English version
Anette Winger

Anette Winger

Kort om

Jeg er sykepleier med Phd og jobber som førsteamanuensis ved fakultet for helsefag, institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Fagområde: palliasjon til barn/barnepalliasjon og sykepleie til barn. Programansvar for tverrfaglig videreutdanning i barnepalliasjon.
Forskningsområder er palliasjon til barn/barnepalliasjon, helseteknologi og CFS/ME hos ungdom. I mitt doktorgradsarbeid forsket jeg på livskvalitet og smerter hos ungdom med CFS/ME. Leder det tverrfaglige forskningsnettverket "Children in Palliative Care" (CHIP).
Jeg har klinisk erfaring fra nyfødt intensivavdeling, barneonkologi, medisinsk poliklinikk for barn og fra arbeid med smerteproblematikk (barn og voksne) i smerteklinikk.

Fagområder

Emner

Smerte   Barn og unge   Palliasjon   Helseteknologi

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Winger, Anette; Albertini Früh, Elena; Holmen, Heidi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Lee, Anja; Bruun Lorentsen, Vibeke; Misvær, Nina; Riiser, Kirsti; Steindal, Simen Alexander (2022). Making room for life and death at the same time – a qualitative study of health and social care professionals’ understanding and use of the concept of paediatric palliative care. BMC Palliative Care . Vol. 21.
https://hdl.handle.net/11250/2991143

Steindal, Simen Alexander; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Godskesen, Tove E; Lind, Susanne; Dihle, Alfhild; Winger, Anette; Österlind, Jane; Pettersen, Fredrik Solvang; Holmen, Heidi; Klarare, Anna (2021). Advantages and Challenges in Using Telehealth for Home-Based Palliative Care: Protocol for a Systematic Mixed Studies Review. JMIR Research Protocols . Vol. 10.
https://www.researchprotocols.org/2021/5/e22626/

Holmen, Heidi; Winger, Anette; Steindal, Simen Alexander; Castor, Charlotte; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Riiser, Kirsti; Mariussen, Kari; Lee, Anja (2021). Patient-reported outcome measures in pediatric palliative care—a protocol for a scoping review. Systematic Reviews . Vol. 10.
https://hdl.handle.net/11250/2772282

Bjørnnes, Ann Kristin; Torbjørnsen, Astrid; Valeberg, Berit Taraldsen; Sparboe-Nilsen, Bente; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Leegaard, Marit; Ravn, Ingrid Helen; Sæterstrand, Torill Margaret; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Holmberg Fagerlund, Bettina; Valla, Lisbeth; Misvær, Nina; Riiser, Kirsti; Utne, Inger; Rostad, Hanne Marie; Winger, Anette; Albertini Früh, Elena; Holmen, Heidi; Ribu, Lis; Helseth, Sølvi; Grov, Ellen Karine (2021). What is Known About Students and Sleep: Systematic Review and Evidence Map. 11 s. Sage Open . Vol. 11.
https://hdl.handle.net/11250/2765610

Tuhus, Ruth; Bruun Lorentsen, Vibeke; Winger, Anette; Steindal, Simen Alexander (2021). Palliasjon og lindring – en begrepsbestemmelse ved bruk av etymologiske ordbøker og offentlige dokumenter. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 7.
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_omsorgsforskni...

Holmen, Heidi; Riiser, Kirsti; Løyland, Borghild; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Andenæs, Randi; Bjørnnes, Ann Kristin; Holmberg Fagerlund, Bettina; Albertini Früh, Elena; Helseth, Sølvi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Leegaard, Marit; Misvær, Nina; Pallesen, Ståle; Rasalingam, Anurajee; Ravn, Ingrid Helen; Ribu, Lis; Rostad, Hanne Marie; Nilsen, Bente; Sæterstrand, Torill Margaret; Torbjørnsen, Astrid; Utne, Inger; Valeberg, Berit Taraldsen; Valla, Lisbeth; Winger, Anette; Grov, Ellen Karine (2021). Students’ top 10 priorities of research uncertainties on students’ sleep: a pragmatic James Lind Alliance approach. 9 s. BMJ Open . Vol. 11.
https://hdl.handle.net/11250/2727145

Winger, Anette; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Løyland, Borghild; Kristiansen, Camilla; Helseth, Sølvi; Ravn, Ingrid Helen (2020). Family experiences with palliative care for children at home: a systematic literature review. BMC Palliative Care . Vol. 19.

Steindal, Simen Alexander; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Godskesen, Tove E; Dihle, Alfhild; Lind, Susanne; Winger, Anette; Klarare, Anna (2020). Patients’ Experiences of Telehealth in Palliative Home Care: Scoping Review. Journal of Medical Internet Research . Vol. 22.

Holmen, Heidi; Riiser, Kirsti; Winger, Anette (2020). Home-based pediatric palliative care and electronic health: Systematic mixed methods review. Journal of Medical Internet Research . Vol. 22:E16248.

Asprusten, Tarjei Tørre; Sulheim, Dag; Fagermoen, Frode Even; Winger, Anette; Skovlund, Eva; Wyller, Vegard Bruun Bratholm (2018). Systemix exertion intolerance disease diagnostic criteria Applied on an adolescent chronic fatigue syndrom cohort: evaluation of subgroup differences and prognostic utility. BMJ Paediatrics Open . Vol. 2:e000233.
http://hdl.handle.net/11250/2592468

Pedersen, Maria; Ekstedt, Mirjam; Småstuen, Milada C; Wyller, Vegard Bruun Bratholm; Sulheim, Dag; Fagermoen, Frode Even; Winger, Anette; Pedersen, Edvard; Hrubos-Strøm, Harald (2017). Sleep-wake rhythm disturbances and perceived sleep in adolescent chronic fatigue syndrome. Journal of Sleep Research . Vol. 26.

Nguyen, Chinh Bkrong Thi Thuy; Alsøe, Lene; Lindvall, Jessica Margareta; Sulheim, Dag; Fagermoen, Frode Even; Winger, Anette; Kaarbø, Mari; Nilsen, Hilde Loge; Wyller, Vegard Bruun Bratholm (2017). Whole blood gene expression in adolescent chronic fatigue syndrome: An exploratory cross-sectional study suggesting altered B cell differentiation and survival. 21 s. Journal of Translational Medicine . Vol. 15.
http://hdl.handle.net/11250/2497211

Helseth, Sølvi; Haraldstad, Kristin; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Reinertsen, Hanne; Skarstein, Siv Olga; Winger, Anette (2016). Smerte hos barn og unge. Helseth, Sølvi; Leegaard, Marit; Nortvedt, Finn (Red.). Livskvalitet og smerte - et mangfoldig forskningsfelt. 2. s. 25-40. Gyldendal Akademisk.

Hall, Karhryn T.; Kossowsky, Joe; Oberlander, Tim F.; Kaptchuk, Ted J.; Saul, J. Philip; Wyller, Vegard Bruun; Fagermoen, Frode Even; Sulheim, Dag; Gjerstad, Johannes; Winger, Anette; Mukamal, Kenneth Jay (2016). Genetic variation in catechol-O-methyltransferase modifies effects of clonidine treatment in chronic fatigue syndrome. The Pharmacogenomics Journal . Vol. 16.
http://hdl.handle.net/11250/2436212

Wyller, Vegard Bruun; Vitelli, Valeria; Sulheim, Dag; Fagermoen, Frode Even; Winger, Anette; Godang, Kristin; Bollerslev, Jens (2016). Altered neuroendocrine control and association to clinical symptoms in adolescent chronic fatigue syndrome: a cross-sectional study. Journal of Translational Medicine . Vol. 14.
http://hdl.handle.net/11250/2444461

Fagermoen, Frode Even; Sulheim, Dag; Winger, Anette; Andersen, Anders Mikal; Gjerstad, Johannes; Godang, Kristin; Rowe, Peter C; Saul, Philip J.; Skovlund, Eva; Wyller, Vegard Bruun (2015). Effects of low-dose clonidine on cardiovascular and autonomic variables in adolescents with chronic fatigue: A randomized controlled trial. 12 s. BMC Pediatrics . Vol. 15.
http://hdl.handle.net/11250/2359767

Winger, Anette; Kvarstein, Gunnvald; Wyller, Vegard Bruun; Ekstedt, Mirjam; Sulheim, Dag; Fagermoen, Frode Even; Småstuen, Milada C; Helseth, Sølvi (2015). Health related quality of life in adolescents with chronic fatigue syndrome: A cross-sectional study. 9 s. Health and Quality of Life Outcomes . Vol. 13:96.
http://hdl.handle.net/10852/45263

Sulheim, Dag; Fagermoen, Frode Even; Sivertsen, Øyvind Stople; Winger, Anette; Wyller, Vegard Bruun; Øie, Merete Glenne (2015). Cognitive dysfunction in adolescents with chronic fatigue: a cross-sectional study. Archives of Disease in Childhood . Vol. 100.
http://hdl.handle.net/10852/49823

Winger, Anette; Kvarstein, Gunnvald; Wyller, Vegard Bruun; Sulheim, Dag; Fagermoen, Frode Even; Småstuen, Milada Cvancarova; Helseth, Sølvi (2014). Pain and pressure pain thresholds in adolescents with chronic fatigue syndrome and healthy controls: a cross-sectional study. 9 s. BMJ Open . Vol. 4.
http://hdl.handle.net/10852/43118

Wyller, Vegard Bruun; Fagermoen, Frode Even; Sulheim, Dag; Winger, Anette; Skovlund, Eva; Saul, J. Philip (2014). Orthostatic responses in adolescent chronic fatigue syndrome: Contributions from expectancies as well as gravity. 7 s. BioPsychoSocial Medicine . Vol. 8.
http://hdl.handle.net/11250/277464

Sulheim, Dag; Fagermoen, Frode Even; Winger, Anette; Andersen, Anders Mikal; Godang, Kristin; Müller, Fredrik; Rowe, Peter C; Saul, J. Philip; Skovlund, Eva; Øie, Merete Glenne; Wyller, Vegard Bruun (2014). Disease Mechanisms and Clonidine Treatment in Adolescent Chronic Fatigue Syndrome: A Combined Cross-sectional and Randomized Clinical Trial. JAMA pediatrics . Vol. 168.
http://hdl.handle.net/11250/286324

Winger, Anette; Ekstedt, Mirjam; Wyller, Vegard Bruun; Helseth, Sølvi (2013). Sometimes it feels as if the world goes on without me: adolescents' experiences of living with chronic fatigue syndrome. 9 s. Journal of Clinical Nursing (JCN) .
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24354631

Fagermoen, Frode Even; Sulheim, Dag; Winger, Anette; Andersen, Anders Mikal; Vethe, Nils Tore; Saul, J P; Thaulow, Erik; Wyller, Vegard Bruun (2012). Clonidine in the treatment of adolescent chronic fatigue syndrome: a pilot study for the NorCAPITAL trial. BMC Research Notes . Vol. 5.
http://hdl.handle.net/10642/1451Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig