English version
Bjørn Smestad

Bjørn Smestad

Kort om

De siste årene har jeg undervist i emnet vitenskapsteori og metode i Master i skolerettet utdanningsvitenskap og i femårig lærerutdanning. Jeg har også undervist masterkurs i matematikkdidaktikk og begynneropplæring og veiledet en del masteroppgaver.
Innen forsknings- og utviklingsarbeid har jeg jobbet mye med matematikkhistorie og bruk av dette i undervisning. I 2016-19 var jeg med på en evaluering av grunnskolens avgangsprøve i matematikk sammen med FAFO og Aina Fossum. I 2019-2022 deltar jeg i et NFR-prosjekt om læreres transdisiplinære kompetanse, ledet av Monica Johannesen. Andre interesser er matematikkundervisningens historie (for tiden spesielt New Math og eksamensoppgaver gjennom historien). Jeg er medforfatter på Tall og tanke 2 og en tilknyttet aktivitetsbok.
Jeg sitter i redaksjonen til Tangenten – tidsskrift for matematikkundervisning og er dosent 2 ved Høgskulen i Volda.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Annen historie   Fagdidaktikk

Emner

Lærebokforskning   Lærerutdanning   Matematikkdidaktikk   Fordommer   Homofili   Matematikkhistorie   LHBTQ   Grunnskolelærerutdanning   Matematikkundervisning   Kvalitet i lærerutdanning

Forskningsprosjekter

Samarbeidsrelasjoner

Medlem av advisory board i HPM.

Vitenskapelige publikasjoner

Smestad, Bjørn (2021). Researching representation of diversity in mathematics pedagogical texts: Methodological considerations. Proceedings of the International Mathematics Education and Society Conference . Vol. 3.
https://me.aau.at/~dakollosche/mes11/MES11_Smestad...

Smestad, Bjørn (2021). Matematikkhistorie i matematikkundervisningen? Hvorfor? Og hvordan?. Hovik, Ellen Konstanse; Kleve, Bodil (Red.). Undervisningskunnskap i matematikk. kap. s. 119-138. Cappelen Damm Akademisk.

Bjerke, Annette Hessen; Smestad, Bjørn; Eriksen, Elisabeta Iuliana; Rognes, Andre (2021). Relationship between Birth Month and Mathematics Performance in Norway. Scandinavian Journal of Educational Research .

Smestad, Bjørn; Gillespie, Astrid (2020). Dimensions of teachers’ transdisciplinary competence based on a systematic review of three transdisciplinary areas. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 4.
https://journals.hioa.no/index.php/nordiccie/artic...

Smestad, Bjørn; Fossum, Aina (2019). Exams in calculations/mathematics in Norway 1946–2017 – content and form. Jankvist, Uffe Thomas; Van den Heuvel-Panhuizen, Marja; Veldhuis, Michiel (Red.). Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. TWG12. European Society for Research in Mathematics Education.

Barbin, Evelyne; Jankvist, Uffe Thomas; Kjeldsen, Tinne Hoff; Smestad, Bjørn; Tzanakis, Constantinos (2019). Proceedings of the Eighth European Summer University on History and Epistemology in mathematics Education (ESU-8). ISBN: 978-82-8364-211-7. 901 s.

Barbin, Evelyne; Jankvist, Uffe Thomas; Hoff Kjeldsen, Tinne; Smestad, Bjørn; Tzanakis, Constantinos (2019). Proceedings of the Eighth European Summer University on History and Epistemology in Mathematics Education ESU 8. ISBN: 9788283642117. 901 s.

Hovik, Ellen Konstanse; Reinholdtsen, Lars; Smestad, Bjørn (2019). Refleksjonsmuligheter i en eksamen som inkluderer undervisningspraksis. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel. s. 163-180. Universitetsforlaget.

Smestad, Bjørn (2018). LGBT Issues in Norwegian Textbooks: Shared or Fragmented Responsibility?. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 2.
https://journals.hioa.no/index.php/nordiccie/artic...

Skagen, Kaare; Løndal, Knut; Kleve, Bodil; Smestad, Bjørn (2018). Masteroppgaver og profesjonsrelevans i pedagogikk, matematikk og kroppsøving. FoU i praksis . Vol. 12.
https://reader.dbok.no/#open?book=5bcf007005e22e00...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig