English version
Trude Sundtjønn

Trude Sundtjønn

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Sundtjønn, Trude (2013). Students’ Discussions on a Workplace Related Task. Ubuz, Behiye; Haser, Çiğdem; Mariotti, Maria Alessandra (Red.). Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Applications and Modelling. s. 1117-1126. European Society for Research in Mathematics Education.
http://www.mathematik.uni-dortmund.de/~erme/doc/CE...

Presthus, Anne Marie; Sundtjønn, Trude (2011). Sammarbeidsrelasjoner mellom pedagogikk og andre fag. Presthus, Anne Marie (Red.). Fra teori til praksis og tilbake igjen Forsøk med praksis som integrerende element i lærerutdanningen - PIL-forsøket ved Universitetet i Agder. Kapittel 3. s. 41-47.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig