English version
Anette Winger

Anette Winger

Kort om

Anette Winger er Norges første professor i barnepalliasjon og er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Oslo (1999) og med master i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo (UIO) (2005). Ph.d.- utdanningen har hun fra UIO med avhandlingen Smerte og helserelatert livskvalitet hos ungdom med kronisk utmattelsessyndrom (CFS). Winger har klinisk erfaring fra nyfødt intensivavdeling, barneonkologi, medisinsk poliklinikk for barn og fra arbeid med smerteproblematikk (barn og voksne) i smerteklinikk.

Anette Winger har programansvar for tverrfaglig videreutdanning i barnepalliasjon ved OsloMet som er en videreutdanning på masternivå og er etablert etter oppdrag fra Helsedirektoratet. Utdanningen hadde oppstart i 2017 der målgruppen var sykepleiere. Fra 2019 er utdanningen tverrfaglig og har studenter fra fagområdene helse, pedagogikk, psykologi og sosialfag.

Winger leder forskningsnettverket Children in Palliative Care (CHIP) som er et nasjonalt, tverrfaglig forskningsnettverk med medlemmer fra praksis, utdannings- og forskningsinstitusjoner, helsemyndigheter, fagorganisasjoner og med en solid gruppe brukermedvirkere. Forskningsområder er palliasjon og palliasjon til barn og unge/barnepalliasjon, sykepleie til barn, helseteknologi og helsepersonell. Hun er initiativtager til- og leder for et Nordisk forskningssamarbeid om barnepalliasjon. Nettverket har medlemmer fra alle de Nordiske landene.

Fagområder

Emner

Smerte   Barn og unge   Palliasjon   Helseteknologi

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Holmen, Heidi ; Winger, Anette ; Steindal, Simen Alexander; Riiser, Kirsti ; Castor, Charlotte; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Mariussen, Kari; Lee, Anja (2023). Patient-reported outcome measures in children, adolescents, and young adults with palliative care needs—a scoping review. BMC Palliative Care. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12904-023-01271-9

Steindal, Simen Alexander; Nes, Andrea; Godskesen, Tove; Holmen, Heidi ; Dihle, Alfhild ; Winger, Anette ; Österlind, Jane; Klarare, Anna (2023). Advantages and Challenges of Using Telehealth for Home-Based Palliative Care: A Systematic Mixed Studies Review. Journal of Medical Internet Research.
https://doi.org/10.2196/preprints.43684

Winger, Anette (2023). Utvikling av palliasjonstilbudet til barn og unge i Norge. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. Vol. 2.

Lundereng, Elias David; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Holmen, Heidi ; Winger, Anette ; Thygesen, Hilde ; Jøranson, Nina; Borge, Christine Råheim; Dajani, Olav; Mariussen, Kari; Steindal, Simen Alexander (2023). Health Care Professionals’ Experiences and Perspectives on Using Telehealth for Home-based Palliative Care: Scoping Review. Journal of Medical Internet Research. Vol. 25.
https://doi.org/10.2196/43429

Riiser, Kirsti ; Holmen, Heidi ; Winger, Anette ; Steindal, Simen Alexander; Castor, Charlotte; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Lee, Anja ; Bruun Lorentsen, Vibeke; Misvær, Nina ; Albertini Früh, Elena (2022). Stories of paediatric palliative care: a qualitative study exploring health care professionals’ understanding of the concept. BMC Palliative Care. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12904-022-01077-1

Winger, Anette ; Albertini Früh, Elena ; Holmen, Heidi ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Lee, Anja ; Bruun Lorentsen, Vibeke; Misvær, Nina ; Riiser, Kirsti ; Steindal, Simen Alexander (2022). Making room for life and death at the same time – a qualitative study of health and social care professionals’ understanding and use of the concept of paediatric palliative care. BMC Palliative Care. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12904-022-00933-4

Tuhus, Ruth ; Bruun Lorentsen, Vibeke; Winger, Anette ; Steindal, Simen Alexander (2021). Palliasjon og lindring – en begrepsbestemmelse ved bruk av etymologiske ordbøker og offentlige dokumenter. 18 s. Tidsskrift for omsorgsforskning. Vol. 7.
https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2021-03-04

Holmen, Heidi ; Winger, Anette ; Steindal, Simen Alexander; Castor, Charlotte; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Riiser, Kirsti ; Mariussen, Kari; Lee, Anja (2021). Patient-reported outcome measures in pediatric palliative care—a protocol for a scoping review. 5 s. Systematic Reviews. Vol. 10.
https://doi.org/10.1186/s13643-021-01791-6

Holmen, Heidi ; Riiser, Kirsti ; Løyland, Borghild ; Sandbekken, Ida Hellum ; Almendingen, Kari ; Andenæs, Randi; Bjørnnes, Ann Kristin ; Fagerlund, Bettina Holmberg; Albertini Früh, Elena ; Helseth, Sølvi ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Leegaard, Marit; Misvær, Nina ; Pallesen, Ståle; Rasalingam, Anurajee ; Ravn, Ingrid Helen ; Ribu, Lis ; Rostad, Hanne Marie; Nilsen, Bente ; Sæterstrand, Torill Margaret ; Torbjørnsen, Astrid ; Utne, Inger ; Valeberg, Berit Taraldsen ; Valla, Lisbeth ; Winger, Anette ; Grov, Ellen Karine (2021). Students’ top 10 priorities of research uncertainties on students’ sleep: a pragmatic James Lind Alliance approach. 9 s. BMJ Open. Vol. 11.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-043697

Bjørnnes, Ann Kristin ; Torbjørnsen, Astrid ; Valeberg, Berit Taraldsen ; Sparboe-Nilsen, Bente ; Sandbekken, Ida Hellum ; Almendingen, Kari ; Leegaard, Marit; Ravn, Ingrid Helen ; Sæterstrand, Torill Margaret ; Løyland, Borghild ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Fagerlund, Bettina Holmberg; Valla, Lisbeth ; Misvær, Nina ; Riiser, Kirsti ; Utne, Inger ; Rostad, Hanne Marie; Winger, Anette ; Albertini Früh, Elena ; Holmen, Heidi ; Ribu, Lis ; Helseth, Sølvi ; Grov, Ellen Karine (2021). What is Known About Students and Sleep: Systematic Review and Evidence Map. 11 s. Sage Open. Vol. 11.
https://doi.org/10.1177/21582440211032162

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig