English version
Elisabeth Bjørnestad

Elisabeth Bjørnestad

Kort om

Barnehageforskning, kvalitet i barnehage, kvalitative og kvantitative studier, klasseromsforskning, småskoletrinnet, overgangen barnehage - skole

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Andre pedagogiske fag

Emner

Kvantitative forskningsmetoder   Kvalitative forskningsmetoder   Klasseromssamtaler   Klasseromsforsking   Allmenn didaktikk   Barnehage   Barnehagepedagogikk   Læring og undervisning   Forskningsmetoder   Undervisningsmetoder   Barnehageansatte   Små barn i barnehage   Barnehagelærerutdanning   Komparativ barnehagepedagogikk   Longitudinelle studier   Barnehagens fysiske miljø

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Dalland, Cecilie Pedersen; Bjørnestad, Elisabeth; Andersson-Bakken, Emilia (2021). Observasjon som metode i barnehage- og klasseromsforskning. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. Kapittel 6. s. 125-152. Universitetsforlaget.

Johannessen, Kjersti; Bjørnestad, Elisabeth; Nilsen, Ada Kristine Ofrim; Ylvisåker, Einar; Nornes-Nymark, Merete; Engesæter, Mari; Pedersen, Lillian; Aadland, Eivind (2020). The association between preschool quality and objectively assessed physical activity among Norwegian preschoolers. Journal for Research in Arts and Sports Education . Vol. 4.
https://hdl.handle.net/11250/2726014

Baustad, Anne Grethe; Bjørnestad, Elisabeth (2020). Everyday interactions between staff and children aged 1-5 in Norwegian ECEC. 16 s. Early Years .
https://hdl.handle.net/11250/2731870

Tuastad, Svein Erik; Bjørnestad, Elisabeth; Alvestad, Marit (2019). Contested quality: the struggle over quality, play and preschooling in Norwegian early childhood education and care. Garvis, Susanne; Phillipson, Sivanes (Red.). Policification of Early Childhood Education and Care: Early Childhood Education in the 21st Century Vol III. 13. s. 154-174. Routledge.

Becher, Aslaug Andreassen; Bjørnestad, Elisabeth; Hogsnes, Hilde Dehnæs (2019). Lek og lekende perspektiver i skolens første år. Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. Kap 1. s. 15-26. Universitetsforlaget.

Becher, Aslaug Andreassen; Bjørnestad, Elisabeth; Hogsnes, Hilde Dehnæs (2019). Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. ISBN: 9788215034133. Universitetsforlaget.

Bjørnestad, Elisabeth; Broekhuizen, Martine Louise; Os, Ellen; Baustad, Anne Grethe (2019). Interaction Quality in Norwegian ECEC for Toddlers Measured with the Caregiver Interaction Profile (CIP) Scales. Scandinavian Journal of Educational Research .
http://hdl.handle.net/11250/2606366

Bjørnestad, Elisabeth; Baustad, Anne Grethe; Alvestad, Marit (2019). To what extend does the ITERS-R address pedagogical quality as described in the Norwegian Framework plan?. Phillipson, Sivanes; Garvis, Susanne (Red.). Teachers' and Families' Perspectives in Early Childhood Education and Care Early Childhood Education in the 21st Century Vol. II, 1st Edition. 13. s. 155-171. Routledge.

Løkken, Ingrid Midteide; Broekhuizen, Martine Louise; Barnes, Jaqueline; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth (2018). Interaction-quality and children’s social competence in Norwegian ECEC. Varhaiskasvatuksen Tiedelehti . Vol. 7.
file:///C:/Users/elbjo/OneDrive%20-%20OsloMet/Mine...

Baustad, Anne Grethe; Rønning, Wenche; Bjørnestad, Elisabeth (2018). Norwegian ECEC staff’s thinking on quality of interaction. Early Child Development and Care . Vol. 190.
http://hdl.handle.net/11250/2596466

Løkken, Ingrid Midteide; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth; Hegna, Maren Meyer (2018). Evaluation of the Lamer social competence in preschool scale. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 17.
http://hdl.handle.net/11250/2583154

Løkken, Ingrid Midteide; Bjørnestad, Elisabeth; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas (2018). The relationship between structural factors and interaction quality in Norwegian ECEC for toddlers. International Journal of Child Care and Education Policy . Vol. 12:9.
http://hdl.handle.net/11250/2583152

Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen (2018). Quality in Norwegian childcare for toddlers using ITERS-R. European Early Childhood Education Research Journal . Vol. 26.

Bjørnestad, Elisabeth; Tuastad, Svein Erik; Alvestad, Marit (2017). Kvaliteten i norske barnehagar: Eit nytt Pisa-sjokk?. Studsrød, Ingunn; Tuastad, Svein Erik (Red.). Barneomsorg på norsk: i samspill og spenning mellom hjem og stat. Kapittel 9. s. 173-190. Universitetsforlaget.

Alvestad, Marit; Tuastad, Svein Erik; Bjørnestad, Elisabeth (2017). Barnehagen i ei brytningstid. Spenninga mellom samfunnsnytte og barndommen sin eigenverdi. Studsrød, Ingunn; Tuastad, Svein Erik (Red.). Barneomsorg på norsk: i samspill og spenning mellom hjem og stat. Kapittel 8. s. 154-172. Universitetsforlaget.

Os, Ellen; Bjørnestad, Elisabeth (2016). Undersøkelse av støtte til samspill mellom småbarn. Et kritisk blikk på ITERS-R-skalaen. Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Winger, Nina (Red.). Blikk fra barnehagen. 4. s. 69-95. Fagbokforlaget.

Duesund, Liv; Stray, Janicke Heldal; Bjørnestad, Elisabeth (2014). Uro i skolen. Gjesteredaktør. Norsk pedagogisk tidsskrift .
https://www.idunn.no/npt/2014/03/uro_i_skolen

Bjørnestad, Elisabeth (2014). Undervisnings- og arbeidsformer i klasserommet. Wittek, Line; Stray, Janicke Heldal (Red.). Pedagogikk - en grunnbok. Kapittel 20. s. 355-368. Cappelen Damm Akademisk.

Bjørnestad, Elisabeth (2013). Circle Time as Whole-Class Teaching – Features, Form, and Content: A New Teaching Method in Norwegian and Swedish Lower Primary Classroom. Bjørnestad, Elisabeth; Stray, Janicke Heldal (Red.). New Voices in Norwegian Educational Research. 9. s. 111-126. Brill|Sense.

Bjørnestad, Elisabeth; Stray, Janicke Heldal (2013). New Voices in Norwegian Educational Research. ISBN: 978-94-6209-462-8. 186 s. Sense Publishers.

Ulfeng, Martine; Bjørnestad, Elisabeth; Bjerkås, Ellen (2009). Sammenligning av Schirmer tåretest-verdier hos tre hunderaser og beskrivelse av keratoconjunctivitis sicca hos kinesiske nakenhunder. Norsk Veterinærtidsskrift . Vol. 121.

Bjørnestad, Elisabeth (2005). Hvordan forstå tradisjonsmøtet mellom barnehage og skole på 1.trinn?. Norsk pedagogisk tidsskrift .

Bjerkås, Ellen; Sveier, Harald; Bjørnestad, Elisabeth (2004). Katarakt hos torsk i oppdrett - resultater av en preliminær undersøkelse. Norsk Veterinærtidsskrift . Vol. 116.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig