English version
Michael Yisfashewa Wondemu

Michael Yisfashewa Wondemu

Kort om

Michael Yisfashewa Wondemu er stipendiat i seksjonen for helse og velferdsforskning ved NOVA som er tilknytet til projektet BUDGET. Han har en mastergrad i fred og sikkerhet på Addis Ababa Universitet (2015), mastergrad i komparativ og internasjonal utdanning fra universitet i Oslo (2017) og han ble uteksaminert fra et masterprogram i internasjonal sosial velferds og helsepolitikk ved OsloMet (2020)—hvor han gjennomførte en kvantitativ tversnittstudie ved hjelp av Ungdata.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Wondemu, Michael Yisfashewa ; Hermansen, Åsmund ; Joranger, Pål ; Brekke, Idunn (2024). Sickness absence among mothers caring for a child with disability: Examining the impact of mechanical and psychosocial occupational exposures. SSM - Population Health. Vol. 25.
https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2024.101610

Wondemu, Michael Yisfashewa ; Joranger, Pål ; Hermansen, Åsmund ; Brekke, Idunn (2022). Impact of child disability on parental employment and labour income: a quasi-experimental study of parents of children with disabilities in Norway. 11 s. BMC Public Health. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12889-022-14195-5Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig