English version
Alfhild Dihle

Alfhild Dihle

Kort om

Anestesisykepleier med hovedfag i sykepleievitenskap fra UiO, praktisk pedagogikk, UiO og grunnfag sosialpedagogikk, UiO. PhD ved Medisinsk Fakultet, UiO 2007. Ansatt som studieleder og professor ved OsloMet. Mine forskningsområder omfatter pasienters erfaring med akutte og vedvarende postoperative smerter, sykepleieres kunnskap om smerte hos barn og voksne, samt ulike typer oversiktsartikler. Har pågående forskning om ortopediske pasienters vedvarende smerte etter kneprotesekirurgi og om pasienters og sykepleieres erfaring med bruk av velferdsteknologi oppfølgingen av hjemmeboende pasienter med kreft i palliativ fase.  Er for tiden hovedveileder for en doktorgradsstipendiat og medveileder for en doktorgradsstipendiat.

Vitenskapelige publikasjoner

Sellevold, Vibeke Bull; Steindal, Simen Alexander; Lindberg, Maren Falch; Småstuen, Milada Cvancarova; Aamodt, Arild; Lerdal, Anners; Dihle, Alfhild (2022). Many Patients with Persistent Pain One Year After TKA Report Improvement by 5-7 years: A Mixed Methods Study. Clinical Orthopaedics and Related Research .

Olsby, Jim Harald; Dihle, Alfhild; Hofsø, Kristin; Steindal, Simen Alexander (2022). Intensive care nurses’ experiences using volatile anaesthetics in the intensive care unit: An exploratory study. Intensive & Critical Care Nursing .

Steindal, Simen Alexander; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Godskesen, Tove E; Lind, Susanne; Dihle, Alfhild; Winger, Anette; Österlind, Jane; Pettersen, Fredrik Solvang; Holmen, Heidi; Klarare, Anna (2021). Advantages and Challenges in Using Telehealth for Home-Based Palliative Care: Protocol for a Systematic Mixed Studies Review. JMIR Research Protocols . Vol. 10.
https://www.researchprotocols.org/2021/5/e22626/

Kleiverud, Stein Gunnar; Eriksrud, Magnus Lund; Steindal, Simen Alexander; Dihle, Alfhild (2021). Elektroencefalogram og spektrogram: Anestesisykepleieres erfaringer med et nytt verktøy for søvndybdemåling under generell anestesi. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing . Vol. 16.
https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/art...

Oelschlägel, Lina; Dihle, Alfhild; Christensen, Vivi L.; Heggdal, Kristin; Moen, Anne; Österlind, Jane; Steindal, Simen Alexander (2021). Implementing welfare technology in palliative homecare for patients with cancer: a qualitative study of health-care professionals’ experiences. BMC Palliative Care . Vol. 20.
https://hdl.handle.net/11250/2977639

Valeberg, Berit Taraldsen; Dihle, Alfhild; Småstuen, Milada Cvancarova; Endresen, Anne; Rustøen, Tone (2021). The effects of a psycho-educational intervention to improve pain management after day surgery: A randomized clinical trial. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 30.
http://hdl.handle.net/10852/87302

Steindal, Simen Alexander; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Godskesen, Tove E; Dihle, Alfhild; Lind, Susanne; Winger, Anette; Klarare, Anna (2020). Patients’ Experiences of Telehealth in Palliative Home Care: Scoping Review. Journal of Medical Internet Research . Vol. 22.

Lundereng, Elias David; Dihle, Alfhild; Steindal, Simen Alexander (2020). Nurses’ experiences and perspectives on collaborative discharge planning when patients receiving palliative care for cancer are discharged home from hospitals. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 29.

Halvorsen, Kristin; Dihle, Alfhild; Hansen, Camilla; Nordhaug, Marita; Jerpseth, Heidi; Tveiten, Sidsel; Joranger, Pål; Knutsen, Ingrid Ruud (2020). Empowerment in healthcare: A thematic synthesis and critical discussion of concept analyses of empowerment. Patient Education and Counseling . Vol. 103.

Røkholt, Gro; Davidsen, Liv-Signe; Johnsen, Heidi Ness; Dihle, Alfhild (2020). Studenterfaringer med veiledning og læring knyttet til deltagelse i et kvalitetsforbedringsprosjekt på sykehus med kunnskapsbasert praksis som arbeidsform, en beskrivende og utforskene studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning . Vol. 16.

Bailey, Linda; Steindal, Simen Alexander; Dihle, Alfhild (2019). Uhøflighet på operasjonsstua – anestesisykepleieres erfaringer. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing .
https://www.alnsf.no/inspira/2019/212-inspira-2019...

Taylor, Ine Fossum; Dihle, Alfhild; Hofsø, Kristin; Steindal, Simen Alexander (2019). Intensive care nurses’ experiences of withdrawal of life-sustaining treatments in intensive care patients: A qualitative study. Intensive & Critical Care Nursing .
http://hdl.handle.net/11250/2638631

Kaldheim, Hege Kristin Aslaksen; Bergland, Ådel; Ølnes, Mia Alexandra; Hofsø, Kristin; Dihle, Alfhild; Creutzfeldt, Johan; Zhang, Chao; Steindal, Simen Alexander (2018). Use of simulation-based learning among perioperative nurses and students: A scoping review. Nurse Education Today . Vol. 73.

Holm, Camilla Christine; Steindal, Simen Alexander; Foss, Berit; Dihle, Alfhild (2018). En empirisk studie av fenomenet håp i recoveryprosesser innen psykisk helsearbeid. Tidsskrift for psykisk helsearbeid . Vol. 15.
http://hdl.handle.net/11250/2577152

Steindal, Simen Alexander; Österlind, Jane; Halvorsen, Kristin; Schjelderup, Therese Marie; Kive, Ellen Henriksen; Sørbye, Liv Wergeland; Dihle, Alfhild (2017). A qualitative study of women’s experiences of living with COPD. Nursing Open .
http://hdl.handle.net/11250/2442832

Sibbern, Tonje; Sellevold, Vibeke Bull; Steindal, Simen Alexander; Dale, Craig; Watt-Watson, Judy; Dihle, Alfhild (2016). Patients' experiences of enhanced recovery after surgery: a systematic review of qualitative studies. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 26.
http://hdl.handle.net/11250/2455714

Granheim, Tone Høilo; Hovde, Kari Raaum; Christophersen, Knut-Andreas; Dihle, Alfhild (2015). Sykepleieres og studenters kunnskap og holdninger til smerter og smertelindring hos voksne. Sykepleien Forskning .
http://hdl.handle.net/10642/3530

Steindal, Simen Alexander; Kive, Ellen Henriksen; Schjelderup, Therese Marie; Dihle, Alfhild (2015). Ambulant oppfølgning i hjemmet til eldre kvinner med KOLS. Geriatrisk sykepleie .
http://sykepleien.no/sites/sykepleien.no/files/gs_...

Karlsen, Nina; Kornmo, Ragnhild Håland; Dihle, Alfhild (2015). Assessing an Educational Program to Improve Documentation and Reduce Pain in Hospitalized Patients. Open Journal of Nursing . Vol. 5.
http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/282431

Strand, Kari Synnøve; Devold, Kristian; Dihle, Alfhild (2013). Sykepleierstudenters erfaringer med praksisstudier organisert som studenttett post. Sykepleien Forskning . Vol. 8.
http://www.sykepleien.no/forskning/forskningsartik...

Hovind, Inger Liv; Bredal, Inger Schou; Dihle, Alfhild (2013). Women's experience of acute and chronic pain following breast cancer surgery. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 22.

Hovde, Kari Raaum; Christophersen, Knut-Andreas; Granheim, Tone Høilo; Dihle, Alfhild (2012). The Norwegian Version of the Pediatric Nurses’ Knowledge and Attitudes Survey Regarding Pain: Reliability and Validity. Pediatric Nursing . Vol. 38.

Hovde, Kari Raaum; Granheim, Tone; Christophersen, Knut-Andreas; Dihle, Alfhild (2011). Norske sykepleieres kunnskap om og holdning til smerte hos barn. Sykepleien Forskning . Vol. 6.
http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_26...

Dihle, Alfhild; Helseth, Sølvi; Christophersen, Knut A. (2008). The Norwegian version of the American pain society patient outcome questionnaire: reliability and validity of three subscales. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 17.

Dihle, Alfhild (2007). Ikke-medikamentell smertelindring. Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten. laerebok. Akribe Forlag.

Dihle, Alfhild (2007). Kartlegging av smerte. Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten. laerebok. Akribe Forlag.

Dihle, Alfhild; Bjølseth, Gunnar; Helseth, Sølvi (2006). The gap between saying and doing in postoperative pain management. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 15.

Dihle, Alfhild; Helseth, Sølvi; Paul, Steven M.; Miaskowski, Christine (2006). The exploration of the establishment of cutpoints to categorize the severity of acute postoperative pain. The Clinical Journal of Pain . Vol. 22.

Dihle, Alfhild; Helseth, Sølvi; Kongsgaard, Ulf E.; Paul, Steven M.; Miaskowski, Christine (2006). Using the American Pain Society's patient outcome questionnaire to evaluate the quality of postoperative pain management in a sample of Norwegian patients. Journal of Pain . Vol. 7.



Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig