English version
Kaja Larsen Østerud

Kaja Larsen Østerud

Kort om

Kaja Larsen Østerud er stipendiat i Seksjon for helse- velferdsforskning i NOVA. Hun har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo (2011). Hun er tilknyttet prosjektet HIRE.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Organisasjonspsykologi   Sosiologi

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Østerud, Kaja Larsen (2020). Leading the Way? State Employers’ Engagement with a Disability Employment Policy. Nordic Journal of Working Life Studies .
https://tidsskrift.dk/njwls/article/view/122196

Lone, Jon Anders; Bjørklund, Roald Arild; Østerud, Kaja Brynildsen; Anderssen, Line; Hoff, Thomas; Bjørkli, Cato Alexsander (2014). Assessing knowledge-intensive work environment: General versus situation-specific instruments. European Journal of Work and Organizational Psychology . Vol. 23.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig