English version
Mikkel Bertram Rustad

Mikkel Bertram Rustad

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Rustad, Mikkel Bertram (2020). Hvordan integrere samarbeid og kreativitet i samfunnsfag i tråd med den nye læreplanen?. NKUL.

Andersen, Renate; Rustad, Mikkel Bertram (2019). Minecraft som digital læringsressurs. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning .

Mifsud, Louise; Mørch, Anders Irving; Eie, Siv; Rustad, Mikkel Bertram; Andersen, Renate (2019). Fagspesifikke og generiske ferdigheter i historie - å legge til rette for aktiv læring. Høstkonferansen 2019. DiKu.

Mifsud, Louise; Eie, Siv; Andersen, Renate; Mørch, Anders Irving; Rustad, Mikkel Bertram (2019). Teaching History through Minecraft:Combining Generic and Content-Specific Skills in Teacher Education in a Digital Learning Environment. ECER. EERA.

Rustad, Mikkel Bertram; Mifsud, Louise (2019). Bruk av webinarer og konferanseverktøy i opplæringen. Konferanse om nettbasert og fleksibel opplæring. Kompetanse Norge.

Mifsud, Louise; Eie, Siv; Andersen, Renate; Mørch, Anders Irving; Rustad, Mikkel Bertram; Litherland, Kristina Torine (2019). Minecraft gir aktiv læring i samfunnsfag Den industrielle revolusjonen er tema når lærerstudentene bruker dataverktøyet Minecraft.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig