English version
Åge J. Schanke

Åge J. Schanke

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Idéhistorie   Kristendomskunnskap   Teologi og religionsvitenskap

Emner

Religionsdidaktikk   Fagdidaktikk

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Hammer, Aina; Schanke, Åge J. (2018). Kritisk undervisning i KRLE. Prismet . Vol. 69.

Hammer, Aina; Schanke, Åge J. (2018). ‘Why can’t you just eat pork?’ Teachers’ perspectives on criticism of religion in Norwegian religious education. Journal of Religious Education . Vol. 66.

Schanke, Åge J. (2011). Religion, livssyn og etikk som kunnskapsfag. Jarning, Harald (Red.). Dyktighet og kyndighet. En samling essay om høgskoleutdanninger og kunnskapsforståelse. KUNNSKAPSTRADISJONER OG LÆRING I HØYERE UTDANNING. s. 163-188.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig