Norwegian version
Jon Rogstad

Jon Rogstad

About

Jon Rogstad is Research Professor at NOVA. His main fields of interests are education and school dropout, integration of ethnic minorities, political participation and the role of civil society.

Research groups

Research projects

Scientific publications

Fossum, Aina; Rogstad, Jon; Smestad, Bjørn (2022). Eksamen på like vilkår?. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning . Vol. 33.

Bjørnset, Mathilde; Sterri, Erika Braanen; Rogstad, Jon (2021). Gjennom Nåløyene. Forskjellsbehandling i rekrutteringsprosesser i offentlige virksomheter. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 38.

Rogstad, Jon; Bjørnset, Mathilde; Drange, Nina Eirin; Gjefsen, Hege Marie; Kindt, Marianne Takvam (2021). Fraværsgrensen i videregående skole. Perspektiver, erfaringer og konsekvenser. ISBN: 9788202716196. Cappelen Damm Akademisk.

Rogstad, Jon (2021). Innvandrere og ulikhet. Grønmo, Sigmund; Nilsen, Ann; Christensen, Karen (Ed.). Ulikhet : Sosiologiske perspektiver og analyser. Kapittel 13. p. 321-344. Fagbokforlaget.

Birkelund, Gunn Elisabeth; Johannessen, Lars E. F.; Rasmussen, Erik Børve; Rogstad, Jon (2020). Experience, stereotypes and discrimination. Employers’ reflections on their hiring behavior. European Societies . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/10852/78326

Reegård, Kaja; Rogstad, Jon Christian (2019). Lojalitet i spill. Eierskap i implementering av et matematikkdidaktisk tiltak i Oslo-skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 103.
https://hdl.handle.net/11250/2641323

Reegård, Kaja; Rogstad, Jon Christian; Hegna, Kristinn (2019). Stedlige perspektiver på skoleliv og yrkesfag. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/11250/2633665

Birkelund, Gunn Elisabeth; Chan, Tak Wing; Ugreninov, Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Rogstad, Jon (2019). Do terrorist Attacks Affect Ethnic Discrimination in the Labour Market? Evidence from Two Randomised Field Experiments. British Journal of Sociology . Vol. 70.
http://hdl.handle.net/11250/2589868

Rogstad, Jon Christian; Reegård, Kaja (2018). Bowling Alone and Working Together? Social Capital at Work. Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine; Aakvaag, Gunnar C. (Ed.). Democratic State and Democratic Society. kapittel. p. 255-272. De Gruyter Open.

Andersson, Mette; Rogstad, Jon (2018). Political Engagement Among Young Adults with Minority Backgrounds: Between Identity and Interest. Fossum, John Erik; Kastoryano, Riva; Siim, Birte (Ed.). Diversity and Contestations over Nationalism in Europe and Canada. Chapter 5. p. 123-147. Palgrave Macmillan.

Rogstad, Jon; Sterri, Erika Braanen (2018). Passe inn og passe til. Arbeidsgiveres vurderinger av jobbsøkere. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 59.

Rogstad, Jon; Elgvin, Olav (2017). Religious Threats and Institutional Change in Norwegian Mass Media. Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon; Steen-Johnsen, Kari (Ed.). Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. 8. p. 161-178. De Gruyter Open.

Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon; Steen-Johnsen, Kari (2017). Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society. Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon; Steen-Johnsen, Kari (Ed.). Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. 1. p. 1-21. De Gruyter Open.
http://hdl.handle.net/11250/2443154

Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon (2017). The Public Sphere in the Nordic Model. Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon; Steen-Johnsen, Kari (Ed.). Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. 3. p. 46-70. De Gruyter Open.
http://hdl.handle.net/11250/2443151

Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon; Steen-Johnsen, Kari (2017). Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. ISBN: 978-3-11-054633-0. 269 p. De Gruyter Open.
https://doi.org/10.1515/9783110546330

Birkelund, Gunn Elisabeth; Heggebø, Kristian; Rogstad, Jon (2017). Additive or Multiplicative Disadvantage? The Scarring Effects of Unemployment for Ethnic Minorities. European Sociological Review . Vol. 33.

Reegård, Kaja; Rogstad, Jon (2016). Avsluttende randberkninger. Reegård, Kaja; Rogstad, Jon (Ed.). De frafalne: Om frafall i videregående opplæring. Kapittel 9. p. 199-207. Gyldendal Akademisk.

Reegård, Kaja; Rogstad, Jon (2016). Introduksjon. Reegård, Kaja; Rogstad, Jon (Ed.). De frafalne: Om frafall i videregående opplæring. Kapittel 1. p. 9-21. Gyldendal Akademisk.

Rogstad, Jon (2016). "Hvorfor skal jeg ta utdanning når jeg uansett ender med å kjøre taxi?". Reegård, Kaja; Rogstad, Jon (Ed.). De frafalne: Om frafall i videregående opplæring. Kapittel 6. p. 131-153. Gyldendal Akademisk.

Reegård, Kaja; Rogstad, Jon (2016). De frafalne: Om frafall i videregående opplæring. ISBN: 978-82-05-48109-1. 209 p. Gyldendal Akademisk.

Rogstad, Jon (2015). Den flerkulturelle utfordringen - mellom retten til likhet og lik rett til forskjell. Bungum, Brita; Forseth, Ulla; Kvande, Elin (Ed.). Den norske modellen: Internasjonalisering som utfordring og vitalisering. Kap. 16. p. 281-297. Fagbokforlaget.

Birkelund, Gunn Elisabeth; Rogstad, Jon; Heggebø, Kristian; Aspøy, Tove Mogstad; Bjelland, Heidi Fischer (2014). Diskriminering i arbeidslivet : resultater fra randomiserte felteksperiment i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Sosiologisk Tidsskrift . Vol. 22.

Espeland, Carl Endre; Rogstad, Jon (2013). Antiracism and social movements in Norway: the importance of critical events. Journal of Ethnic and Migration Studies . Vol. 39.

Rogstad, Jon (2012). Towards a Success Story? Turkish Immigrant Organizations in Norway. Ackapar, Sebnem Koser (Ed.). Turkish immigrants in Western Europe and North America : immigration and political mobilization. kap 8. Routledge.

Rogstad, Jon Christian; Elgvin, Olav (2012). "Muslimer flytter til Europa som et ledd i en demografisk krigføring”. Motgift: Akademisk respons på den nye høyreekstremismen. Kapittel 10. p. 152-166. Flamme forlag.

Midtbøen, Arnfinn; Rogstad, Jon Christian (2012). Discrimination: Methodological Controversies and Sociological Perspectives on Future Research. Nordic Journal of Migration Research . Vol. 2.

Vestel, Viggo Jan; Andersson, Mette; Jacobsen, Christine M.; Rogstad, Jon Christian (2012). Kritiske hendelser - Nye stemmer. Politisk engasjement og transnasjonal orientering i det nye Norge. ISBN: 978-82-15-01823-2. 271 p. Universitetsforlaget.

Rogstad, Jon Christian; Solbrække, Kari Nyheim (2012). Velmenende likegyldighet : konflikt og integrasjon i et flerkulturelt sykehus. Sosiologisk Tidsskrift . Vol. 20.
http://hdl.handle.net/11250/2478413

Rogstad, Jon Christian; Myrberg, Gunnar (2011). Patterns of participation : engagement among ethnic minorities and the native population in Oslo and Stockholm. Morales, Laura; Giugni, Marco (Ed.). Social capital, political participation and migration in Europe : making multicultural democracy work?. Chapter 7. p. 172-197. Palgrave Macmillan.

Rogstad, Jon Christian (2011). Grenseløst engasjement. Sosial kapital og behovet for transnasjonale perspektiver. Wollebæk, Dag; Segaard, Signe Bock (Ed.). Sosial kapital i Norge. kapittel 6. p. 155-177. Cappelen Damm AS.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete