette ; Grov, Ellen Karine (2021). Students’ top 10 priorities of research uncertainties on students’ sleep: a pragmatic James Lind Alliance approach. 9 s. BMJ Open. Vol. 11.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-043697

Bjørnnes, Ann Kristin ; Torbjørnsen, Astrid ; Valeberg, Berit Taraldsen ; Sparboe-Nilsen, Bente ; Sandbekken, Ida Hellum ; Almendingen, Kari ; Leegaard, Marit; Ravn, Ingrid Helen ; Sæterstrand, Torill Margaret ; Løyland, Borghild ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Fagerlund, Bettina Holmberg; Valla, Lisbeth ; Misvær, Nina ; Riiser, Kirsti ; Utne, Inger ; Rostad, Hanne Marie ; Winger, Anette ; Albertini Früh, Elena ; Holmen, Heidi ; Ribu, Lis ; Helseth, Sølvi ; Grov, Ellen Karine (2021). What is Known About Students and Sleep: Systematic Review and Evidence Map. 11 s. Sage Open. Vol. 11.
https://doi.org/10.1177/21582440211032162

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig