English version
Elisabeth Bjørnestad

Elisabeth Bjørnestad

Kort om

Barnehageforskning, kvalitet i barnehage, kvalitative og kvantitative studier, klasseromsforskning, småskoletrinnet, overgangen barnehage - skole

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Andre pedagogiske fag

Emner

Kvantitative forskningsmetoder   Kvalitative forskningsmetoder   Klasseromssamtaler   Klasseromsforsking   Allmenn didaktikk   Barnehage   Barnehagepedagogikk   Læring og undervisning   Forskningsmetoder   Undervisningsmetoder   Barnehageansatte   Små barn i barnehage   Barnehagelærerutdanning   Komparativ barnehagepedagogikk   Longitudinelle studier   Barnehagens fysiske miljø

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hansen, Joakim Evensen; Eliassen, Erik ; Romøren, Anna Sara Hexeberg ; Kleppe, Rasmus ; Garmann, Nina Gram ; Bjørnestad, Elisabeth (2023). Acquisition of the majority language in Norwegian ECEC: Relating language-learning environment in ECEC to expressive vocabulary. Nordisk barnehageforskning. Vol. 20.
https://doi.org/10.23865/nbf.v20.293

Baustad, Anne Grethe; Bjørnestad, Elisabeth (2023). In-service professional development to enhance interaction–staffs’ reflections, experiences and skills. European Early Childhood Education Research Journal. Vol. 31.
https://doi.org/10.1080/1350293X.2023.2217694

Bjørnestad, Elisabeth ; Johannessen, Charlotte U ; Kleppe, Rasmus (2022). Lekens betydning for barns utvikling. Karlsdottir, Ragnheidur; Kvello, Øyvind; Hybertsen, Ingunn Dahler (Red.). Grunnbok i pedagogisk psykologi. s. 103-116. Fagbokforlaget.

Pedersen, Lillian; Bjørnestad, Elisabeth ; Nornes-Nymark, Merete; Engesæter, Mari; Aadland, Eivind (2022). Kvalitet i samspelet mellom barn og personale i norske barnehagar. Nordisk barnehageforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.23865/nbf.v19.321

Nilsen, Tone Rove; Bjørnestad, Elisabeth ; Hannås, Bjørg Mari (2022). Utvalg og tilgjengelighet av lekemateriell og barns lekemuligheter i det fysiske innemiljøet i barnehagen. Nordisk barnehageforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.23865/nbf.v19.287

Dalland, Cecilie Pedersen ; Bjørnestad, Elisabeth ; Andersson-Bakken, Emilia (2021). Observasjon som metode i barnehage- og klasseromsforskning. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. s. 125-152. Universitetsforlaget.

Baustad, Anne Grethe; Bjørnestad, Elisabeth (2020). Everyday interactions between staff and children aged 1-5 in Norwegian ECEC. 16 s. Early Years.
https://doi.org/10.1080/09575146.2020.1819207

Johannessen, Kjersti; Bjørnestad, Elisabeth ; Nilsen, Ada Kristine Ofrim; Ylvisåker, Einar; Nornes-Nymark, Merete; Engesæter, Mari; Pedersen, Lillian; Aadland, Eivind (2020). The association between preschool quality and objectively assessed physical activity among Norwegian preschoolers. Journal for Research in Arts and Sports Education. Vol. 4.
https://doi.org/10.23865/jased.v4.2485

Bjørnestad, Elisabeth ; Broekhuizen, Martine Louise; Os, Ellen ; Baustad, Anne Grethe (2019). Interaction Quality in Norwegian ECEC for Toddlers Measured with the Caregiver Interaction Profile (CIP) Scales. 20 s. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2019.1639813

Bjørnestad, Elisabeth ; Baustad, Anne Grethe; Alvestad, Marit (2019). To what extend does the ITERS-R address pedagogical quality as described in the Norwegian Framework plan?. Phillipson, Sivanes; Garvis, Susanne (Red.). Teachers' and Families' Perspectives in Early Childhood Education and Care Early Childhood Education in the 21st Century Vol. II, 1st Edition. s. 155-171. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780203730546

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig