English version
Sylvia Hansen

Sylvia Hansen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Hougaard, Peter Forde ; Øygarden, Anne-Martha Utne ; Marchen, Roger Arnold ; Hansen, Sylvia ; Ulfsby, Kirsten Jacobsen (2023). Vi trodde det skulle bli gull. En kritisk vurdering av det pedagogiske designet i et mindre vellykket undervisningsopplegg. Knutstad, Unni; Larsen, Kristian; Jensen, Kari Toverud (Red.). Fagdidaktiske temaer i helsefagene. s. 125-149. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.198.ch7Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig