English version
Alfhild Dihle

Alfhild Dihle

Kort om

Anestesisykepleier med hovedfag i sykepleievitenskap fra UiO, praktisk pedagogikk, UiO og grunnfag sosialpedagogikk, UiO. PhD ved Medisinsk Fakultet, UiO 2007. Ansatt som studieleder og professor ved OsloMet. Mine forskningsområder omfatter pasienters erfaring med akutte og vedvarende postoperative smerter, sykepleieres kunnskap om smerte hos barn og voksne, samt ulike typer oversiktsartikler. Har pågående forskning om ortopediske pasienters vedvarende smerte etter kneprotesekirurgi og om pasienters og sykepleieres erfaring med bruk av velferdsteknologi oppfølgingen av hjemmeboende pasienter med kreft i palliativ fase.  Er for tiden hovedveileder for en doktorgradsstipendiat og medveileder for en doktorgradsstipendiat.

Vitenskapelige publikasjoner

Steindal, Simen Alexander; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Godskesen, Tove E; Holmen, Heidi; Winger, Anette; Österlind, Jane; Dihle, Alfhild; Klarare, Anna (2023). Advantages and challenges using telehealth in home-based palliative care: A systematic mixed studies review. Journal of Medical Internet Research .

Oelschlägel, Lina; Christensen, Vivi Lycke; Moen, Anne; Heggdal, Kristin; Österlind, Jane; Dihle, Alfhild; Steindal, Simen Alexander (2022). Patients' experiences with a welfare technology application for remote home care: A longitudinal study. Journal of Clinical Nursing (JCN) .
https://hdl.handle.net/11250/3035637

Sellevold, Vibeke Bull; Steindal, Simen Alexander; Lindberg, Maren Falch; Småstuen, Milada Cvancarova; Aamodt, Arild; Lerdal, Anners; Dihle, Alfhild (2022). Many Patients with Persistent Pain One Year After TKA Report Improvement by 5-7 years: A Mixed Methods Study. Clinical Orthopaedics and Related Research . Vol. 480.
http://hdl.handle.net/10852/98669

Olsby, Jim Harald; Dihle, Alfhild; Hofsø, Kristin; Steindal, Simen Alexander (2022). Intensive care nurses’ experiences using volatile anaesthetics in the intensive care unit: An exploratory study. Intensive & Critical Care Nursing .

Steindal, Simen Alexander; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Godskesen, Tove E; Lind, Susanne; Dihle, Alfhild; Winger, Anette; Österlind, Jane; Pettersen, Fredrik Solvang; Holmen, Heidi; Klarare, Anna (2021). Advantages and Challenges in Using Telehealth for Home-Based Palliative Care: Protocol for a Systematic Mixed Studies Review. JMIR Research Protocols . Vol. 10.
https://www.researchprotocols.org/2021/5/e22626/

Kleiverud, Stein Gunnar; Eriksrud, Magnus Lund; Steindal, Simen Alexander; Dihle, Alfhild (2021). Elektroencefalogram og spektrogram: Anestesisykepleieres erfaringer med et nytt verktøy for søvndybdemåling under generell anestesi. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing . Vol. 16.
https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/art...

Oelschlägel, Lina; Dihle, Alfhild; Christensen, Vivi L.; Heggdal, Kristin; Moen, Anne; Österlind, Jane; Steindal, Simen Alexander (2021). Implementing welfare technology in palliative homecare for patients with cancer: a qualitative study of health-care professionals’ experiences. BMC Palliative Care . Vol. 20.
https://hdl.handle.net/11250/2977639

Valeberg, Berit Taraldsen; Dihle, Alfhild; Småstuen, Milada Cvancarova; Endresen, Anne; Rustøen, Tone (2021). The effects of a psycho-educational intervention to improve pain management after day surgery: A randomized clinical trial. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 30.
http://hdl.handle.net/10852/87302

Steindal, Simen Alexander; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Godskesen, Tove E; Dihle, Alfhild; Lind, Susanne; Winger, Anette; Klarare, Anna (2020). Patients’ Experiences of Telehealth in Palliative Home Care: Scoping Review. Journal of Medical Internet Research . Vol. 22.

Lundereng, Elias David; Dihle, Alfhild; Steindal, Simen Alexander (2020). Nurses’ experiences and perspectives on collaborative discharge planning when patients receiving palliative care for cancer are discharged home from hospitals. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 29.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig