Norwegian version
Bjørg Christiansen

Bjørg Christiansen

Scientific publications

Christiansen, Bjørg; Holmberg, Vigdis; Erichsen, Torunn; Vågan, Andre (2020). Helsepedagogikk – fra begrep til praksis i helsefagutdanninger: Hva kjennetegner studentenes erfaringer?. UNIPED .

Finstad, Ingrid Rachel Strand; Christiansen, Bjørg (2019). Læresituasjoner og prosessvurdering i praksisstudier på sykehjem I: Vurdering av kompetanse i praksisstudier - en vitenskapelig antologi. ISBN: 978-82-05-51404-1. 12 p. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Holm Larsen, Monica; Christiansen, Bjørg (2019). Hvordan oppfatter praksisveiledere læresituasjoner og læringsutbytter i psykisk helsearbeid?. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Ed.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. Kapittel 7. p. 113-128. Gyldendal Akademisk.

Hessevaagbakke, Elisabeth; Christiansen, Bjørg (2019). Hvordan kan praksisveileder vurdere studentenes pedagogiske kompetanse i relasjon til pasienter?. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Ed.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. 13. p. 219-230. Gyldendal Akademisk.

Lindeflaten, Katrin; Christiansen, Bjørg (2019). Praksisveilederes utfordringer med å vurdere sykepleierstudenter i spesialisthelsetjenesten. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Ed.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. 9. p. 129-145. Gyldendal Akademisk.

Jensen, Kari Toverud; Christiansen, Bjørg; Larsen, Kristian (2019). Balansekunst. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Ed.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. kaittel 14. p. 231-242. Gyldendal Akademisk.

Christiansen, Bjørg (2019). Introduksjon: Særpreg og utfordringer i vurdering av kompetanse i praksisstudier. ISBN: 978-82-05-51404-1. 24 p. Gyldendal Akademisk.

Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (2019). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. ISBN: 978-82-05-51404-1. 248 p. Gyldendal Akademisk.

Christiansen, Bjørg; Taasen, Inger; Hagstrøm, Nora; Hansen, Kjellaug Kildal; Norenberg, Dorte Lybye (2017). Collaborative Learning at the Boundaries: Hallmarks within a Rehabilitation Context. Professions and Professionalism . Vol. 7.

Konow-Lund, Anne-Sophie; Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per; Christiansen, Bjørg (2017). Developing mature empathy among first-year students: The learning potential of emotional experiences. Nordic journal of nursing research . Vol. 38.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete