English version
Elisabeth Ugreninov

Elisabeth Ugreninov

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Velferdsstat   Fattigdom   Sykefravær   Diskriminering - arbeidsmarkedet   Uformell omsorg

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Ugreninov, Elisabeth; Magnusson Turner, Lena (2021). Next to Nothing: The Impact of the Norwegian Introduction Programme on Female Immigrants’ Labour Market Inclusion. Journal of Social Policy .

Bjørnshagen, Vegar; Ugreninov, Elisabeth (2021). Disability Disadvantage: Experimental Evidence of Hiring Discrimination against Wheelchair Users. European Sociological Review .

Bjørnshagen, Vegar; Ugreninov, Elisabeth (2020). Labour market inclusion of young people with mental health problems in Norway. Alter - European Journal of Disability Research .

Isungset, Martin Arstad; Lillehagen, Mats; Ugreninov, Elisabeth (2019). One Order Fits All? Birth Order and Education in Immigrant Families. European Sociological Review .
http://hdl.handle.net/10852/76892

Bjørnshagen, Vegar; Moseng, Bera Ulstein; Ugreninov, Elisabeth (2019). Who Do You Reach? A Norwegian Pilot Project on HIV Self-Testing that Targeted Men Who Have Sex with Men. Aids and Behavior .
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10461...

Birkelund, Gunn Elisabeth; Chan, Tak Wing; Ugreninov, Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Rogstad, Jon (2019). Do terrorist Attacks Affect Ethnic Discrimination in the Labour Market? Evidence from Two Randomised Field Experiments. British Journal of Sociology . Vol. 70.
http://hdl.handle.net/11250/2589868

Finnvold, Jon Erik; Ugreninov, Elisabeth (2018). Refugees’ admission to mental health institutions in Norway: Is there an ethnic density effect?. Social Science and Medicine . Vol. 209.

Isungset, Martin Arstad; Lillehagen, Mats; Ugreninov, Elisabeth (2017). Fødselsrekkefølge og utdanningsoppnåelse: Har foreldrenes landbakgrunn betydning?. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 58.
http://hdl.handle.net/10852/65341

Ugreninov, Elisabeth; Spannagel, Dorothee (2016). Poverty and social exclusion as a Challenge for Active Inclusion - the spatial dimension. Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn (Red.). Combating Poverty in Europe. Active Inclusion in a Multi-Level and Multi-Actor Context. 3. s. 46-61. Edward Elgar Publishing.

Hamre, Karin; Ugreninov, Elisabeth (2015). Døtre i skvis mellom arbeid og foreldreomsorg - er det noen sammenheng mellom omsorgsforpliktelser og sykefravær? :. Sosiologi i dag . Vol. 45.

Birkelund, Gunn Elisabeth; Lillehagen, Mats; Ekre, Vibeke Puja; Ugreninov, Elisabeth (2014). Fra utdanning til sysselsetting. En forløpsanalyse av indiske og pakistanske etterkommere i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 55.

Herlofson, Katharina; Ugreninov, Elisabeth (2014). Er omsorgsfulle fedre omsorgsfulle sønner? Likestilling hjemme og hjelp til eldre foreldre. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 55.
http://hdl.handle.net/10642/2533

Syse, Astri; Solem, Per Erik; Ugreninov, Elisabeth; Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2014). Do spouses coordinate their work exits? A combined survey and register analysis from Norway. Research on Aging . Vol. 36.
http://roa.sagepub.com/content/36/5/625

Ugreninov, Elisabeth (2013). Offspring in Squeeze: Health and Sick Leave Absence among Middle-aged Informal Caregivers. Journal of Population Ageing . Vol. 6.

Ugreninov, Elisabeth; Birkelund, Gunn Elisabeth (2013). Naturlige eksperiment. Sosiologi i dag . Vol. 43.

Ugreninov, Elisabeth (2012). "Can family policy reduce mothers' sick leave absence? A causal analysis of the Norwegian Paternity Leave Reform". Journal of Family and Economic Issues .

Ugreninov, Elisabeth (2012). Fører kombinasjonen av yrkesaktivitet og omsorg for hjelpetrengende foreldre til høyt sykefravær?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 15.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig