English version
Anette Winger

Anette Winger

Kort om

Jeg er sykepleier med Phd og jobber som førsteamanuensis ved fakultet for helsefag, institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Fagområde: palliasjon til barn/barnepalliasjon og sykepleie til barn. Programansvar for tverrfaglig videreutdanning i barnepalliasjon.
Forskningsområder er palliasjon til barn/barnepalliasjon, helseteknologi og CFS/ME hos ungdom. I mitt doktorgradsarbeid forsket jeg på livskvalitet og smerter hos ungdom med CFS/ME. Leder det tverrfaglige forskningsnettverket "Children in Palliative Care" (CHIP).
Jeg har klinisk erfaring fra nyfødt intensivavdeling, barneonkologi, medisinsk poliklinikk for barn og fra arbeid med smerteproblematikk (barn og voksne) i smerteklinikk.

Fagområder

Emner

Smerte   Barn og unge   Palliasjon   Helseteknologi

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Steindal, Simen Alexander; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Godskesen, Tove E; Lind, Susanne; Dihle, Alfhild; Winger, Anette; Österlind, Jane; Pettersen, Fredrik Solvang; Holmen, Heidi; Klarare, Anna (2021). Advantages and Challenges in Using Telehealth for Home-Based Palliative Care: Protocol for a Systematic Mixed Studies Review. JMIR Research Protocols . Vol. 10.
https://www.researchprotocols.org/2021/5/e22626/

Lundereng, Elias David; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Holmen, Heidi; Winger, Anette; Thygesen, Hilde; Jøranson, Nina; Borge, Christine Råheim; Chen, Weiqin; Dajani, Olav; Mariussen, Kari; Steindal, Simen Alexander (2021). Healthcare professionals’ experiences and perspectives on using telehealth for home-based palliative care: a scoping review protocol. JMIR Research Protocols .

Holmen, Heidi; Winger, Anette; Steindal, Simen Alexander; Castor, Charlotte; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Riiser, Kirsti; Mariussen, Kari; Lee, Anja (2021). Patient-reported outcome measures in pediatric palliative care—a protocol for a scoping review. Systematic Reviews . Vol. 10.
https://hdl.handle.net/11250/2772282

Bjørnnes, Ann Kristin; Torbjørnsen, Astrid; Valeberg, Berit Taraldsen; Sparboe-Nilsen, Bente; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Leegaard, Marit; Ravn, Ingrid Helen; Sæterstrand, Torill Margaret; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Holmberg Fagerlund, Bettina; Valla, Lisbeth; Misvær, Nina; Riiser, Kirsti; Utne, Inger; Rostad, Hanne Marie; Winger, Anette; Albertini Früh, Elena; Holmen, Heidi; Ribu, Lis; Helseth, Sølvi; Grov, Ellen Karine (2021). What is Known About Students and Sleep: Systematic Review and Evidence Map. Sage Open .
https://hdl.handle.net/11250/2765610

Tuhus, Ruth; Bruun Lorentsen, Vibeke; Winger, Anette; Steindal, Simen Alexander (2021). Palliasjon og lindring – en begrepsbestemmelse ved bruk av etymologiske ordbøker og offentlige dokumenter. 18 s. Tidsskrift for omsorgsforskning .
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_omsorgsforskni...

Holmen, Heidi; Riiser, Kirsti; Løyland, Borghild; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Andenæs, Randi; Bjørnnes, Ann Kristin; Holmberg Fagerlund, Bettina; Albertini Früh, Elena; Helseth, Sølvi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Leegaard, Marit; Misvær, Nina; Pallesen, Ståle; Rasalingam, Anurajee; Ravn, Ingrid Helen; Ribu, Lis; Rostad, Hanne Marie; Nilsen, Bente; Sæterstrand, Torill Margaret; Torbjørnsen, Astrid; Utne, Inger; Valeberg, Berit Taraldsen; Valla, Lisbeth; Winger, Anette; Grov, Ellen Karine (2021). Students’ top 10 priorities of research uncertainties on students’ sleep: a pragmatic James Lind Alliance approach. BMJ Open .
https://hdl.handle.net/11250/2727145

Winger, Anette; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Løyland, Borghild; Kristiansen, Camilla; Helseth, Sølvi; Ravn, Ingrid Helen (2020). Family experiences with palliative care for children at home: a systematic literature review. BMC Palliative Care . Vol. 19.

Steindal, Simen Alexander; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Godskesen, Tove E; Dihle, Alfhild; Lind, Susanne; Winger, Anette; Klarare, Anna (2020). Patients’ Experiences of Telehealth in Palliative Home Care: Scoping Review. Journal of Medical Internet Research . Vol. 22.

Holmen, Heidi; Riiser, Kirsti; Winger, Anette (2020). Home-based pediatric palliative care and electronic health: Systematic mixed methods review. Journal of Medical Internet Research . Vol. 22:E16248.

Asprusten, Tarjei Tørre; Sulheim, Dag; Fagermoen, Frode Even; Winger, Anette; Skovlund, Eva; Wyller, Vegard Bruun Bratholm (2018). Systemix exertion intolerance disease diagnostic criteria Applied on an adolescent chronic fatigue syndrom cohort: evaluation of subgroup differences and prognostic utility. BMJ Paediatrics Open . Vol. 2:e000233.
http://hdl.handle.net/11250/2592468

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig