English version
Vegar Bjørnshagen

Vegar Bjørnshagen

Kort om

Vegar Bjørnshagen er stipendiat ved NOVA, seksjon for helse- og velferdsforskning. Han har en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2015). Han er tilknyttet prosjektet HIRE.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Funksjonshemming   Diskriminering   Sosial ulikhet

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bjørnshagen, Vegar; Østerud, Kaja Larsen (2021). Diskriminering av funksjonshemmede i arbeidslivet – funn fra et felteksperiment og oppfølgingsintervjuer. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 3.
https://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.1504-7989-2...

Bjørnshagen, Vegar (2021). The mark of mental health problems. A field experiment on hiring discrimination before and during COVID-19. Social Science and Medicine . Vol. 283.

Bjørnshagen, Vegar; Ugreninov, Elisabeth (2021). Disability Disadvantage: Experimental Evidence of Hiring Discrimination against Wheelchair Users. European Sociological Review .

Bjørnshagen, Vegar; Moseng, Bera Ulstein; Ugreninov, Elisabeth (2020). Who Do You Reach? A Norwegian Pilot Project on HIV Self-Testing that Targeted Men Who Have Sex with Men. Aids and Behavior . Vol. 24.

Bjørnshagen, Vegar; Ugreninov, Elisabeth (2020). Labour market inclusion of young people with mental health problems in Norway. Alter - European Journal of Disability Research .

Bjørnshagen, Vegar; Moseng, Bera Ulstein; Ugreninov, Elisabeth (2019). Who Do You Reach? A Norwegian Pilot Project on HIV Self-Testing that Targeted Men Who Have Sex with Men. Aids and Behavior .
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10461...

Bera Ulstein, Moseng; Bjørnshagen, Vegar (2017). Are there any differences between different testing sites? A cross-sectional study of a Norwegian low-threshold HIV testing service for men who have sex with men. BMJ Open .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig