English version
Janikke Solstad Vedeler

Janikke Solstad Vedeler

Kort om

Forskningsområdene til Janikke Solstad Vedeler er funksjonshemming, inkluderende arbeidsliv og eldreomsorg. Hun har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi   Sosiologi

Emner

Funksjonshemming   Eldreomsorg   Inkluderende arbeidsliv   Arbeidsledighet   Sosial innovasjon

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Wegener, Charlotte; Vedeler, Janikke Solstad; Anvik, Cecilie Høj (2022). Social innovation på plejehjem: Læring til en fremtid vi ikke kender. Kognition & Pædagogik .

Østerud, Kaja Larsen; Vedeler, Janikke Solstad (2022). Disability and Regulatory Approaches to Employer Engagement: Cross-National Challenges in Bridging the Gap between Motivation and Hiring Practice. Social Policy and Society .

Hyggen, Christer; Vedeler, Janikke Solstad (2021). Employer Engagement and Active Labour Market Policies. Evidence from a Norwegian Multi-Method Study. Social Policy and Society .

Assmann, Marie-Luise; Tolgensbakk, Ida; Vedeler, Janikke Solstad; Bøhler, Kjetil Klette (2020). Public employment services: Building social resilience in youth?. Social Policy & Administration .
https://doi.org/10.1111/spol.12649

Anvik, Cecilie Høj; Vedeler, Janikke Solstad; Wegener, Charlotte; Slettebø, Åshild; Ødegård, Atle (2020). Practice-based learning and innovation in nursing homes. Journal of Workplace Learning . Vol. 32.
https://hdl.handle.net/11250/2711971

Olsen, Terje; Vedeler, Janikke Solstad; Eriksen, John (2019). Hate speech as an expression of disablism: An examination of reported hate speech experiences and consequences. Disability Hate Speech. Social, Cultural and Political Contexts. 14. Routledge.

Sherry, Mark; Olsen, Terje; Vedeler, Janikke Solstad; Eriksen, John (2019). Disability Hate Speech. Social, Cultural and Political Contexts. ISBN: 9780367193423. 256 s. Routledge.

Totchev, Catherina Øverås; Vedeler, Janikke Solstad; Slettebø, Åshild (2019). Forutsetninger for vellykket sosial innovasjon i sykehjem: ledernes perspektiv. Nordisk tidsskrift for helseforskning .
https://hdl.handle.net/11250/2646695

Vedeler, Janikke Solstad; Anvik, Cecilie Høj (2019). Flexibility and visibility. An examination of the narratives of Norwegian people with disabilities about working part-time. Alter - European Journal of Disability Research . Vol. 14.

Vedeler, Janikke Solstad; Olsen, Terje; Eriksen, John (2019). Hate speech harms: a social justice discussion of disabled Norwegians' experiences. Disability & Society . Vol. 34.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig