Norwegian version
Elisabeth Hessevaagbakke

Elisabeth Hessevaagbakke

Scientific publications

Lillekroken, Daniela ; Kvalvaag, Heidi M.; Lindeflaten, Katrin ; Flølo, Tone Nygaard ; Krogstad, Kristine ; Hessevaagbakke, Elisabeth (2024). Educating the nurses of tomorrow: exploring first-year nursing students’ reflections on a one-week senior peer-mentor supervised inspiration practice in nursing homes. 15 p. BMC Nursing. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12912-024-01768-5

Christiansen, Bjørg ; Blomberg, Karin ; Lindeflaten, Katrin ; Holm Larsen, Monica ; Averlid, Gertrud M; Salinas, Deborah ; Hessevaagbakke, Elisabeth (2023). Praksisveilederes erfaring med lokale læreplaner for sykepleierstudenter. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.7557/14.6860

Opheim, Helene Margrethe Storebø ; Furuseth, May-Tove ; Espe, Kristin Isabella Kirkengen; Hjeltnes, Bjarne ; Hessevaagbakke, Elisabeth (2021). Bioingeniørstudenter som veiledere for sykepleiestudenter i venøs blodprøvetaking. 5 p. Bioingeniøren.

Lindeflaten, Katrin ; Christiansen, Bjørg ; Aamold, Kristin; Halvorsrud, Hedvig ; Espe, Kristin Isabella Kirkengen; Hessevaagbakke, Elisabeth (2021). Studenter på kompletterende sykepleierutdanning sine erfaringer som veiledere i et medstudentbasert studieopplegg. 13 p. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 105.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2021-02-09

Torbjørnsen, Astrid ; Hessevaagbakke, Elisabeth ; Grov, Ellen Karine ; Bjørnnes, Ann Kristin (2021). Enhancing students learning experiences in nursing programmes: An integrated review. 7 p. Nurse Education in Practice. Vol. 52.
https://doi.org/10.1016/j.nepr.2021.103038

Løyland, Borghild ; Peveri, Anne Marthe; Hessevaagbakke, Elisabeth ; Taasen, Inger; Lindeflaten, Katrin (2019). Students’ Observations of Hand Hygiene in Nursing homes using the Five Moments of Hand Hygiene. Journal of Clinical Nursing (JCN).
https://doi.org/10.1111/jocn.15136

Hessevaagbakke, Elisabeth ; Christiansen, Bjørg (2019). Hvordan kan praksisveileder vurdere studentenes pedagogiske kompetanse i relasjon til pasienter?. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Ed.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. p. 219-230. Gyldendal Akademisk.

Havnes, Anton ; Christiansen, Bjørg ; Bjørk, Ida Torunn; Hessevaagbakke, Eva Elisabeth (2016). Peer learning in higher education:Patterns of talk and interaction in skills centre simulation. Learning, Culture and Social Interaction. Vol. 8.
https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2015.12.004

Bjørk, Ida Torunn; Christiansen, Bjørg ; Havnes, Anton ; Hessevaagbakke, Eva Elisabeth (2015). Exploring the black box of practical skill learning in the clinical skills center. Journal of Nursing Education and Practice (JNEP). Vol. 5.
https://doi.org/10.5430/jnep.v5n11p131

Hessevaagbakke, Elisabeth ; Johansen, Anne Grethe; Gudjonsdottir, Solveig; Christiansen, Bjørg (2013). Praksisveilederens funksjon i et medstudentbasert studieopplegg i klinikken. Nordisk sygeplejeforskning. Vol. 3.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete