English version
Nina Misvær

Nina Misvær

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emner

Familier med funksjonshemmede barn   Barn i familie   Barnefamilier   Samliv   Kronisk sykdom   Søvn   Brukermedvirkning   Barn og ungdom   Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn   Familie, dagliglivproblemer   Ernæring   Barnesykdommer   Foreldre   Søvnforstyrrelser / søvnproblemer / søvnbesvær   Vaksiner   Type 1 diabetes   Forebyggende tannhelse   Fysisk aktivitet   Ungdomsforskning   Livskvaliet   Helsestasjon   Overvekt   Skolehelsetjeneste   Elevers psykiske helse   Smittsomme sykdommer   Kolikk   Apotekbrosjyrer   Hodelus

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Albertini Früh, Elena; Misvær, Nina; Helseth, Sølvi (2021). Ungdommers erfaring med nyoppdaget diabetes 1. En kvalitativ studie. Nordisk sygeplejeforskning . Vol. 11.

Bjørnnes, Ann Kristin; Torbjørnsen, Astrid; Valeberg, Berit Taraldsen; Sparboe-Nilsen, Bente; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Leegaard, Marit; Ravn, Ingrid Helen; Sæterstrand, Torill Margaret; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Holmberg Fagerlund, Bettina; Valla, Lisbeth; Misvær, Nina; Riiser, Kirsti; Utne, Inger; Rostad, Hanne Marie; Winger, Anette; Albertini Früh, Elena; Holmen, Heidi; Ribu, Lis; Helseth, Sølvi; Grov, Ellen Karine (2021). What is Known About Students and Sleep: Systematic Review and Evidence Map. Sage Open .
https://hdl.handle.net/11250/2765610

Valla, Lisbeth; Småstuen, Milada C; Andenæs, Randi; Misvær, Nina; Olbjørn, Christine; Helseth, Sølvi (2021). Association between colic and sleep problems in infancy and subsequent development, emotional and behavioral problems: a longitudinal study. BMC Pediatrics . Vol. 21:23.

Holmen, Heidi; Riiser, Kirsti; Løyland, Borghild; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Andenæs, Randi; Bjørnnes, Ann Kristin; Holmberg Fagerlund, Bettina; Albertini Früh, Elena; Helseth, Sølvi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Leegaard, Marit; Misvær, Nina; Pallesen, Ståle; Rasalingam, Anurajee; Ravn, Ingrid Helen; Ribu, Lis; Rostad, Hanne Marie; Nilsen, Bente; Sæterstrand, Torill Margaret; Torbjørnsen, Astrid; Utne, Inger; Valeberg, Berit Taraldsen; Valla, Lisbeth; Winger, Anette; Grov, Ellen Karine (2021). Students’ top 10 priorities of research uncertainties on students’ sleep: a pragmatic James Lind Alliance approach. BMJ Open .
https://hdl.handle.net/11250/2727145

Albertini Früh, Elena; Misvær, Nina; Helseth, Sølvi (2020). Mødres erfaringer med omsorg for en ungdom med nyoppdaget diabetes type 1. Sykepleien Forskning . Vol. 15.
https://sykepleien.no/forskning/2020/09/modres-erf...

Misvær, Nina; Lyngseth, Else Johansen (2020). Helsestasjonens rolle i forebygging og kartlegging av språkvansker. Lyngseth, Else Johansen (Red.). Kartlegging av barns språk i tidlig alder. Kapittel 5. s. 79-103. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Andenæs, Randi; Småstuen, Milada Cvancarova; Misvær, Nina; Ribu, Lis; Vistad, Ingvild; Helseth, Sølvi (2020). Associations between menopausal hormone therapy and sleep disturbance in women during the menopausal transition and post-menopause: data from the Norwegian prescription database and the HUNT study. BMC Women's Health . Vol. 20.

Sagatun, Åse; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Misvær, Nina; Myhre, Mia Cathrine; Valla, Lisbeth; Holen, Solveig (2019). Evaluating a Web-Based Health-Promoting Dialogue Tool in School Health Services: Feasibility and User Experiences. Journal of School Nursing .

Kvarme, Lisbeth Gravdal; Misvær, Nina; Valla, Lisbeth; Myhre, Mia Cathrine; Holen, Solveig; Sagatun, Åse (2019). Bullying in School: Importance of and Challenges Involved in Talking to the School Nurse. Journal of School Nursing .

Staubo, Helen; Misvær, Nina; Tonga, Johanne Bjørnstad; Kvigne, Kari Johanne; Ulstein, Ingun (2017). Personer med demens kan ha nytte av kognitiv atferdsterapi. Sykepleien Forskning .
http://hdl.handle.net/11250/2479425

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig