English version
Elena Albertini Früh

Elena Albertini Früh

Kort om

Sykepleier med videreutdanning og arbeidserfaring i barnesykepleie, folkehelse, tropemedisin og bistandsarbeid. Flere års arbeid med hjelpeorganisasjoner i Colombia og Albania. Har tidligere jobbet innen videreutdanning i barnesykepleie i Genève. Har jobbet med familier med barn med nevrologiske lidelser i spesialisthelsetjeneste i Norge. Ansatt ved OsloMet siden 2011. Forskningsområder er familier med barn med spesielle behov og kroniske lidelser, med søkelys på tilgang til helse- og sosialtjenester, koordinering av tjenester, mestring av hverdagen og livskvalitet. Underviser og veileder studenter på bachelorutdanningen i sykepleie ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Holmen, Heidi ; Flølo, Tone Nygaard ; Tørris, Christine ; Løyland, Borghild ; Almendingen, Kari ; Bjørnnes, Ann Kristin ; Albertini Früh, Elena ; Grov, Ellen Karine ; Helseth, Sølvi ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Malambo, Rosah ; Misvær, Nina ; Rasalingam, Anurajee ; Riiser, Kirsti ; Sandbekken, Ida Hellum ; Schippert, Ana Carla Soares Portugal ; Sparboe-Nilsen, Bente ; Bigum Sundar, Turid Kristin ; Sæterstrand, Torill Margaret ; Utne, Inger ; Valla, Lisbeth ; Winger, Anette ; Torbjørnsen, Astrid (2023). Unpacking the Public Health Triad of Social Inequality in Health, Health Literacy, and Quality of Life—A Scoping Review of Research Characteristics. 19 s. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 21.
https://doi.org/10.3390/ijerph21010036

Albertini Früh, Elena ; Østerud, Kaja Larsen ; Vedeler, Janikke Solstad ; Anvik, Cecilie Høj; Jacobsen, Sigurd Eid (2023). Er koordinatorordningen for familier med funksjonshemmede barn bærekraftig?. Tidsskrift for omsorgsforskning. Vol. 9.
https://doi.org/10.18261/tfo.9.2.7

Heitmann, Ann Jeanette; Valla, Lisbeth ; Albertini Früh, Elena ; Kvarme, Lisbeth Gravdal (2022). A Path to Inclusiveness – Peer Support Groups as a Resource for Change. Journal of School Nursing.
https://doi.org/10.1177/10598405221085183

Riiser, Kirsti ; Holmen, Heidi ; Winger, Anette ; Steindal, Simen Alexander; Castor, Charlotte; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Lee, Anja ; Bruun Lorentsen, Vibeke; Misvær, Nina ; Albertini Früh, Elena (2022). Stories of paediatric palliative care: a qualitative study exploring health care professionals’ understanding of the concept. BMC Palliative Care. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12904-022-01077-1

Winger, Anette ; Albertini Früh, Elena ; Holmen, Heidi ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Lee, Anja ; Bruun Lorentsen, Vibeke; Misvær, Nina ; Riiser, Kirsti ; Steindal, Simen Alexander (2022). Making room for life and death at the same time – a qualitative study of health and social care professionals’ understanding and use of the concept of paediatric palliative care. BMC Palliative Care. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12904-022-00933-4

Albertini Früh, Elena ; Misvær, Nina ; Helseth, Sølvi (2021). Ungdommers erfaring med nyoppdaget diabetes 1. En kvalitativ studie. 12 s. Nordisk sygeplejeforskning. Vol. 11.
https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2021-04-07

Holmen, Heidi ; Riiser, Kirsti ; Løyland, Borghild ; Sandbekken, Ida Hellum ; Almendingen, Kari ; Andenæs, Randi ; Bjørnnes, Ann Kristin ; Fagerlund, Bettina Holmberg; Albertini Früh, Elena ; Helseth, Sølvi ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Leegaard, Marit; Misvær, Nina ; Pallesen, Ståle; Rasalingam, Anurajee ; Ravn, Ingrid Helen ; Ribu, Lis ; Rostad, Hanne Marie ; Nilsen, Bente ; Sæterstrand, Torill Margaret ; Torbjørnsen, Astrid ; Utne, Inger ; Valeberg, Berit Taraldsen ; Valla, Lisbeth ; Winger, Anette ; Grov, Ellen Karine (2021). Students’ top 10 priorities of research uncertainties on students’ sleep: a pragmatic James Lind Alliance approach. 9 s. BMJ Open. Vol. 11.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-043697

Bjørnnes, Ann Kristin ; Torbjørnsen, Astrid ; Valeberg, Berit Taraldsen ; Sparboe-Nilsen, Bente ; Sandbekken, Ida Hellum ; Almendingen, Kari ; Leegaard, Marit; Ravn, Ingrid Helen ; Sæterstrand, Torill Margaret ; Løyland, Borghild ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Fagerlund, Bettina Holmberg; Valla, Lisbeth ; Misvær, Nina ; Riiser, Kirsti ; Utne, Inger ; Rostad, Hanne Marie ; Winger, Anette ; Albertini Früh, Elena ; Holmen, Heidi ; Ribu, Lis ; Helseth, Sølvi ; Grov, Ellen Karine (2021). What is Known About Students and Sleep: Systematic Review and Evidence Map. 11 s. Sage Open. Vol. 11.
https://doi.org/10.1177/21582440211032162

Albertini Früh, Elena ; Misvær, Nina ; Helseth, Sølvi (2020). Mødres erfaringer med omsorg for en ungdom med nyoppdaget diabetes type 1. Sykepleien Forskning. Vol. 15.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2020.82224

Piérart, Geneviève; Arneton, Mélissa; Gulfi, Alida; Albertini Früh, Elena ; Lidén, Hilde; Makharadze, Tamar; Rekhviashvili, Eliso; Dainese, Roberto (2020). The circumstances of migrant families raising children with disabilities in five European countries: Updating knowledge and pursuing new research. 12 s. Alter - European Journal of Disability Research. Vol. 14.
https://doi.org/10.1016/j.alter.2020.06.012

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig