English version
Heidi Holmen

Heidi Holmen

Kort om

Heidi Holmen leder prosjektet "CHIP homeTec: Helseteknologi i hjemmebasert palliasjon til barn – en evidensbasert tilnærming" finansiert av Forskningsrådet fra 2021-2026. Hun leder også forskningen knyttet til digitale poliklinikker i spesialisthelsetjenesten i et prosjekt ledet av Dignio sammen med OUS og UNN i hennes postdoktorprosjekt fra 2020 til 2023. Fra 2020 til 2021 var Holmen en del av OsloMets "Forskertalentprogram". Heidi Holmen er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for Sykepleie og Helsefremmende arbeid, Fakultet for helsefag. Hun har en doktorgrad i mobilapper for personer med type 2 diabetes (UiO 2017). Hun har master i folkehelse fra Norges Miljø- og biovitenskapelige Universitet (2010) og en bachelor i sykepleie fra Nord Universitet (2006). Hun har også en videreutdanning i klinisk diabetessykepleie fra Høgskulen på Vestlandet (2011). I sin forskning fokuserer hun på blant annet helseteknologi og hvordan teknologi kan støtte mennesker med kronisk sykdom, både voksne med diabetes og barn som mottar barnepalliasjon. Hun er særlig opptatt av brukermedvirkning i forskning og metoder for å ivareta dette. Hun var medlem av Akademiet for Yngre forskere i perioden 2017-2021.

Fagområder

Emner

Livskvalitet   Diabetes   Mobilteknologi   Helseatferd   Palliasjon

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Schröder, Judith ; Riiser, Kirsti ; Holmen, Heidi (2024). The needs of healthcare personnel who provide home-based pediatric palliative care: a mixed method systematic review. 11 s. BMC Health Services Research. Vol. 24.
https://doi.org/10.1186/s12913-023-10495-7

Torbjørnsen, Astrid ; Spildo, Ingeborg ; Mollestad, Maria Aadland ; Jensen, Annesofie Lunde; Singstad, Tone; Mickelson Weldingh, Nina; Joranger, Pål ; Ribu, Lis ; Holmen, Heidi (2024). Investigating Digital Patient-Reported Outcome Measures in Patient-Centered Diabetes Specialist Outpatient Care (DigiDiaS): Protocol for a Multimethod Prospective Observational Study. JMIR Research Protocols. Vol. 13.
https://doi.org/10.2196/52766

Holmen, Heidi ; Steindal, Simen Alexander; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Winger, Anette (2024). Topp ti prioriterte forskningsområder innenfor barnepalliasjon i Norge. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2024.94622

Torbjørnsen, Astrid ; Jensen, Annesofie Lunde; Singstad, Tone; Mickelson Weldingh, Nina; Holmen, Heidi (2023). Patient-reported outcome measures in diabetes outpatient care: a scoping review. BMJ Open Diabetes Research & Care. Vol. 11.
https://doi.org/10.1136/bmjdrc-2023-003628

Steindal, Simen Alexander; Nes, Andrea; Godskesen, Tove; Holmen, Heidi ; Winger, Anette ; Österlind, Jane; Dihle, Alfhild ; Klarare, Anna (2023). Advantages and Challenges of Using Telehealth for Home-Based Palliative Care: A Systematic Mixed Studies Review. Journal of Medical Internet Research. Vol. 25.
https://doi.org/10.2196/43684

Lundereng, Elias David; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Holmen, Heidi ; Winger, Anette ; Thygesen, Hilde ; Jøranson, Nina; Borge, Christine Råheim; Dajani, Olav; Mariussen, Kari; Steindal, Simen Alexander (2023). Health Care Professionals’ Experiences and Perspectives on Using Telehealth for Home-based Palliative Care: Scoping Review. Journal of Medical Internet Research. Vol. 25.
https://doi.org/10.2196/43429

Holmen, Heidi ; Flølo, Tone Nygaard ; Tørris, Christine ; Løyland, Borghild ; Almendingen, Kari ; Bjørnnes, Ann Kristin ; Albertini Früh, Elena ; Grov, Ellen Karine ; Helseth, Sølvi ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Malambo, Rosah ; Misvær, Nina ; Rasalingam, Anurajee ; Riiser, Kirsti ; Sandbekken, Ida Hellum ; Schippert, Ana Carla Soares Portugal ; Sparboe-Nilsen, Bente ; Bigum Sundar, Turid Kristin ; Sæterstrand, Torill Margaret ; Utne, Inger ; Valla, Lisbeth ; Winger, Anette ; Torbjørnsen, Astrid (2023). Unpacking the Public Health Triad of Social Inequality in Health, Health Literacy, and Quality of Life—A Scoping Review of Research Characteristics. 19 s. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 21.
https://doi.org/10.3390/ijerph21010036

Holmen, Heidi ; Winger, Anette ; Steindal, Simen Alexander; Riiser, Kirsti ; Castor, Charlotte; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Mariussen, Kari; Lee, Anja (2023). Patient-reported outcome measures in children, adolescents, and young adults with palliative care needs—a scoping review. 17 s. BMC Palliative Care. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12904-023-01271-9

Riiser, Kirsti ; Kalleson, Runa ; Holmen, Heidi ; Torbjørnsen, Astrid (2023). Integrating research in health professions education: a scoping review. BMC Medical Education. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12909-023-04615-4

Holmen, Heidi ; Singstad, Tone; Ribu, Lis ; Lunde Jensen, Annesofie; Weldingh, Nina Mickelson; Torbjørnsen, Astrid (2022). Adapting a Patient-Reported Outcome Measure to Digital Outpatient Specialist Health Care Services for Type 1 Diabetes: User Involvement Study. 13 s. JMIR Human Factors. Vol. 9.
https://doi.org/10.2196/38678

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig