English version
Tone Nygaard Flølo

Tone Nygaard Flølo

Kort om

Jeg er førsteamanuensis ved institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, fakultet for helsevitenskap og forsker på kirurgisk behandling av alvorlig fedme, fedmerelaterte tilleggsykdommer og livskvalitet med tilknytning til prosjektet FettVest – Fedmekirurgi på Vestlandet. Jeg er emneleder i sykdomslære, og underviser og veileder studenter på bachelor- og masternivå i tema relatert til helse og livskvalitet. Jeg er medlem av forskningsgruppen Livskvalitet ved OsloMet og sitter i styret for det nasjonale forskningsnettverket LIVSFORSK.

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Lillekroken, Daniela ; Kvalvaag, Heidi M.; Lindeflaten, Katrin ; Flølo, Tone Nygaard ; Krogstad, Kristine ; Hessevaagbakke, Elisabeth (2024). Educating the nurses of tomorrow: exploring first-year nursing students’ reflections on a one-week senior peer-mentor supervised inspiration practice in nursing homes. 15 s. BMC Nursing. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12912-024-01768-5

Chew, Han Shi Jocelyn; Soong, Rou Yi; Teo, Yu Qing Jolene; Flølo, Tone Nygaard ; Chong, Bryan; Yong, Cai Ling; Ho, Yishen; Chew, Nicholas W.S.; So, Jimmy Bok Yan; Shabbir, Asim (2024). Anthropometric and cardiometabolic effects of polyphenols in people with overweight and obesity: an umbrella review. Nutrition reviews. Vol. 00(0):1-38.
https://doi.org/10.1093/nutrit/nuad163

Holmen, Heidi ; Flølo, Tone Nygaard ; Tørris, Christine ; Løyland, Borghild ; Almendingen, Kari ; Bjørnnes, Ann Kristin ; Albertini Früh, Elena ; Grov, Ellen Karine ; Helseth, Sølvi ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Malambo, Rosah ; Misvær, Nina ; Rasalingam, Anurajee ; Riiser, Kirsti ; Sandbekken, Ida Hellum ; Schippert, Ana Carla Soares Portugal ; Sparboe-Nilsen, Bente ; Bigum Sundar, Turid Kristin ; Sæterstrand, Torill Margaret ; Utne, Inger ; Valla, Lisbeth ; Winger, Anette ; Torbjørnsen, Astrid (2023). Unpacking the Public Health Triad of Social Inequality in Health, Health Literacy, and Quality of Life—A Scoping Review of Research Characteristics. 19 s. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 21.
https://doi.org/10.3390/ijerph21010036

Flølo, Tone Nygaard ; Fosså, Alexander; Nedkvitne, Jonas Ingolf Petersson; Waage, Jo Erling Riise; Rekdal, Magne; Dankel, Simon N; Fernø, Johan; Mellgren, Gunnar; Nedrebø, Bjørn Gunnar (2023). Long-term impact of gastropexy on use of acid-reducing medication, second operations for gastroesophageal reflux and subjective reflux symptoms after sleeve gastrectomy. Clinical Obesity. Vol. 13.
https://doi.org/10.1111/cob.12618

Flølo, Tone Nygaard ; Gjeilo, Kari Hanne; Andersen, John Roger; Haraldstad, Kristin ; Hjelmeland, Inger Helen Hardeland; Iversen, Marjolein M.; Løyland, Borghild ; Norekvål, Tone Merete; Riiser, Kirsti ; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug; Utne, Inger ; Beisland, Elisabeth Grov (2022). The impact of educational concerns and satisfaction on baccalaureate nursing students’ distress and quality of life during the Covid-19 pandemic; a cross-sectional study. 13 s. BMC Nursing. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12912-022-00962-7

Nielsen, Hans Jørgen; Nedrebø, Bjørn Gunnar; Fosså, Alexander; Andersen, John Roger; Assmus, Jörg; Dagsland, Vigdis Halvorsen; Dankel, Simon N; Gudbrandsen, Oddrun Anita; Fernø, Johan; Hjellestad, Iren Drange; Hjermstad, Marianne Jensen; Kolotkin, Ronette Loganzo; Thorsen, Håvard Luong; Mellgren, Gunnar; Flølo, Tone Nygaard (2022). Seven-year trajectories of body weight, quality of life and comorbidities following Roux-en-Y gastric bypass and sleeve gastrectomy. International Journal of Obesity. Vol. 46.
https://doi.org/10.1038/s41366-021-01028-5

Beisland, Elisabeth Grov; Gjeilo, Kari Hanne; Andersen, John Roger; Bratås, Ola; Bø, Bodil; Haraldstad, Kristin ; Hjelmeland, Inger Helen Hardeland; Iversen, Marjolein M.; Løyland, Borghild ; Norekvål, Tone Merete; Riiser, Kirsti ; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug; Utne, Inger ; Flølo, Tone Nygaard (2021). Quality of life and fear of COVID-19 in 2600 baccalaureate nursing students at five universities: a cross-sectional study. 10 s. Health and Quality of Life Outcomes. Vol. 19.
https://doi.org/10.1186/s12955-021-01837-2

Flølo, Tone Nygaard ; Tell, Grethe S.; Kolotkin, Ronette Loganzo; Aasprang, Anny; Norekvål, Tone M.; Våge, Villy; Hufthammer, Karl Ove; Andersen, John Roger (2019). Changes in quality of life 5 years after sleeve gastrectomy: A prospective cohort study. BMJ Open. Vol. 9:e031170.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-031170

Gudbrandsen, Oddrun Anita; Dankel, Simon N; Skumsnes, Lillian; Flølo, Tone Nygaard ; Folkestad, Oddry H; Nielsen, Hans Jørgen; Våge, Villy; Mohn, Arne-Christian; Nedrebø, Bjørn Gunnar; Sagen, Jørn V.; Fernø, Johan; Mellgren, Gunnar (2019). Short-term effects of Vertical sleeve gastrectomy and Roux-en-Y gastric bypass on glucose homeostasis. Scientific Reports. Vol. 9:14817.
https://doi.org/10.1038/s41598-019-51347-x

Aasprang, Anny; Våge, Villy; Flølo, Tone Nygaard ; Hegland, Pål Andre; Kolotkin, Ronette Loganzo; Natvig, Gerd Karin; Andersen, John Roger (2019). Pasientrapportert livskvalitet ved fedme - Utvikling av nytt måleinstrument. 9 s. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 139.
https://doi.org/10.4045/tidsskr.18.0493

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig