English version
Kirsten Jacobsen Ulfsby

Kirsten Jacobsen Ulfsby

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Hougaard, Peter Forde ; Tørris, Christine ; Erichsen, Torunn ; Høium, Kari ; Ulfsby, Kirsten Jacobsen ; Jensen, Trude Løkhaug; Opheim, Helene Margrethe Storebø (2023). Teknologi og aktivisering i læringsfellesskap. Knutstad, Unni; Larsen, Kristian; Jensen, Kari Toverud (Red.). Fagdidaktiske temaer i helsefagene. s. 91-123. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.198.ch6

Hougaard, Peter Forde ; Øygarden, Anne-Martha Utne ; Marchen, Roger Arnold ; Hansen, Sylvia ; Ulfsby, Kirsten Jacobsen (2023). Vi trodde det skulle bli gull. En kritisk vurdering av det pedagogiske designet i et mindre vellykket undervisningsopplegg. Knutstad, Unni; Larsen, Kristian; Jensen, Kari Toverud (Red.). Fagdidaktiske temaer i helsefagene. s. 125-149. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.198.ch7

Urstad, Kristin Hjorthaug; Ulfsby, Kirsten Jacobsen ; Brandeggen, Tone Knutsen; Bodsberg, Kristin Glenna; Jensen, Trude Løkhaug; Tjoflåt, Ingrid (2018). Digital storytelling in clinical replacement studies: Nursing students' experiences. Nurse Education Today. Vol. 71.
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.09.016Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig