English version
Trine Gedde-Dahl

Trine Gedde-Dahl

Kort om

Nordisk, skriveforskning, språknormering, grunnleggende ferdigheter

Forskningsprosjekter

  • Grammatikkdidaktikk i morsmålsfaget (GRADIMO)

    GRADIMO – Grammatikkdidaktikk i morsmålsfaget er et nordisk nettverk med forskere fra lærerutdanningen og lærere fra hele utdanningsløpet. Medlemmene i nettverket bidrar til bedre kunnskap om hvordan grammatikken formidles til elever og studenter, og om hvordan dette kan gjøres på best mulig måte.

Vitenskapelige publikasjoner

Gedde-Dahl, Trine ; Stavem, Gro Marie ; Øgreid, Anne Kristine (2022). Kritisk skriving på barnetrinnet. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 16.
https://doi.org/10.5617/adno.9003Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig