English version
Janikke Solstad Vedeler

Janikke Solstad Vedeler

Kort om

Forskningsområdene til Janikke Solstad Vedeler er funksjonshemming, inkluderende arbeidsliv og eldreomsorg. Hun har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi   Sosiologi

Emner

Funksjonshemming   Eldreomsorg   Inkluderende arbeidsliv   Arbeidsledighet   Sosial innovasjon

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Østerud, Kaja Larsen ; Vedeler, Janikke Solstad ; Framstad, Nora Birgitte (2023). The exclusionary potential of work inclusion policies: Employers addressing their responsibilities towards disabled people. Takle, Marianne; Vedeler, Janikke Solstad; Schoyen, Mi Ah; Bøhler, Kjetil Klette; Falch-Eriksen, Asgeir (Red.). Citizenship and Social Exclusion at the Margins of the Welfare State. s. 64-76. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003347279-6

Albertini Früh, Elena ; Østerud, Kaja Larsen ; Vedeler, Janikke Solstad ; Anvik, Cecilie Høj; Jacobsen, Sigurd Eid (2023). Er koordinatorordningen for familier med funksjonshemmede barn bærekraftig?. Tidsskrift for omsorgsforskning. Vol. 9.
https://doi.org/10.18261/tfo.9.2.7

Vedeler, Janikke Solstad (2023). How is disability addressed in a job interview?. Disability & Society.
https://doi.org/10.1080/09687599.2022.2162860

Vedeler, Janikke Solstad (2023). Pårørendefortellinger om kvalitet på sykehjem. Rokstad, Anne Marie Mork; Anvik, Cecilie Høj; Ødegård, Atle (Red.). Sykehjemmet : hjem, helseinstitusjon og arbeidsplass. s. 53-68. Fagbokforlaget.

Vedeler, Janikke Solstad ; Anvik, Cecilie Høj (2023). What’s the ‘Problem’ with Workplace Accommodation? A Disability Policy Journey Over Time. 12 s. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 25.
https://doi.org/10.16993/sjdr.918

Takle, Marianne ; Vedeler, Janikke Solstad ; Schoyen, Mi Ah ; Bøhler, Kjetil Klette; Falch-Eriksen, Asgeir (2023). Citizenship and Social Exclusion at the Margins of the Welfare State. ISBN: 9781003347279. 274 s. Routledge. 10.4324/9781003347279

Kohli, Jaskirat; Vedeler, Janikke Solstad (2023). Social exclusion and disability: exploring the role of ingroup/outgroup dynamics in employment. Takle, Marianne; Vedeler, Janikke Solstad; Schoyen, Mi Ah; Bøhler, Kjetil Klette; Falch-Eriksen, Asgeir (Red.). Citizenship and Social Exclusion at the Margins of the Welfare State. s. 77-91. Routledge.

Wegener, Charlotte; Anvik, Cecilie Høj; Vedeler, Janikke Solstad (2022). Social innovation på plejehjem: Læring til en fremtid vi ikke kender. Kognition & Pædagogik. Vol. 32.

Østerud, Kaja Larsen ; Vedeler, Janikke Solstad (2022). Disability and Regulatory Approaches to Employer Engagement: Cross-National Challenges in Bridging the Gap between Motivation and Hiring Practice. Social Policy and Society.
https://doi.org/10.1017/S1474746422000021

Framstad, Nora Birgitte; Ugreninov, Elisabeth ; Vedeler, Janikke Solstad (2022). Funksjonshemming som fortrinn? Jobbintervjuer til en traineestilling. Tidsskrift for velferdsforskning.
https://doi.org/10.18261/tfv.25.4.5

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig