English version
Elisabeth Ugreninov

Elisabeth Ugreninov

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Velferdsstat   Fattigdom   Sykefravær   Diskriminering - arbeidsmarkedet   Uformell omsorg

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Brekke, Idunn ; Alecu, Andreea Ioana ; Ugreninov, Elisabeth ; Suren, Pål; Evensen, Miriam (2023). Educational achievement among children with a disability: do parental resources compensate for disadvantage?. 9 s. SSM - Population Health. Vol. 23.
https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2023.101465

Ugreninov, Elisabeth (2023). Absence Due to Sickness Among Female Immigrants: Disadvantages Over the Career?. 20 s. Journal of International Migration and Integration.
https://doi.org/10.1007/s12134-023-01016-w

Framstad, Nora Birgitte; Ugreninov, Elisabeth ; Vedeler, Janikke Solstad (2022). Funksjonshemming som fortrinn? Jobbintervjuer til en traineestilling. Tidsskrift for velferdsforskning.
https://doi.org/10.18261/tfv.25.4.5

Bjørnshagen, Vegar ; Ugreninov, Elisabeth (2021). Disability Disadvantage: Experimental Evidence of Hiring Discrimination against Wheelchair Users. 15 s. European Sociological Review. Vol. 37.
https://doi.org/10.1093/esr/jcab004

Ugreninov, Elisabeth ; Magnusson Turner, Lena (2021). Next to Nothing: The Impact of the Norwegian Introduction Programme on Female Immigrants’ Labour Market Inclusion. 21 s. Journal of Social Policy.
https://doi.org/10.1017/S004727942100043X

Bjørnshagen, Vegar ; Moseng, Bera Ulstein; Ugreninov, Elisabeth (2020). Who Do You Reach? A Norwegian Pilot Project on HIV Self-Testing that Targeted Men Who Have Sex with Men. 11 s. Aids and Behavior. Vol. 24.
https://doi.org/10.1007/s10461-019-02484-x

Bjørnshagen, Vegar ; Ugreninov, Elisabeth (2020). Labour market inclusion of young people with mental health problems in Norway. Alter - European Journal of Disability Research.
https://doi.org/10.1016/j.alter.2020.06.014

Isungset, Martin Arstad; Lillehagen, Mats; Ugreninov, Elisabeth (2019). One Order Fits All? Birth Order and Education in Immigrant Families. European Sociological Review.
https://doi.org/10.1093/esr/jcz040

Bjørnshagen, Vegar ; Moseng, Bera Ulstein; Ugreninov, Elisabeth (2019). Who Do You Reach? A Norwegian Pilot Project on HIV Self-Testing that Targeted Men Who Have Sex with Men. Aids and Behavior.
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10461

Birkelund, Gunn Elisabeth; Chan, Tak Wing; Ugreninov, Elisabeth ; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Rogstad, Jon (2019). Do terrorist Attacks Affect Ethnic Discrimination in the Labour Market? Evidence from Two Randomised Field Experiments. British Journal of Sociology. Vol. 70.
https://doi.org/10.1111/1468-4446.12344

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig