Norwegian version
Elisabeth Hessevaagbakke

Elisabeth Hessevaagbakke

Scientific publications

Opheim, Helene Margrethe Storebø; Furuseth, May-Tove; Espe, Kristin Isabella Kirkengen; Hjeltnes, Bjarne; Hessevaagbakke, Elisabeth (2021). Bioingeniørstudenter som veiledere for sykepleiestudenter i venøs blodprøvetaking. 5 p. Bioingeniøren.

Torbjørnsen, Astrid; Hessevaagbakke, Elisabeth; Grov, Ellen Karine; Bjørnnes, Ann Kristin (2021). Enhancing students learning experiences in nursing programmes: An integrated review. 7 p. Nurse Education in Practice. Vol. 52.
https://doi.org/10.1016/j.nepr.2021.103038

Lindeflaten, Katrin; Christiansen, Bjørg; Aamold, Kristin; Halvorsrud, Hedvig; Espe, Kristin Isabella Kirkengen; Hessevaagbakke, Elisabeth (2021). Studenter på kompletterende sykepleierutdanning sine erfaringer som veiledere i et medstudentbasert studieopplegg. 13 p. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 105.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2021-02-09

Løyland, Borghild; Peveri, Anne Marthe; Hessevaagbakke, Elisabeth; Taasen, Inger; Lindeflaten, Katrin (2019). Students’ Observations of Hand Hygiene in Nursing homes using the Five Moments of Hand Hygiene. Journal of Clinical Nursing (JCN).
https://doi.org/10.1111/jocn.15136

Hessevaagbakke, Elisabeth; Christiansen, Bjørg (2019). Hvordan kan praksisveileder vurdere studentenes pedagogiske kompetanse i relasjon til pasienter?. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Ed.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. p. 219-230. Gyldendal Akademisk.

Havnes, Anton; Christiansen, Bjørg; Bjørk, Ida Torunn; Hessevaagbakke, Eva Elisabeth (2016). Peer learning in higher education:Patterns of talk and interaction in skills centre simulation. Learning, Culture and Social Interaction. Vol. 8.
https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2015.12.004

Bjørk, Ida Torunn; Christiansen, Bjørg; Havnes, Anton; Hessevaagbakke, Eva Elisabeth (2015). Exploring the black box of practical skill learning in the clinical skills center. Journal of Nursing Education and Practice (JNEP). Vol. 5.
https://doi.org/10.5430/jnep.v5n11p131

Hessevaagbakke, Elisabeth; Johansen, Anne Grethe; Gudjonsdottir, Solveig; Christiansen, Bjørg (2013). Praksisveilederens funksjon i et medstudentbasert studieopplegg i klinikken. Nordisk sygeplejeforskning. Vol. 3.

Christiansen, Bjørg; Bjørk, Ida Torunn; Havnes, Anton; Hessevaagbakke, Elisabeth (2011). Developing supervision skills through peer learning partnership. Nurse Education in Practice. Vol. 11.
https://doi.org/10.1016/j.nepr.2010.11.007

Hessevaagbakke, Elisabeth; Christiansen, Bjørg; Aaseth, Trude; Johansen, Anne Grethe; Bjørk, Ida Torunn; Havnes, Anton (2010). Medstudentveiledning i praksisstudiene. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 94.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete