Norwegian version
Mathilde Bjørnset

Mathilde Bjørnset

Research groups

Scientific publications

Kindt, Marianne Takvam ; Bjørnset, Mathilde (2023). What Employers Mean When They Talk About Language Proficiency: a Civic Integration Policy Meets the Importance of Informal Skills. Journal of International Migration and Integration. Vol. 24.
https://doi.org/10.1007/s12134-023-01012-0

Bjørnset, Mathilde ; Valen, Nora; Kindt, Marianne Takvam (2021). Norskprøven: god løsning eller feil problembeskrivelse?. Søkelys på arbeidslivet.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2021-03-04

Bjørnset, Mathilde ; Sterri, Erika Braanen; Rogstad, Jon (2021). Gjennom Nåløyene. Forskjellsbehandling i rekrutteringsprosesser i offentlige virksomheter. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 38.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2021-03-04

Rogstad, Jon ; Bjørnset, Mathilde ; Drange, Nina Eirin; Gjefsen, Hege Marie; Kindt, Marianne Takvam (2021). Fraværsgrensen i videregående skole. Perspektiver, erfaringer og konsekvenser. ISBN: 9788202716196. Cappelen Damm Akademisk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete