English version
Mikkel Bertram Rustad

Mikkel Bertram Rustad

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Eie, Siv; Andersen, Renate; Mifsud, Louise; Mørch, Anders Irving; Rustad, Mikkel Bertram (2023). Kritisk tenkning og Minecraft i lærerutdanningen: en studie av samfunnsfagundervisning om det industrielle gjennombruddet i Norge.
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1750519...

Andersen, Renate; Rustad, Mikkel Bertram (2022). Using Minecraft as an educational tool for supporting collaboration as a 21st century skill. Computers & Education Open (CAEO).
https://doi.org/10.1016/j.caeo.2022.100094

Andersen, Renate; Eie, Siv; Mørch, Anders Irving; Mifsud, Louise; Rustad, Mikkel Bertram (2021). Rebuilding the Industrial Revolution: Using Minecraft in Teacher Education in Social Studies. de Vries, Erica; Hod, Yotam; Ahn, June (Red.). Proceedings of the 15th International Conference of the Learning Sciences - ICLS 2021. s. 27-35. International Society of the Learning Sciences (ISLS).
https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/2986...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig