English version
Nina Misvær

Nina Misvær

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emner

Familier med funksjonshemmede barn   Barn i familie   Barnefamilier   Samliv   Kronisk sykdom   Søvn   Brukermedvirkning   Barn og ungdom   Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn   Familie, dagliglivproblemer   Ernæring   Barnesykdommer   Foreldre   Søvnforstyrrelser / søvnproblemer / søvnbesvær   Vaksiner   Type 1 diabetes   Forebyggende tannhelse   Fysisk aktivitet   Ungdomsforskning   Livskvaliet   Helsestasjon   Overvekt   Skolehelsetjeneste   Elevers psykiske helse   Smittsomme sykdommer   Kolikk   Apotekbrosjyrer   Hodelus

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Andenæs, Randi; Småstuen, Milada Cvancarova; Misvær, Nina; Ribu, Lis; Vistad, Ingvild; Helseth, Sølvi (2020). Associations between menopausal hormone therapy and sleep disturbance in women during the menopausal transition and post-menopause: data from the Norwegian prescription database and the HUNT study. BMC Women's Health . Vol. 20.

Sagatun, Åse; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Misvær, Nina; Myhre, Mia Cathrine; Valla, Lisbeth; Holen, Solveig (2019). Evaluating a Web-Based Health-Promoting Dialogue Tool in School Health Services: Feasibility and User Experiences. Journal of School Nursing.

Kvarme, Lisbeth Gravdal; Misvær, Nina; Valla, Lisbeth; Myhre, Mia Cathrine; Holen, Solveig; Sagatun, Åse (2019). Bullying in School: Importance of and Challenges Involved in Talking to the School Nurse. Journal of School Nursing.

Staubo, Helen; Misvær, Nina; Tonga, Johanne Bjørnstad; Kvigne, Kari Johanne; Ulstein, Ingun (2017). Personer med demens kan ha nytte av kognitiv atferdsterapi. Sykepleien Forskning .
http://hdl.handle.net/11250/2479425

Finpå, Torunn Gammelsrud; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Misvær, Nina (2017). Hvem går til helsesøster?. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 17.
https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforsknin...

Helseth, Sølvi; Riiser, Kirsti; Holmberg Fagerlund, Bettina; Misvær, Nina; Glavin, Kari (2017). Implementing guidelines for preventing, identifying and treating adolescent overweight and obesity; - school nurses’ perceptions of the challenges involved. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 26.

Riiser, Kirsti; Misvær, Nina; Glavin, Kari; Holmberg Fagerlund, Bettina; Helseth, Sølvi (2016). Livskvalitet hos barn og unge med overvekt. Helseth, Sølvi; Leegaard, Marit; Nortvedt, Finn (Red.). Livskvalitet og smerte - et mangfoldig forskningsfelt. 3. s. 41-54. Gyldendal Akademisk.

Andenæs, Randi; Helseth, Sølvi; Misvær, Nina; Småstuen, Milada C; Ribu, Lis (2016). Psychosocial factors are strongly associated with insomnia in users and nonusers of prescribed sleep medication: Evidence from the HUNT3 study. Journal of Multidisciplinary Healthcare . Vol. 9.

Riiser, Kirsti; Løndal, Knut; Ommundsen, Yngvar; Misvær, Nina; Helseth, Sølvi (2015). Targeting and tailoring an intervention for adolescents who are overweight: Some ethical concerns. Nursing Ethics . Vol. 22.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24714048

Riiser, Kirsti; Løndal, Knut; Ommundsen, Yngvar; Småstuen, Milada; Misvær, Nina; Helseth, Sølvi (2014). The outcomes of a 12-week internet intervention aimed at improving fitness and health-related quality of life in overweight adolescents: The young & active controlled trial. PLOS ONE . Vol. 9.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig