English version

Levekår blant voksne med ADHD

NOVA skal kartlegge levekår og livskvalitet blant voksne med ADHD.

Forskerne skal særlig undersøke hvordan voksne med ADHD opplever egen helse og ulike sider ved det å være i utdanning og i arbeid. 

Forskerne har utviklet en webundersøkelse om levekår og livskvalitet for voksne med ADHD. Webundersøkelsen distribueres i sosiale medier og er rettet mot personer over 18 år med ADHD. Resultatene for voksne med ADHD vil sammenlignes med den generelle befolkningen i samme aldersgruppe.

Resultatene fra prosjektet skal presenteres i et NOVA Notat. Kunnskapen prosjektet frambringer er relevant for utviklingen av mer treffsikre og effektive tjenester for denne målgruppen.

Vil du delta i forskningsprosjektet Levekår for voksne med ADHD?

Hei! Har du lyst å være med i et forskningsprosjekt? Vi ønsker å finne ut hvordan voksne med ADHD opplever helse og helsehjelp, tilrettelegging i utdanning og arbeid.

Ung dame foran vindu smiler og ser vekk fra fotografen.
  • Prosjektdeltakere

      Laster inn ...