English version
Mathilde Bjørnset

Mathilde Bjørnset

Kort om

Mathilde Bjørnset er stipendiat i Utdanningsvitenskap (LUI) ved OsloMet, og er tilknyttet Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA. Doktorgradsprosjektet hennes bygger på Ungdata Junior, en landsdekkende spørreundersøkelse til elever på mellomtrinnet (5.–7. trinn). Bjørnset har særlig fokus på hvordan skoletilknytning påvirker subjektive livskvalitet generelt i aldersgruppen, og hvorvidt dette varierer den mellom ulike sosiale grupper: barn med utenlandsfødte foreldre, gutter og jenter og barn med ulik sosioøkonomisk bakgrunn.
Bjørnset har en mastergrad i statsvitenskap (2017) fra Universitet i Oslo, og har tidligere jobbet som forsker.

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Kindt, Marianne Takvam ; Bjørnset, Mathilde (2023). What Employers Mean When They Talk About Language Proficiency: a Civic Integration Policy Meets the Importance of Informal Skills. Journal of International Migration and Integration. Vol. 24.
https://doi.org/10.1007/s12134-023-01012-0

Bjørnset, Mathilde ; Sterri, Erika Braanen; Rogstad, Jon (2021). Gjennom Nåløyene. Forskjellsbehandling i rekrutteringsprosesser i offentlige virksomheter. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 38.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2021-03-04

Rogstad, Jon ; Bjørnset, Mathilde ; Drange, Nina Eirin; Gjefsen, Hege Marie; Kindt, Marianne Takvam (2021). Fraværsgrensen i videregående skole. Perspektiver, erfaringer og konsekvenser. ISBN: 9788202716196. Cappelen Damm Akademisk.

Bjørnset, Mathilde ; Valen, Nora; Kindt, Marianne Takvam (2021). Norskprøven: god løsning eller feil problembeskrivelse?. Søkelys på arbeidslivet.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2021-03-04Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig