English version
Maren Meyer Hegna

Maren Meyer Hegna

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Løkken, Ingrid Midteide; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth ; Hegna, Maren Meyer (2018). Evaluation of the Lamer social competence in preschool scale. 22 s. Nordisk barnehageforskning. Vol. 17.
https://doi.org/10.7577/nbf.2424Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig