English version
Jon Rogstad

Jon Rogstad

Kort om

Jon Rogstad er forsker I på ungdomsseksjonen på NOVA. Rogstad er dr. polit i sosiologi (2000) fra Universitetet i Oslo. For tiden arbeider han i hovedsak med studier innen forskning åp ungdom og utdanning. Han har i særlig grad satt søkelys på utenforskap, livsmestring, gjennomføring og frafall av videregående opplæring. I tillehh har Rogstad bred erfaring med studier studier innen migrasjons- og integreringsforskningen med særlig fokus på diskriminering, politisk deltakelse og sivilsamfunnets betydning. 

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Rogstad, Jon (2023). Loyalty and Integration Among Young Adults with Minority Backgrounds in Norway. Lerpold, Lin; Wennberg, Karl; Sjöberg, Örjan (Red.). Migration and Integration in a Post-Pandemic World: Socioeconomic Opportunities and Challenges. s. 343-364. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/doi.org/10.1007/978-3-031-19153-4_

Fossum, Aina; Rogstad, Jon ; Smestad, Bjørn (2022). Eksamen på like vilkår?. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. Vol. 33.

Rogstad, Jon ; Bjørnset, Mathilde ; Drange, Nina Eirin; Gjefsen, Hege Marie; Kindt, Marianne Takvam (2021). Fraværsgrensen i videregående skole. Perspektiver, erfaringer og konsekvenser. ISBN: 9788202716196. Cappelen Damm Akademisk.

Bjørnset, Mathilde ; Sterri, Erika Braanen; Rogstad, Jon (2021). Gjennom Nåløyene. Forskjellsbehandling i rekrutteringsprosesser i offentlige virksomheter. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 38.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2021-03-04

Rogstad, Jon (2021). Innvandrere og ulikhet. Grønmo, Sigmund; Nilsen, Ann; Christensen, Karen (Red.). Ulikhet : Sosiologiske perspektiver og analyser. s. 321-344. Fagbokforlaget.

Birkelund, Gunn Elisabeth; Johannessen, Lars E. F. ; Rasmussen, Erik Børve ; Rogstad, Jon (2020). Experience, stereotypes and discrimination. Employers’ reflections on their hiring behavior. European Societies. Vol. 22.
https://doi.org/10.1080/14616696.2020.1775273

Birkelund, Gunn Elisabeth; Chan, Tak Wing; Ugreninov, Elisabeth ; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Rogstad, Jon (2019). Do terrorist Attacks Affect Ethnic Discrimination in the Labour Market? Evidence from Two Randomised Field Experiments. British Journal of Sociology. Vol. 70.
https://doi.org/10.1111/1468-4446.12344

Reegård, Kaja; Rogstad, Jon Christian (2019). Lojalitet i spill. Eierskap i implementering av et matematikkdidaktisk tiltak i Oslo-skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 103.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2019-04-02

Reegård, Kaja; Rogstad, Jon Christian ; Hegna, Kristinn (2019). Stedlige perspektiver på skoleliv og yrkesfag. 6 s. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 3.
https://doi.org/10.7577/njcie.3593

Rogstad, Jon Christian ; Reegård, Kaja (2018). Bowling Alone and Working Together? Social Capital at Work. Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine; Aakvaag, Gunnar C. (Red.). Democratic State and Democratic Society. s. 255-272. De Gruyter Open. https://doi.org/https://doi.org/10.1515/9783110634

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig