Nina Misvær

Nina Misvær

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emner

Familier med funksjonshemmede barn, Barn i familie, Barnefamilier, Samliv, Kronisk sykdom, Søvn, Brukermedvirkning, Barn og ungdom, Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn, Familie, dagliglivproblemer, Ernæring, Barnesykdommer, Foreldre, Søvnforstyrrelser / søvnproblemer / søvnbesvær, Vaksiner, Type 1 diabetes, Forebyggende tannhelse, Fysisk aktivitet, Ungdomsforskning, Livskvaliet, Helsesøsters yrkesutøvelse, Helsestasjon, Overvekt, Skolehelsetjeneste, Elevers psykiske helse, Smittsomme sykdommer, Kolikk, Apotekbrosjyrer, Hodelus

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Kvarme, Lisbeth Gravdal; Misvær, Nina; Valla, Lisbeth; Myhre, Mia Cathrine; Holen, Solveig; Sagatun, Åse (2019). Bullying in School: Importance of and Challenges Involved in Talking to the School Nurse. Journal of School Nursing.

Staubo, Helen; Misvær, Nina; Tonga, Johanne Bjørnstad; Kvigne, Kari Johanne; Ulstein, Ingun (2017). Personer med demens kan ha nytte av kognitiv atferdsterapi. Sykepleien Forskning .
http://hdl.handle.net/11250/2479425

Finpå, Torunn Gammelsrud; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Misvær, Nina (2017). Hvem går til helsesøster?. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 17.
https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforsknin...

Helseth, Sølvi; Riiser, Kirsti; Holmberg Fagerlund, Bettina; Misvær, Nina; Glavin, Kari (2017). Implementing guidelines for preventing, identifying and treating adolescent overweight and obesity; - school nurses’ perceptions of the challenges involved. Journal of Clinical Nursing . Vol. 26.

Riiser, Kirsti; Misvær, Nina; Glavin, Kari; Holmberg Fagerlund, Bettina; Helseth, Sølvi (2016). Livskvalitet hos barn og unge med overvekt. Helseth, Sølvi; Leegaard, Marit; Nortvedt, Finn (Red.). Livskvalitet og smerte - et mangfoldig forskningsfelt. 3. s. 41-54. Gyldendal Akademisk.

Andenæs, Randi; Helseth, Sølvi; Misvær, Nina; Småstuen, Milada C; Ribu, Lis (2016). Psychosocial factors are strongly associated with insomnia in users and nonusers of prescribed sleep medication: Evidence from the HUNT3 study. Journal of Multidisciplinary Healthcare . Vol. 9.

Riiser, Kirsti; Løndal, Knut; Ommundsen, Yngvar; Misvær, Nina; Helseth, Sølvi (2015). Targeting and tailoring an intervention for adolescents who are overweight: Some ethical concerns. Nursing Ethics . Vol. 22.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24714048

Riiser, Kirsti; Løndal, Knut; Ommundsen, Yngvar; Småstuen, Milada; Misvær, Nina; Helseth, Sølvi (2014). The outcomes of a 12-week internet intervention aimed at improving fitness and health-related quality of life in overweight adolescents: The young & active controlled trial. PLoS ONE . Vol. 9.

Riiser, Kirsti; Ommundsen, Yngvar; Småstuen, Milada C; Løndal, Knut; Misvær, Nina; Helseth, Sølvi (2014). The relationship between fitness and health-related quality of life and the mediating role of self-determined motivation in overweight adolescents. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 42.
http://hdl.handle.net/11250/2375665

Misvær, Nina (2014). Helsesøster - en samarbeidspartner. Goth, Ursula-Georgine Småland (Red.). Folkehelse i et norsk perspektiv. Kapittel 9. s. 182-204. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig