English version
Fritz Flåmo Eidsvaag

Fritz Flåmo Eidsvaag

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Eidsvaag, Fritz Flåmo ; Angelo, Elin (2021). The Craftsmanship that Disappeared? Investigating the Role of the Principal Instrument in Music Teacher Education Programs. Angelo, Elin; Knigge, Jens; Sæther, Morten; Waagen, Wenche (Red.). Higher Education as Context for Music Pedagogy Research. s. 65-94. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.119Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig