Norwegian version
Mathilde Bjørnset

Mathilde Bjørnset

Research groups

Scientific publications

Kindt, Marianne Takvam; Bjørnset, Mathilde (2023). What Employers Mean When They Talk About Language Proficiency: a Civic Integration Policy Meets the Importance of Informal Skills. Journal of International Migration and Integration .
https://hdl.handle.net/11250/3063885

Bjørnset, Mathilde; Valen, Nora; Kindt, Marianne Takvam (2021). Norskprøven: god løsning eller feil problembeskrivelse?. Søkelys på arbeidslivet .

Bjørnset, Mathilde; Sterri, Erika Braanen; Rogstad, Jon (2021). Gjennom Nåløyene. Forskjellsbehandling i rekrutteringsprosesser i offentlige virksomheter. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 38.

Rogstad, Jon; Bjørnset, Mathilde; Drange, Nina Eirin; Gjefsen, Hege Marie; Kindt, Marianne Takvam (2021). Fraværsgrensen i videregående skole. Perspektiver, erfaringer og konsekvenser. ISBN: 9788202716196. Cappelen Damm Akademisk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete