English version

Psykisk helse og livstilfredshet blant unge med funksjonsnedsettelser og erfaringer med tjenester i post-pandemiperioden (D-youth)

Prosjektet vil bidra med kunnskap om psykisk helse, livstilfredshet, og bruk av tjenester blant unge med funksjonsnedsettelser i Norden gjennom post-pandemiperioden.

Prosjektet skal undersøke endringer i livstilfredshet og bruk av helsetjenester gjennom post-pandemiperioden blant unge med og uten funksjonsnedsettelser, i tillegg til subjektive opplevelser av «well-being» og tjenester blant unge med funksjonsnedsettelser, og hvorvidt levekår og bakgrunnskjennetegn former slike opplevelser.

Prosjektet skal også undersøke subjektive konsekvenser av udekkede behov for tjenester blant unge med funksjonsnedsettelser gjennom denne perioden, og se nærmere på konsekvenser av pandemien for helse, deltakelse og sosial støtte blant unge med kognitiv utviklingshemming.

Prosjektet vil bruke befolknings- og registerdata fra Finland og Norge, i tillegg til kvalitative intervjuer i Norge, fokusgrupper på Island, og fokusgrupper og intervjuer i Sverige.

Kunnskapen fra prosjektet vil være relevant for å støtte unge med funksjonsnedsettelsers likestilling og rettigheter i de nordiske landene, og for å utvikle målrettede tjenester for denne gruppa.

 • Prosjektdeltakere på OsloMet

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  • The Finnish Institute for Health and Welfare (THL) (prosjektleder)
  • Umeå Universitet
  • Universitetet på Island
  • Valteri Center for Learning and Consulting
  • Finnish Disability Forum og arbeidsgruppen Children and Youth with Disabilities 
  • Unge funksjonshemmede