Åge J. Schanke

Åge J. Schanke

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Idéhistorie, Kristendomskunnskap, Teologi og religionsvitenskap

Emner

Religionsdidaktikk, Fagdidaktikk

Vitenskapelige publikasjoner

Hammer, Aina; Schanke, Åge J. (2018). Kritisk undervisning i KRLE. Prismet .

Hammer, Aina; Schanke, Åge J. (2018). WHY CAN’T YOU JUST EAT PORK?’ Perspectives on Criticism of Religion in the Norwegian School Subject KRLE. Journal of Religious Education .

Schanke, Åge J. (2011). Religion, livssyn og etikk som kunnskapsfag. Jarning, Harald (Red.). Dyktighet og kyndighet. En samling essay om høgskoleutdanninger og kunnskapsforståelse. KUNNSKAPSTRADISJONER OG LÆRING I HØYERE UTDANNING. s. 163-188.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig