English version
Jon Rogstad

Jon Rogstad

Vitenskapelige publikasjoner

Birkelund, Gunn Elisabeth; Johannessen, Lars E. F.; Rasmussen, Erik Børve; Rogstad, Jon (2020). Experience, stereotypes and discrimination. Employers’ reflections on their hiring behavior. European Societies .
http://hdl.handle.net/10852/78326

Reegård, Kaja; Rogstad, Jon Christian (2019). Lojalitet i spill. Eierskap i implementering av et matematikkdidaktisk tiltak i Oslo-skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 103.
https://hdl.handle.net/11250/2641323

Reegård, Kaja; Rogstad, Jon Christian; Hegna, Kristinn (2019). Stedlige perspektiver på skoleliv og yrkesfag. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/11250/2633665

Birkelund, Gunn Elisabeth; Chan, Tak Wing; Ugreninov, Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Rogstad, Jon (2019). Do terrorist Attacks Affect Ethnic Discrimination in the Labour Market? Evidence from Two Randomised Field Experiments. British Journal of Sociology . Vol. 70.
http://hdl.handle.net/11250/2589868

Rogstad, Jon Christian; Reegård, Kaja (2018). Bowling Alone and Working Together? Social Capital at Work. Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine; Aakvaag, Gunnar C. (Red.). Democratic State and Democratic Society. kapittel. s. 255-272. De Gruyter Open.

Andersson, Mette; Rogstad, Jon (2018). Political Engagement Among Young Adults with Minority Backgrounds: Between Identity and Interest. Fossum, John Erik; Kastoryano, Riva; Siim, Birte (Red.). Diversity and Contestations over Nationalism in Europe and Canada. Chapter 5. s. 123-147. Palgrave Macmillan.

Rogstad, Jon; Sterri, Erika Braanen (2018). Passe inn og passe til. Arbeidsgiveres vurderinger av jobbsøkere. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 59.

Rogstad, Jon; Elgvin, Olav (2017). Religious Threats and Institutional Change in Norwegian Mass Media. Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon; Steen-Johnsen, Kari (Red.). Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. 8. s. 161-178. De Gruyter Open.

Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon; Steen-Johnsen, Kari (2017). Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society. Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon; Steen-Johnsen, Kari (Red.). Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. 1. s. 1-21. De Gruyter Open.
http://hdl.handle.net/11250/2443154

Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon (2017). The Public Sphere in the Nordic Model. Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon; Steen-Johnsen, Kari (Red.). Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. 3. s. 46-70. De Gruyter Open.
http://hdl.handle.net/11250/2443151

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig