English version
Nina Misvær

Nina Misvær

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emner

Familier med funksjonshemmede barn   Barn i familie   Barnefamilier   Samliv   Kronisk sykdom   Søvn   Brukermedvirkning   Barn og ungdom   Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn   Familie, dagliglivproblemer   Ernæring   Barnesykdommer   Foreldre   Søvnforstyrrelser / søvnproblemer / søvnbesvær   Vaksiner   Type 1 diabetes   Forebyggende tannhelse   Fysisk aktivitet   Ungdomsforskning   Livskvaliet   Helsestasjon   Overvekt   Skolehelsetjeneste   Elevers psykiske helse   Smittsomme sykdommer   Kolikk   Apotekbrosjyrer   Hodelus

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Holmen, Heidi ; Flølo, Tone Nygaard ; Tørris, Christine ; Løyland, Borghild ; Almendingen, Kari ; Bjørnnes, Ann Kristin ; Albertini Früh, Elena ; Grov, Ellen Karine ; Helseth, Sølvi ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Malambo, Rosah ; Misvær, Nina ; Rasalingam, Anurajee ; Riiser, Kirsti ; Sandbekken, Ida Hellum ; Schippert, Ana Carla Soares Portugal ; Sparboe-Nilsen, Bente ; Bigum Sundar, Turid Kristin ; Sæterstrand, Torill Margaret ; Utne, Inger ; Valla, Lisbeth ; Winger, Anette ; Torbjørnsen, Astrid (2023). Unpacking the Public Health Triad of Social Inequality in Health, Health Literacy, and Quality of Life—A Scoping Review of Research Characteristics. 19 s. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 21.
https://doi.org/10.3390/ijerph21010036

Riiser, Kirsti ; Holmen, Heidi ; Winger, Anette ; Steindal, Simen Alexander; Castor, Charlotte; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Lee, Anja ; Bruun Lorentsen, Vibeke; Misvær, Nina ; Albertini Früh, Elena (2022). Stories of paediatric palliative care: a qualitative study exploring health care professionals’ understanding of the concept. BMC Palliative Care. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12904-022-01077-1

Winger, Anette ; Albertini Früh, Elena ; Holmen, Heidi ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Lee, Anja ; Bruun Lorentsen, Vibeke; Misvær, Nina ; Riiser, Kirsti ; Steindal, Simen Alexander (2022). Making room for life and death at the same time – a qualitative study of health and social care professionals’ understanding and use of the concept of paediatric palliative care. BMC Palliative Care. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12904-022-00933-4

Helseth, Sølvi ; Misvær, Nina ; Småstuen, Milada Cvancarova ; Andenæs, Randi ; Valla, Lisbeth (2022). Infant colic, young children’s temperament and sleep in a population based longitudinal cohort study. 9 s. BMC Pediatrics. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12887-022-03231-3

Valla, Lisbeth ; Helseth, Sølvi ; Småstuen, Milada Cvancarova ; Misvær, Nina ; Andenæs, Randi (2022). Factors associated with maternal overall quality of life six months postpartum: a cross sectional study from The Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study. BMC Pregnancy and Childbirth. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12884-021-04303-5

Valla, Lisbeth ; Småstuen, Milada C ; Andenæs, Randi ; Misvær, Nina ; Olbjørn, Christine; Helseth, Sølvi (2021). Association between colic and sleep problems in infancy and subsequent development, emotional and behavioral problems: a longitudinal study. BMC Pediatrics. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12887-020-02483-1

Holmen, Heidi ; Riiser, Kirsti ; Løyland, Borghild ; Sandbekken, Ida Hellum ; Almendingen, Kari ; Andenæs, Randi ; Bjørnnes, Ann Kristin ; Fagerlund, Bettina Holmberg; Albertini Früh, Elena ; Helseth, Sølvi ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Leegaard, Marit; Misvær, Nina ; Pallesen, Ståle; Rasalingam, Anurajee ; Ravn, Ingrid Helen ; Ribu, Lis ; Rostad, Hanne Marie ; Nilsen, Bente ; Sæterstrand, Torill Margaret ; Torbjørnsen, Astrid ; Utne, Inger ; Valeberg, Berit Taraldsen ; Valla, Lisbeth ; Winger, Anette ; Grov, Ellen Karine (2021). Students’ top 10 priorities of research uncertainties on students’ sleep: a pragmatic James Lind Alliance approach. 9 s. BMJ Open. Vol. 11.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-043697

Albertini Früh, Elena ; Misvær, Nina ; Helseth, Sølvi (2021). Ungdommers erfaring med nyoppdaget diabetes 1. En kvalitativ studie. 12 s. Nordisk sygeplejeforskning. Vol. 11.
https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2021-04-07

Bjørnnes, Ann Kristin ; Torbjørnsen, Astrid ; Valeberg, Berit Taraldsen ; Sparboe-Nilsen, Bente ; Sandbekken, Ida Hellum ; Almendingen, Kari ; Leegaard, Marit; Ravn, Ingrid Helen ; Sæterstrand, Torill Margaret ; Løyland, Borghild ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Fagerlund, Bettina Holmberg; Valla, Lisbeth ; Misvær, Nina ; Riiser, Kirsti ; Utne, Inger ; Rostad, Hanne Marie ; Winger, Anette ; Albertini Früh, Elena ; Holmen, Heidi ; Ribu, Lis ; Helseth, Sølvi ; Grov, Ellen Karine (2021). What is Known About Students and Sleep: Systematic Review and Evidence Map. 11 s. Sage Open. Vol. 11.
https://doi.org/10.1177/21582440211032162

Andenæs, Randi ; Småstuen, Milada Cvancarova ; Misvær, Nina ; Ribu, Lis ; Vistad, Ingvild; Helseth, Sølvi (2020). Associations between menopausal hormone therapy and sleep disturbance in women during the menopausal transition and post-menopause: data from the Norwegian prescription database and the HUNT study. BMC Women's Health. Vol. 20.
https://doi.org/10.1186/s12905-020-00916-8

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig