English version
Anette Winger

Anette Winger

Kort om

Sykepleier og forsker med doktorgrad fra UIO på livskvalitet og smerter hos ungdom med CFS/ME. Ansatt som førsteamanuensis ved fakultet for helsefag, institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Underviser i videreutdanning for sykepleiere i barnepalliasjon og bachelorstudenter i sykepleie. Forskningsområder er palliasjon til barn, implementering av retningslinjer og søvn hos foreldre som har syke barn. Mitt masterarbeid omhandler smerter hos ekstremt premature barn. Har klinisk erfaring fra nyfødt intensivavdeling barneonkologi, medisinsk poliklinikk for barn og fra arbeid med smerteproblematikk (barn og voksne) i smerteklinikk.

Fagområder

Emner

Smerte   Palliasjon   Barn og unge

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Steindal, Simen Alexander; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Godskesen, Tove E; Dihle, Alfhild; Lind, Susanne; Winger, Anette; Klarare, Anna (2020). Patients’ Experiences of Telehealth in Palliative Home Care: Scoping Review. Journal of Medical Internet Research . Vol. 22.

Holmen, Heidi; Riiser, Kirsti; Winger, Anette (2020). Home-based pediatric palliative care and electronic health: Systematic mixed methods review. Journal of Medical Internet Research . Vol. 22:E16248.

Asprusten, Tarjei Tørre; Sulheim, Dag; Fagermoen, Frode Even; Winger, Anette; Skovlund, Eva; Wyller, Vegard Bruun Bratholm (2018). Systemix exertion intolerance disease diagnostic criteria Applied on an adolescent chronic fatigue syndrom cohort: evaluation of subgroup differences and prognostic utility. BMJ Paediatrics Open . Vol. 2:e000233.
http://hdl.handle.net/11250/2592468

Pedersen, Maria; Ekstedt, Mirjam; Småstuen, Milada C; Wyller, Vegard Bruun Bratholm; Sulheim, Dag; Fagermoen, Frode Even; Winger, Anette; Pedersen, Edvard; Hrubos-Strøm, Harald (2017). Sleep-wake rhythm disturbances and perceived sleep in adolescent chronic fatigue syndrome. Journal of Sleep Research . Vol. 26.

Nguyen, Chinh Bkrong Thi Thuy; Alsøe, Lene; Lindvall, Jessica Margareta; Sulheim, Dag; Fagermoen, Frode Even; Winger, Anette; Kaarbø, Mari; Nilsen, Hilde Loge; Wyller, Vegard Bruun Bratholm (2017). Whole blood gene expression in adolescent chronic fatigue syndrome: An exploratory cross-sectional study suggesting altered B cell differentiation and survival. 21 s. Journal of Translational Medicine. Vol. 15.
http://hdl.handle.net/11250/2497211

Helseth, Sølvi; Haraldstad, Kristin; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Reinertsen, Hanne; Skarstein, Siv Olga; Winger, Anette (2016). Smerte hos barn og unge. Helseth, Sølvi; Leegaard, Marit; Nortvedt, Finn (Red.). Livskvalitet og smerte - et mangfoldig forskningsfelt. 2. s. 25-40. Gyldendal Akademisk.

Hall, Karhryn T.; Kossowsky, Joe; Oberlander, Tim F.; Kaptchuk, Ted J.; Saul, J. Philip; Wyller, Vegard Bruun; Fagermoen, Frode Even; Sulheim, Dag; Gjerstad, Johannes; Winger, Anette; Mukamal, Kenneth Jay (2016). Genetic variation in catechol-O-methyltransferase modifies effects of clonidine treatment in chronic fatigue syndrome. The Pharmacogenomics Journal . Vol. 16.
http://hdl.handle.net/11250/2436212

Wyller, Vegard Bruun; Vitelli, Valeria; Sulheim, Dag; Fagermoen, Frode Even; Winger, Anette; Godang, Kristin; Bollerslev, Jens (2016). Altered neuroendocrine control and association to clinical symptoms in adolescent chronic fatigue syndrome: a cross-sectional study. Journal of Translational Medicine. Vol. 14.
http://hdl.handle.net/11250/2444461

Fagermoen, Frode Even; Sulheim, Dag; Winger, Anette; Andersen, Anders Mikal; Gjerstad, Johannes; Godang, Kristin; Rowe, Peter C; Saul, Philip J.; Skovlund, Eva; Wyller, Vegard Bruun (2015). Effects of low-dose clonidine on cardiovascular and autonomic variables in adolescents with chronic fatigue: A randomized controlled trial. 12 s. BMC Pediatrics . Vol. 15.
http://hdl.handle.net/11250/2359767

Winger, Anette; Kvarstein, Gunnvald; Wyller, Vegard Bruun; Ekstedt, Mirjam; Sulheim, Dag; Fagermoen, Frode Even; Småstuen, Milada C; Helseth, Sølvi (2015). Health related quality of life in adolescents with chronic fatigue syndrome: A cross-sectional study. 9 s. Health and Quality of Life Outcomes . Vol. 13:96.
http://hdl.handle.net/10852/45263

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig