English version
Siv Eie

Siv Eie

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Praksisutveksling i det globale sør

    Formålet med prosjektet Praksisutveksling i det globale sør er å oppnå et mer stabilt og varig økt studenttall, på et mer kvalitetssikret praksisutvekslingstilbud i det globale sør.

Vitenskapelige publikasjoner

Wetlesen, Annika ; Eie, Siv ; Motzfeldt, Gitte Cecilie (2023). Bærekraftig utvikling i tre univers. Motzfeldt, Gitte Cecilie; Næsje, Ragnhild Louise; Häggström, Margaretha; Berggren, Stein Arnold; Karlsen, Kristine Høeg (Red.). Storyline i ungdomsskolen og i videregående opplæring: En pluralistisk og kritisk tilnærming til bærekraft. s. 45-65. Universitetsforlaget.

Eie, Siv ; Andersen, Renate ; Mifsud, Louise ; Mørch, Anders ; Rustad, Mikkel Bertram (2023). Kritisk tenkning og Minecraft i lærerutdanningen: en studie av samfunnsfagundervisning om det industrielle gjennombruddet i Norge. Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education.
http://hdl.handle.net/10852/109179

Wetlesen, Annika ; Eie, Siv (2022). 'Sted' som utgangspunkt for kritisk tenkning i geografi. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 16.
https://doi.org/10.5617/adno.8994

Andersen, Renate ; Eie, Siv ; Mørch, Anders Irving ; Mifsud, Louise ; Rustad, Mikkel Bertram (2021). Rebuilding the Industrial Revolution: Using Minecraft in Teacher Education in Social Studies. de Vries, Erica; Hod, Yotam; Ahn, June (Red.). Proceedings of the 15th International Conference of the Learning Sciences - ICLS 2021. s. 27-35. International Society of the Learning Sciences (ISLS).
https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/2986

Storhaug, Marit ; Eie, Siv (2020). Making Sense of Sustainable Development. Karlsen, Kristine Høeg; Häggström, Margaretha (Red.). Teaching through Stories: Renewing the Scottish Storyline Approach in Teacher Education . Waxmann Verlag.
https://doi.org/10.31244/9783830989868

Mørch, Anders Irving ; Mifsud, Louise ; Eie, Siv (2019). Developing a Model of Collaborative Learning with Minecraft for Social Studies Classrooms Using Role-play Theory and Practice. Lund, Kristine; Niccolai, G; Hmelo-Silver, Cindy E.; Gweon, G; Baker, Michael J. (Red.). A Wide Lens: Combining Embodied, Enactive, Extended, and Embedded Learning in Collaborative Settings, 13th International Conference on Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) 2019, Volume 1. s. 272-279. International Society of the Learning Sciences (ISLS).
https://repository.isls.org/handle/1/1578

Wetlesen, Annika ; Eie, Siv (2019). Geografisk dannelse: en reise gjennom fylkene i Norge. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Red.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. s. 88-109. Universitetsforlaget.

Mørch, Anders Irving ; Eie, Siv ; Mifsud, Louise (2018). Tradeoffs in combining domain-specific and generic skills' practice in minecraft in social studies in teacher education. CEUR Workshop Proceedings. Vol. 2101.
http://hdl.handle.net/10852/65585Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig