English version
Helene Margrethe Storebø Opheim

Helene Margrethe Storebø Opheim

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Opheim, Helene Margrethe Storebø ; Arntzen, Kari ; Larsen, Kristian (2023). Hvordan kan simulering bidra til bevisstgjøring av utfordringer knyttet til legemiddelhåndtering i sykehjem?. 16 s. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.7557/14.6956

Hougaard, Peter Forde ; Tørris, Christine ; Erichsen, Torunn ; Høium, Kari ; Ulfsby, Kirsten Jacobsen ; Jensen, Trude Løkhaug; Opheim, Helene Margrethe Storebø (2023). Teknologi og aktivisering i læringsfellesskap. Knutstad, Unni; Larsen, Kristian; Jensen, Kari Toverud (Red.). Fagdidaktiske temaer i helsefagene. s. 91-123. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.198.ch6

Opheim, Helene Margrethe Storebø ; Furuseth, May-Tove ; Espe, Kristin Isabella Kirkengen; Hjeltnes, Bjarne ; Hessevaagbakke, Elisabeth (2021). Bioingeniørstudenter som veiledere for sykepleiestudenter i venøs blodprøvetaking. 5 s. Bioingeniøren.

Grossman, Sheila; Mager, Diane; Opheim, Helene Margrethe Storebø ; Torbjørnsen, Astrid (2011). A Bi-national Simulation Study to Improve Cultural Awareness in Nursing Students. Clinical Simulation in Nursing.
https://doi.org/10.1016

Grossman, Sheila; Mager, Diane; Opheim, Helene Margrethe Storebø ; Torbjørnsen, Astrid (2010). Simulation technology impacts cultural competence of undergraduate students in North America and Norway. Clinical Simulation in Nursing. Vol. 6.
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hio.no/sciencPublikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig