English version
Kristina Johnsdatter Andreasen

Kristina Johnsdatter Andreasen

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Parsanoglou, Dimitris; Ayllón, Sara; Brugarolas, Pablo; Filiandros, George; Hyggen, Christer; Kazani, Aggeliki; Lado, Samuel; Mifsud, Louise; Symeonaki, Maria; Andreasen, Kristina Johnsdatter (2022). Combining innovative methodological tools to approach digital transformations in leisure among children and young people. 64 s. DigiGen.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig