English version
Bjørn Smestad

Bjørn Smestad

Kort om

Var studieleder til 29.2.2016, med ansvar for 3. år GLU, masterstudier og fagseksjonene norsk, samfunnsfag, digital kompetanse og mat og helse.

I studieåret 2018/19 er jeg koordinator for master i skolerettet utdanningsvitenskap og underviser på kurset i vitenskapsteori og metode samt på fagfordypningene i matematikkdidaktikk og i begynneropplæring. Jeg veileder også noen masteroppgaver. Holder for øvrig på med ymse forskning og utviklingsarbeid, blant annet er jeg med på en evaluering av grunnskolens avgangsprøve i matematikk sammen med FAFO og Aina Fossum, og på et NFR-prosjekt ledet av Monica Johannesen.

Sitter i universitetsstyret.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Annen historie   Fagdidaktikk

Emner

Lærebokforskning   Lærerutdanning   Matematikkdidaktikk   Fordommer   Homofili   Matematikkhistorie   LHBTQ   Grunnskolelærerutdanning   Matematikkundervisning   Kvalitet i lærerutdanning

Forskningsprosjekter

Samarbeidsrelasjoner

Medlem av advisory board i HPM.

Vitenskapelige publikasjoner

Smestad, Bjørn; Gillespie, Astrid (2020). Dimensions of teachers’ transdisciplinary competence based on a systematic review of three transdisciplinary areas. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 4.
https://journals.hioa.no/index.php/nordiccie/artic...

Smestad, Bjørn; Fossum, Aina (2019). Exams in calculations/mathematics in Norway 1946–2017 – content and form. Jankvist, Uffe Thomas; Van den Heuvel-Panhuizen, Marja; Veldhuis, Michiel (Red.). Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. TWG12. European Society for Research in Mathematics Education.

Barbin, Evelyne; Jankvist, Uffe Thomas; Kjeldsen, Tinne Hoff; Smestad, Bjørn; Tzanakis, Constantinos (2019). Proceedings of the Eighth European Summer University on History and Epistemology in mathematics Education (ESU-8). ISBN: 978-82-8364-211-7. 901 s.

Barbin, Evelyne; Jankvist, Uffe Thomas; Hoff Kjeldsen, Tinne; Smestad, Bjørn; Tzanakis, Constantinos (2019). Proceedings of the Eighth European Summer University on History and Epistemology in Mathematics Education ESU 8. ISBN: 9788283642117. 901 s.

Hovik, Ellen Konstanse; Reinholdtsen, Lars; Smestad, Bjørn (2019). Refleksjonsmuligheter i en eksamen som inkluderer undervisningspraksis. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel. s. 163-180. Universitetsforlaget.

Smestad, Bjørn (2018). LGBT Issues in Norwegian Textbooks: Shared or Fragmented Responsibility?. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 2.
https://journals.hioa.no/index.php/nordiccie/artic...

Skagen, Kaare; Løndal, Knut; Kleve, Bodil; Smestad, Bjørn (2018). Masteroppgaver og profesjonsrelevans i pedagogikk, matematikk og kroppsøving. FoU i praksis . Vol. 12.
https://reader.dbok.no/#open?book=5bcf007005e22e00...

Smestad, Bjørn (2017). Design research with history in mathematics education. Dooley, Thérèse; Gueudet, Ghislaine (Red.). Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). Chapter. s. 1804-1811. European Society for Research in Mathematics Education.

Eriksen, Elisabeta; Smestad, Bjørn; Bjerke, Annette Hessen; Rodal, Camilla; Solomon, Yvette (2017). From emergency sirens to birdsong - Narratives of becoming a mathematics teacher. Dooley, Thérèse; Gueudet, Ghislaine (Red.). Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). TWG18: Mathematics teacher education and professional development. s. 2836-2843. European Society for Research in Mathematics Education.

Smestad, Bjørn (2016). Matematikkhistorie i matematikkundervisningen? Hvorfor? Og hvordan?. Hovik, Ellen Konstanse; Kleve, Bodil (Red.). Undervisningskunnskap i matematikk. 7. s. 117-136. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig