English version
Tone Nygaard Flølo

Tone Nygaard Flølo

Kort om

Jeg er førsteamanuensis ved institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, fakultet for helsevitenskap og forsker på kirurgisk behandling av alvorlig fedme, fedmerelaterte tilleggsykdommer og livskvalitet med tilknytning til prosjektet FettVest – Fedmekirurgi på Vestlandet. Jeg er emneleder i sykdomslære, og underviser og veileder studenter på bachelor- og masternivå i tema relatert til helse og livskvalitet. Jeg er medlem av forskningsgruppen Livskvalitet ved OsloMet og sitter i styret for det nasjonale forskningsnettverket LIVSFORSK.

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Flølo, Tone Nygaard ; Fosså, Alexander; Nedkvitne, Jonas Ingolf Petersson; Waage, Jo Erling Riise; Rekdal, Magne; Dankel, Simon N; Fernø, Johan; Mellgren, Gunnar; Nedrebø, Bjørn Gunnar (2023). Long-term impact of gastropexy on use of acid-reducing medication, second operations for gastroesophageal reflux and subjective reflux symptoms after sleeve gastrectomy. Clinical Obesity. Vol. 13.
https://doi.org/10.1111/cob.12618

Flølo, Tone Nygaard ; Gjeilo, Kari Hanne; Andersen, John Roger; Haraldstad, Kristin ; Hjelmeland, Inger Helen Hardeland; Iversen, Marjolein M.; Løyland, Borghild ; Norekvål, Tone Merete; Riiser, Kirsti ; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug; Utne, Inger ; Beisland, Elisabeth Grov (2022). The impact of educational concerns and satisfaction on baccalaureate nursing students’ distress and quality of life during the Covid-19 pandemic; a cross-sectional study. 13 s. BMC Nursing. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12912-022-00962-7

Nielsen, Hans Jørgen; Nedrebø, Bjørn Gunnar; Fosså, Alexander; Andersen, John Roger; Assmus, Jörg; Dagsland, Vigdis Halvorsen; Dankel, Simon N; Gudbrandsen, Oddrun Anita; Fernø, Johan; Hjellestad, Iren Drange; Hjermstad, Marianne Jensen; Kolotkin, Ronette Loganzo; Thorsen, Håvard Luong; Mellgren, Gunnar; Flølo, Tone Nygaard (2022). Seven-year trajectories of body weight, quality of life and comorbidities following Roux-en-Y gastric bypass and sleeve gastrectomy. International Journal of Obesity. Vol. 46.
https://doi.org/10.1038/s41366-021-01028-5

Beisland, Elisabeth Grov; Gjeilo, Kari Hanne; Andersen, John Roger; Bratås, Ola; Bø, Bodil; Haraldstad, Kristin ; Hjelmeland, Inger Helen Hardeland; Iversen, Marjolein M.; Løyland, Borghild ; Norekvål, Tone Merete; Riiser, Kirsti ; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug; Utne, Inger ; Flølo, Tone Nygaard (2021). Quality of life and fear of COVID-19 in 2600 baccalaureate nursing students at five universities: a cross-sectional study. 10 s. Health and Quality of Life Outcomes. Vol. 19.
https://doi.org/10.1186/s12955-021-01837-2

Aasprang, Anny; Våge, Villy; Flølo, Tone Nygaard ; Hegland, Pål Andre; Kolotkin, Ronette Loganzo; Natvig, Gerd Karin; Andersen, John Roger (2019). Pasientrapportert livskvalitet ved fedme - Utvikling av nytt måleinstrument. 9 s. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 139.
https://doi.org/10.4045/tidsskr.18.0493

Flølo, Tone Nygaard ; Tell, Grethe S.; Kolotkin, Ronette Loganzo; Aasprang, Anny; Norekvål, Tone M.; Våge, Villy; Hufthammer, Karl Ove; Andersen, John Roger (2019). Changes in quality of life 5 years after sleeve gastrectomy: A prospective cohort study. BMJ Open. Vol. 9:e031170.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-031170

Gudbrandsen, Oddrun Anita; Dankel, Simon N; Skumsnes, Lillian; Flølo, Tone Nygaard ; Folkestad, Oddry H; Nielsen, Hans Jørgen; Våge, Villy; Mohn, Arne-Christian; Nedrebø, Bjørn Gunnar; Sagen, Jørn V.; Fernø, Johan; Mellgren, Gunnar (2019). Short-term effects of Vertical sleeve gastrectomy and Roux-en-Y gastric bypass on glucose homeostasis. Scientific Reports. Vol. 9:14817.
https://doi.org/10.1038/s41598-019-51347-x

Flølo, Tone Nygaard ; Tell, Grethe S.; Kolotkin, Ronette L.; Aasprang, Anny; Norekvål, Tone M.; Våge, Villy; Andersen, John Roger (2018). Eating self-efficacy as predictor of long-term weight loss and obesity-specific quality of life after sleeve gastrectomy: A prospective cohort study. Surgery for Obesity and Related Diseases. Vol. 14.
https://doi.org/10.1016/j.soard.2018.12.011

Flølo, Tone Nygaard ; Andersen, John Roger; Kolotkin, Ronette L.; Aasprang, Anny; Natvig, Gerd Karin; Hufthammer, Karl Ove; Våge, Villy (2017). Five-year outcomes after vertical sleeve gastrectomy for severe obesity: a prospective cohort Study. Obesity Surgery. Vol. 27.
https://doi.org/10.1007/s11695-017-2605-x

Flølo, Tone Nygaard ; Andersen, John Roger; Nielsen, Hans Jørgen; Natvig, Gerd Karin (2014). Translation, adaptation, validation and performance of the American Weight Efficacy Lifestyle Questionnaire Short Form (WEL-SF) to a Norwegian version: a cross-sectional study. 17 s. PeerJ. Vol. 2014.
https://doi.org/10.7717/peerj.565Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig