Norwegian version
Anne-Martha Utne Øygarden

Anne-Martha Utne Øygarden

Research groups

Scientific publications

Øygarden, Anne-Martha Utne ; Småstuen, Milada Cvancarova ; Abudayya, Abdallah; Glavin, Kari ; Sæther, Kristin Marie; Solberg, Beate; Brekke, Malene; Strøm, Benedicte Sørensen (2023). Prevalence and predictive factors of depressive symptoms among primiparae in antenatal care: A cross-sectional study in the new families programme. 10 p. Journal of Clinical Nursing (JCN). Vol. 32.
https://doi.org/10.1111/jocn.16608

Brekke, Malene; Hagen, Milada ; Glavin, Kari ; Amro, Amin Abdul-Galeel; Solberg, Beate; Øygarden, Anne-Martha Utne ; Sæther, Kristin Marie; Haugland, Trude (2023). The impact of New Families home visiting program on first-time mothers’ quality of life and its association with social support: a non-randomized controlled study. BMC Public Health. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12889-023-17285-0

Hougaard, Peter Forde ; Øygarden, Anne-Martha Utne ; Marchen, Roger Arnold ; Hansen, Sylvia ; Ulfsby, Kirsten Jacobsen (2023). Vi trodde det skulle bli gull. En kritisk vurdering av det pedagogiske designet i et mindre vellykket undervisningsopplegg. Knutstad, Unni; Larsen, Kristian; Jensen, Kari Toverud (Ed.). Fagdidaktiske temaer i helsefagene. p. 125-149. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.198.ch7

Brekke, Malene; Amro, Amin Abdul-Galeel; Småstuen, Milada Cvancarova ; Glavin, Kari ; Solberg, Beate; Øygarden, Anne-Martha Utne ; Sæther, Kristin Marie; Haugland, Trude (2023). Quality of life in Norwegian pregnant women and men with pregnant partners, and association with perception of sleep and depressive symptoms: a cross-sectional study. BMC Pregnancy and Childbirth. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12884-023-05379-x

Øygarden, Anne-Martha Utne ; Berg, Rigmor; Abudayya, Abdallah; Glavin, Kari ; Strøm, Benedicte Sørensen (2022). Measurement instruments for parental stress in the postpartum period: A scoping review. 18 p. PLOS ONE. Vol. 17.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265616

Brekke, Malene; Solberg, Beate; Sæther, Kristin Marie; Øygarden, Anne-Martha Utne ; Martinsen, Jan Ivar; Glavin, Kari (2021). Oslo’s child health service during the COVID-19 pandemic – the experiences of first-time mothers. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2021.85932en

Brekke, Malene; Solberg, Beate; Sæther, Kristin Marie; Øygarden, Anne-Martha Utne ; Martinsen, Jan Ivar; Glavin, Kari (2021). Helsestasjonstilbudet i Oslo under covid-19 – førstegangsmødres erfaringer. Sykepleien Forskning. Vol. 16.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2021.85932These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete