English version
Mathilde Bjørnset

Mathilde Bjørnset

Kort om

Mathilde Bjørnset er stipendiat i Utdanningsvitenskap (LUI) ved OsloMet, og er tilknyttet Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA. Doktorgradsprosjektet hennes bygger på Ungdata Junior, en landsdekkende spørreundersøkelse til elever på mellomtrinnet (5.–7. trinn). Bjørnset har særlig fokus på hvordan skoletilknytning påvirker subjektive livskvalitet generelt i aldersgruppen, og hvorvidt dette varierer den mellom ulike sosiale grupper: barn med utenlandsfødte foreldre, gutter og jenter og barn med ulik sosioøkonomisk bakgrunn.
Bjørnset har en mastergrad i statsvitenskap (2017) fra Universitet i Oslo, og har tidligere jobbet som forsker.

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Bjørnset, Mathilde; Valen, Nora; Kindt, Marianne Takvam (2021). Norskprøven: god løsning eller feil problembeskrivelse?. Søkelys på arbeidslivet .

Bjørnset, Mathilde; Sterri, Erika Braanen; Rogstad, Jon (2021). Gjennom Nåløyene. Forskjellsbehandling i rekrutteringsprosesser i offentlige virksomheter. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 38.

Rogstad, Jon; Bjørnset, Mathilde; Drange, Nina Eirin; Gjefsen, Hege Marie; Kindt, Marianne Takvam (2021). Fraværsgrensen i videregående skole. Perspektiver, erfaringer og konsekvenser. ISBN: 9788202716196. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig