Norwegian version
Jon Rogstad

Jon Rogstad

About

Jon Rogstad is a Research Professor at NOVA, section of Youth research. Rogstad holds a Ph.D. in Sociology (2000) from the University of Oslo. His current research focuses on youth and education, specifically examining dropout rates in upper secondary education and exploring experiences of meaning, well-being, and conducive learning environments. Additionally, Rogstad has considerable expertise in migration and integration research, with a particular emphasis on issues of discrimination, political participation, and the significance of civil society.

Research groups

Research projects

Scientific publications

Rogstad, Jon (2023). Loyalty and Integration Among Young Adults with Minority Backgrounds in Norway. Lerpold, Lin; Wennberg, Karl; Sjöberg, Örjan (Ed.). Migration and Integration in a Post-Pandemic World: Socioeconomic Opportunities and Challenges. Chapter 13. p. 343-364. Palgrave Macmillan.

Fossum, Aina; Rogstad, Jon; Smestad, Bjørn (2022). Eksamen på like vilkår?. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning . Vol. 33.

Bjørnset, Mathilde; Sterri, Erika Braanen; Rogstad, Jon (2021). Gjennom Nåløyene. Forskjellsbehandling i rekrutteringsprosesser i offentlige virksomheter. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 38.

Rogstad, Jon; Bjørnset, Mathilde; Drange, Nina Eirin; Gjefsen, Hege Marie; Kindt, Marianne Takvam (2021). Fraværsgrensen i videregående skole. Perspektiver, erfaringer og konsekvenser. ISBN: 9788202716196. Cappelen Damm Akademisk.

Rogstad, Jon (2021). Innvandrere og ulikhet. Grønmo, Sigmund; Nilsen, Ann; Christensen, Karen (Ed.). Ulikhet : Sosiologiske perspektiver og analyser. Kapittel 13. p. 321-344. Fagbokforlaget.

Birkelund, Gunn Elisabeth; Johannessen, Lars E. F.; Rasmussen, Erik Børve; Rogstad, Jon (2020). Experience, stereotypes and discrimination. Employers’ reflections on their hiring behavior. European Societies . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/10852/78326

Reegård, Kaja; Rogstad, Jon Christian (2019). Lojalitet i spill. Eierskap i implementering av et matematikkdidaktisk tiltak i Oslo-skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 103.
https://hdl.handle.net/11250/2641323

Reegård, Kaja; Rogstad, Jon Christian; Hegna, Kristinn (2019). Stedlige perspektiver på skoleliv og yrkesfag. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/11250/2633665

Birkelund, Gunn Elisabeth; Chan, Tak Wing; Ugreninov, Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Rogstad, Jon (2019). Do terrorist Attacks Affect Ethnic Discrimination in the Labour Market? Evidence from Two Randomised Field Experiments. British Journal of Sociology . Vol. 70.
http://hdl.handle.net/11250/2589868

Rogstad, Jon Christian; Reegård, Kaja (2018). Bowling Alone and Working Together? Social Capital at Work. Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine; Aakvaag, Gunnar C. (Ed.). Democratic State and Democratic Society. kapittel. p. 255-272. De Gruyter Open.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete