English version

Levekår blant barn og unge med ADHD

Prosjektet skal kartlegge levekår og livskvalitet blant barn og unge med ADHD fra deres foreldres perspektiv.

Prosjektet skal kartlegge levekår og livskvalitet blant barn og unge med ADHD, med særlig fokus på helse, skole, fritid og vennskap – fra deres foreldres perspektiv.

Forskerne skal utvikle en nettbasert spørreundersøkelse om levekår og livskvalitet for barn og unge med ADHD. Spørreundersøkelsen distribueres i sosiale medier og er rettet mot foreldre til barn og unge med ADHD.  

Resultatene fra prosjektet presenteres i et NOVA-Notat. Kunnskapen prosjektet frembringer er relevant for utviklingen av mer treffsikre og effektive tjenester for denne målgruppen.