English version
Elisabeth Bjørnestad

Elisabeth Bjørnestad

Kort om

Barnehageforskning, kvalitet i barnehage, kvalitative og kvantitative studier, klasseromsforskning, småskoletrinnet, overgangen barnehage - skole

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Andre pedagogiske fag

Emner

Kvantitative forskningsmetoder   Kvalitative forskningsmetoder   Klasseromssamtaler   Klasseromsforsking   Allmenn didaktikk   Barnehage   Barnehagepedagogikk   Læring og undervisning   Forskningsmetoder   Undervisningsmetoder   Barnehageansatte   Små barn i barnehage   Barnehagelærerutdanning   Komparativ barnehagepedagogikk   Longitudinelle studier   Barnehagens fysiske miljø

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Johannessen, Charlotte U; Bjørnestad, Elisabeth; Kleppe, Rasmus (2022). Lekens betydning for barns utvikling. Karlsdottir, Ragnheidur; Kvello, Øyvind; Hybertsen, Ingunn Dahler (Red.). Grunnbok i pedagogisk psykologi. Fagbokforlaget.

Nilsen, Tone Rove; Bjørnestad, Elisabeth; Hannås, Bjørg Mari (2022). Utvalg og tilgjengelighet av lekemateriell og barns lekemuligheter i det fysiske innemiljøet i barnehagen. Nordisk Barnehageforskning .

Dalland, Cecilie Pedersen; Bjørnestad, Elisabeth; Andersson-Bakken, Emilia (2021). Observasjon som metode i barnehage- og klasseromsforskning. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. Kapittel 6. s. 125-152. Universitetsforlaget.

Johannessen, Kjersti; Bjørnestad, Elisabeth; Nilsen, Ada Kristine Ofrim; Ylvisåker, Einar; Nornes-Nymark, Merete; Engesæter, Mari; Pedersen, Lillian; Aadland, Eivind (2020). The association between preschool quality and objectively assessed physical activity among Norwegian preschoolers. Journal for Research in Arts and Sports Education . Vol. 4.
https://hdl.handle.net/11250/2726014

Baustad, Anne Grethe; Bjørnestad, Elisabeth (2020). Everyday interactions between staff and children aged 1-5 in Norwegian ECEC. 16 s. Early Years .
https://hdl.handle.net/11250/2731870

Tuastad, Svein Erik; Bjørnestad, Elisabeth; Alvestad, Marit (2019). Contested quality: the struggle over quality, play and preschooling in Norwegian early childhood education and care. Garvis, Susanne; Phillipson, Sivanes (Red.). Policification of Early Childhood Education and Care: Early Childhood Education in the 21st Century Vol III. 13. s. 154-174. Routledge.

Becher, Aslaug Andreassen; Bjørnestad, Elisabeth; Hogsnes, Hilde Dehnæs (2019). Lek og lekende perspektiver i skolens første år. Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. Kap 1. s. 15-26. Universitetsforlaget.

Becher, Aslaug Andreassen; Bjørnestad, Elisabeth; Hogsnes, Hilde Dehnæs (2019). Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. ISBN: 9788215034133. Universitetsforlaget.

Bjørnestad, Elisabeth; Broekhuizen, Martine Louise; Os, Ellen; Baustad, Anne Grethe (2019). Interaction Quality in Norwegian ECEC for Toddlers Measured with the Caregiver Interaction Profile (CIP) Scales. Scandinavian Journal of Educational Research .
http://hdl.handle.net/11250/2606366

Bjørnestad, Elisabeth; Baustad, Anne Grethe; Alvestad, Marit (2019). To what extend does the ITERS-R address pedagogical quality as described in the Norwegian Framework plan?. Phillipson, Sivanes; Garvis, Susanne (Red.). Teachers' and Families' Perspectives in Early Childhood Education and Care Early Childhood Education in the 21st Century Vol. II, 1st Edition. 13. s. 155-171. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig