English version
Trine Gedde-Dahl

Trine Gedde-Dahl

Kort om

Nordisk, skriveforskning, språknormering, grunnleggende ferdigheter

Forskningsprosjekter

  • Grammatikkdidaktikk i morsmålsfaget (GRADIMO)

    GRADIMO – Grammatikkdidaktikk i morsmålsfaget er et nordisk nettverk med forskere fra lærerutdanningen og lærere fra hele utdanningsløpet. Medlemmene i nettverket bidrar til bedre kunnskap om hvordan grammatikken formidles til elever og studenter, og om hvordan dette kan gjøres på best mulig måte.

Fagbøker⁄lærebøker

Øgreid, Anne Kristine; Gedde-Dahl, Trine; Engelien, Ola; Elseth, Egil Eidheim (2016). Tett på - Norsk for påbygging. ISBN: 978-82-05-48116-9. 520 s. Gyldendal Undervisning.

Gedde-Dahl, Trine; Øgreid, Anne Kristine (2016). Skrivande pågår 6. ISBN: 978-91-44-10135-4.

Gedde-Dahl, Trine; Øgreid, Anne Kristine (2015). Skrivande pågår 5. ISBN: 978-91-44-10136-1. 48 s.

Gedde-Dahl, Trine; Øgreid, Anne Kristine (2015). Skriving pågår C lærerveiledning. ISBN: 978-82-492-1766-3. 82 s.

Gedde-Dahl, Trine; Øgreid, Anne Kristine (2015). Skriving pågår C. ISBN: 978-82-492-1614-7. 48 s.

Gedde-Dahl, Trine; Øgreid, Anne Kristine (2015). Skrivande pågår 4. ISBN: 978-91-44-10157-6. 48 s.

Gedde-Dahl, Trine; Øgreid, Anne Kristine (2014). Skriving pågår B Lærerveiledning. ISBN: 978-82-492-1743-4. 58 s. Aschehoug & Co.

Gedde-Dahl, Trine; Øgreid, Anne Kristine (2014). Skriving pågår B Elevbok. ISBN: 978-82-492-1615-4. 48 s. Aschehoug & Co.

Berge, Kjell Lars; Gedde-Dahl, Trine; Øgreid, Anne Kristine; Fougt, Simon Skov (2014). Tid til skrivning 3. ISBN: 978-87-23-04619-2. 64 s.

Berge, Kjell Lars; Gedde-Dahl, Trine; Øgreid, Anne Kristine; Fougt, Simon Skov (2014). Tid til skrivning 2. ISBN: 978-87-23-04619-2. 64 s.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig