Norwegian version
Katrin Lindeflaten

Katrin Lindeflaten

Scientific publications

Løyland, Borghild; Peveri, Anne Marthe; Hessevaagbakke, Elisabeth; Taasen, Inger; Lindeflaten, Katrin (2019). Students’ Observations of Hand Hygiene in Nursing homes using the Five Moments of Hand Hygiene. Journal of Clinical Nursing (JCN) .

Lindeflaten, Katrin; Christiansen, Bjørg (2019). Praksisveilederes utfordringer med å vurdere sykepleierstudenter i spesialisthelsetjenesten. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Ed.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. 9. p. 129-145. Gyldendal Akademisk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete