Norwegian version
Sylvia Hansen

Sylvia Hansen

Publications and research

Scientific publications

Hougaard, Peter Forde ; Ƙygarden, Anne-Martha Utne ; Marchen, Roger Arnold ; Hansen, Sylvia ; Ulfsby, Kirsten Jacobsen (2023). Vi trodde det skulle bli gull. En kritisk vurdering av det pedagogiske designet i et mindre vellykket undervisningsopplegg. Knutstad, Unni; Larsen, Kristian; Jensen, Kari Toverud (Ed.). Fagdidaktiske temaer i helsefagene. p. 125-149. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.198.ch7These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete