English version
Bjørn Smestad

Bjørn Smestad

Kort om

De siste årene har jeg undervist i emnet vitenskapsteori og metode i Master i skolerettet utdanningsvitenskap og i femårig lærerutdanning. Jeg har også undervist masterkurs i matematikkdidaktikk og begynneropplæring og veiledet en del masteroppgaver.
Innen forsknings- og utviklingsarbeid har jeg jobbet mye med matematikkhistorie og bruk av dette i undervisning. I 2016-19 var jeg med på en evaluering av grunnskolens avgangsprøve i matematikk sammen med FAFO og Aina Fossum. I 2019-2022 deltar jeg i et NFR-prosjekt om læreres transdisiplinære kompetanse, ledet av Monica Johannesen. Andre interesser er matematikkundervisningens historie (for tiden spesielt New Math og eksamensoppgaver gjennom historien). Jeg er medforfatter på Tall og tanke 2 og en tilknyttet aktivitetsbok.
Jeg sitter i redaksjonen til Tangenten – tidsskrift for matematikkundervisning og er dosent 2 ved Høgskulen i Volda.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Annen historie   Fagdidaktikk

Emner

Lærebokforskning   Lærerutdanning   Matematikkdidaktikk   Fordommer   Homofili   Matematikkhistorie   LHBTQ   Grunnskolelærerutdanning   Matematikkundervisning   Kvalitet i lærerutdanning

Forskningsprosjekter

  • TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre

    I forskningsprosjektet TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre, vil vi undersøke hva læreres profesjonelle kompetanse innebærer og få bedre forståelse for hvordan lærerstudenter kan utvikle kompetanser for framtiden.

Samarbeidsrelasjoner

Medlem av advisory board i HPM.

Vitenskapelige publikasjoner

Smestad, Bjørn; Opsal, Hilde (2023). Trajectories of New Math in the Nordic Countries. Tröhler, Daniel; Hörmann, Bernadette; Tveit, Sverre; Bostad, Inga (Red.). The Nordic Education Model in Context. Historical Developments and Current Renegotiations. Chapter. s. 158-175. Routledge.

Fossum, Aina; Rogstad, Jon; Smestad, Bjørn (2022). Eksamen på like vilkår?. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning . Vol. 33.

Smestad, Bjørn (2021). Researching representation of diversity in mathematics pedagogical texts: Methodological considerations. Kollosche, David (Red.). Exploring new ways to connect: Proceedings of the Eleventh International Mathematics Education and Society Conference. Kap. s. 937-946.

Bjerke, Annette Hessen; Smestad, Bjørn; Eriksen, Elisabeta Iuliana; Rognes, Andre (2021). Relationship between Birth Month and Mathematics Performance in Norway. Scandinavian Journal of Educational Research .

Smestad, Bjørn; Gillespie, Astrid (2020). Dimensions of teachers’ transdisciplinary competence based on a systematic review of three transdisciplinary areas. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 4.
https://journals.hioa.no/index.php/nordiccie/artic...

Smestad, Bjørn; Fossum, Aina (2019). Exams in calculations/mathematics in Norway 1946–2017 – content and form. Jankvist, Uffe Thomas; Van den Heuvel-Panhuizen, Marja; Veldhuis, Michiel (Red.). Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. TWG12. European Society for Research in Mathematics Education.

Barbin, Evelyne; Jankvist, Uffe Thomas; Kjeldsen, Tinne Hoff; Smestad, Bjørn; Tzanakis, Constantinos (2019). Proceedings of the Eighth European Summer University on History and Epistemology in mathematics Education (ESU-8). ISBN: 978-82-8364-211-7. 901 s.

Barbin, Evelyne; Jankvist, Uffe Thomas; Hoff Kjeldsen, Tinne; Smestad, Bjørn; Tzanakis, Constantinos (2019). Proceedings of the Eighth European Summer University on History and Epistemology in Mathematics Education ESU 8. ISBN: 9788283642117. 901 s.

Hovik, Ellen Konstanse; Reinholdtsen, Lars; Smestad, Bjørn (2019). Refleksjonsmuligheter i en eksamen som inkluderer undervisningspraksis. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel. s. 163-180. Universitetsforlaget.

Smestad, Bjørn (2018). LGBT Issues in Norwegian Textbooks: Shared or Fragmented Responsibility?. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 2.
https://journals.hioa.no/index.php/nordiccie/artic...

Skagen, Kaare; Løndal, Knut; Kleve, Bodil; Smestad, Bjørn (2018). Masteroppgaver og profesjonsrelevans i pedagogikk, matematikk og kroppsøving. FoU i praksis . Vol. 12.
https://reader.dbok.no/#open?book=5bcf007005e22e00...

Smestad, Bjørn (2017). Design research with history in mathematics education. Dooley, Thérèse; Gueudet, Ghislaine (Red.). Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). Chapter. s. 1804-1811. European Society for Research in Mathematics Education.

Eriksen, Elisabeta; Smestad, Bjørn; Bjerke, Annette Hessen; Rodal, Camilla; Solomon, Yvette (2017). From emergency sirens to birdsong - Narratives of becoming a mathematics teacher. Dooley, Thérèse; Gueudet, Ghislaine (Red.). Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). TWG18: Mathematics teacher education and professional development. s. 2836-2843. European Society for Research in Mathematics Education.

Smestad, Bjørn (2016). Matematikkhistorie i matematikkundervisningen? Hvorfor? Og hvordan?. Hovik, Ellen Konstanse; Kleve, Bodil (Red.). Undervisningskunnskap i matematikk. 7. s. 117-136. Cappelen Damm Akademisk.

Smestad, Bjørn (2015). When HPM meets MKT - exploring the place of history of mathematics in the mathematical knowledge for teaching. Barbin, Evelyne; Jankvist, Uffe Thomas; Kjeldsen, Tinne Hoff (Red.). History and Epistemology in Mathematics Education. Proceedings of the Seventh European Summer University. ESU7. artikkel. s. 539-549.

Solomon, Yvette; Eriksen, Elisabeta; Smestad, Bjørn; Rodal, Camilla; Bjerke, Annette Hessen (2015). Prospective teachers navigating intersecting communities of practice: early school placement. Journal of Mathematics Teacher Education .
http://hdl.handle.net/10642/2808

Smestad, Bjørn; Jankvist, Uffe Thomas; Clark, Kathleen (2014). Teachers’ mathematical knowledge for teaching in relation to the inclusion of history of mathematics in teaching. Nordisk matematikkdidaktikk . Vol. 19.
http://ncm.gu.se/pdf/nomad/19_3-4_169184_smestad.p...

Bjerke, Annette Hessen; Eriksen, Elisabeta; Rodal, Camilla; Smestad, Bjørn; Solomon, Yvette (2013). Theorising mathematics teaching: pre-service teachers’ perceptions before and during school placement. Pareliussen, Ingar; Moen, Bente Bolme; Reinertsen, Anne Beate; Solhaug, Trond (Red.). Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. artikkel. s. 20-27. Akademika forlag.
http://www.tapironline.no/fil/vis/1124

Bjerke, Annette Hessen; Eriksen, Elisabeta; Rodal, Camilla; Smestad, Bjørn; Solomon, Yvette (2013). A Tripartite Cooperation? The Challenges of School-University Collaboration in Mathematics Teacher Education in Norway. Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/10642/1955

Smestad, Bjørn; Eriksen, Elisabeta Iuliana; Martinussen, Geir; Tellefsen, Helga Kufaas (2012). Lærerstudenters erfaringer med - og holdninger til - matematikkfaget. Rønning, Frode; Diesen, Rolf; Hoveid, Halvor; Pareliussen, Ingar (Red.). FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. Kapittel. s. 421-433. Tapir Akademisk Forlag.
http://hdl.handle.net/10642/1246

Smestad, Bjørn (2011). Teachers' Conceptions of History of Mathematics. Katz, Victor; Tzanakis, Constantinos (Red.). Recent Developments on Introducing a Historical Dimension in Mathematics Education. Chapter 21. s. 231-240. The Mathematical Association of America.

Smestad, Bjørn (2011). History of Mathematics for Primary School Teacher Education Or: Can You Do Something Even if You Can't Do Much?. Katz, Victor; Tzanakis, Constantinos (Red.). Recent Developments on Introducing a Historical Dimension in Mathematics Education. Chapter 18. s. 201-210. The Mathematical Association of America.

Smestad, Bjørn (2011). Kunnskapsforståelse, lærerutdanning og wikier. Jarning, Harald (Red.). Dyktighet og kyndighet. En samling essay om høgskoleutdanninger og kunnskapsforståelse. Essay. s. 126-141.

Martinussen, Geir; Smestad, Bjørn (2011). Allmennlærerstudentenes arbeidsinnsats - bedre enn sitt rykte?. Hoel, Torlaug Løkensgard; Guldal, Tale M.; Dons, Carl Fredrik; Sagberg, Sturla; Solhaug, Trond; Wæge, Kjersti (Red.). FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Artikkel. s. 331-340. Tapir Akademisk Forlag.
http://hdl.handle.net/10642/676

Smestad, Bjørn (2010). Sykepleierutdanningen og helsefagutdanninger. Smestad, Bjørn (Red.). Ressurspakke for undervisning om homofili i profesjonsutdanningene : versjon 2.0. s. 51-56. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Smestad, Bjørn (2010). Grunnskolelærerutdanningene. Smestad, Bjørn (Red.). Ressurspakke for undervisning om homofili i profesjonsutdanningene : versjon 2.0. s. 29-42. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Martinussen, Geir; Smestad, Bjørn (2010). Multiplikation och division av bråk. Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning.

Brodahl, Cornelia; Smestad, Bjørn (2009). A Taxonomy as a Vehicle for Learning. Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects . Vol. 5.
http://ijklo.org/Volume5/IJELLOv5p111-127Brodahl65...

Brodahl, Cornelia; Smestad, Bjørn (2009). A Taxonomy as a Vehicle for Learning. Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects . Vol. 5.

Brodahl, Cornelia; Smestad, Bjørn (2009). Uenighet og diskusjon - bruk av påstander og elektronisk avstemming i undervisningen. Bjørke, Gerd (Red.). Pedagogiske endringsprosesser : artikkelsamling fra Førstelektorprogrammet 2007-2009. artikkel. s. 36-48. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig