English version
Ellen Os

Ellen Os

Forskningsprosjekter

  • Blikk for barn

    Et forskningsprosjekt om kvalitet i barnehagen for de minste (0-3).

Vitenskapelige publikasjoner

Os, Ellen; Hernes, Leif (2019). Children Under the Age of Three in Norwegian Childcare: Searching for Qualities. Garvis, Susanne; Harju-Luukkainen, Heidi Katarina; Sheridan, Sonja; Williams, Pia (Red.). Nordic Families, Children and Early Childhood Education. 8. s. 139-171. Palgrave Macmillan.

Kjørholt, Anne Trine; Os, Ellen (2019). Barnehagen som materielt og kulturelt landskap. Arkitektur, innredning og leketøy. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Red.). Blikk for barn. Artikkel 4. s. 75-103. Fagbokforlaget.

Os, Ellen; Winger, Nina; Eide, Brit Johanne (2019). Visjoner om kvalitet. Barnehagelæreres synspunkter på hva som kan gjøre barnehagen bedre for barn under tre år. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Red.). Blikk for barn. Artikkel 2. s. 31-54. Fagbokforlaget.

Bjørnestad, Elisabeth; Broekhuizen, Martine Louise; Os, Ellen; Baustad, Anne Grethe (2019). Interaction Quality in Norwegian ECEC for Toddlers Measured with the Caregiver Interaction Profile (CIP) Scales. Scandinavian Journal of Educational Research .
http://hdl.handle.net/11250/2606366

Vist, Torill; Os, Ellen (2019). Music education through the lens of ITERS-R: Discussing results from 206 toddler day care groups. Research Studies in Music Education .

Os, Ellen (2019). Engaging toddlers in interactions during meals: group-related joint attention. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 18.

Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen (2018). Quality in Norwegian childcare for toddlers using ITERS-R. European Early Childhood Education Research Journal . Vol. 26.

Os, Ellen; Bjørnestad, Elisabeth (2016). Undersøkelse av støtte til samspill mellom småbarn. Et kritisk blikk på ITERS-R-skalaen. Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Winger, Nina (Red.). Blikk fra barnehagen. 4. s. 69-95. Fagbokforlaget.

Alvestad, Torgeir; Bergem, Helen; Eide, Brit Johanne; Johansson, Jan-Erik; Os, Ellen; Pálmadóttir, Hrönn; Pramling Samuelsson, Ingrid; Winger, Nina (2014). Challenges and dilemmas expressed by teachers working in toddler groups in the Nordic countries. Early Child Development and Care . Vol. 184.
http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2013.807607

Os, Ellen (2013). Opportunities knock: Mediation of peer-relations during meal-time in toddler groups. 9 s. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 6.
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/vie...

Os, Ellen; Eide, Brit Johanne (2013). Småbarn og fellesskap i samlingsstunder og under måltider. Greve, Anne; Mørreaunet, Sissel; Winger, Nina (Red.). Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen. 15. s. 209-226. Fagbokforlaget.

Eide, Brit Johanne; Os, Ellen; Samuelsson, Ingrid Pramling (2012). Små barns medvirkning i samlingsstunder. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 5.
http://hdl.handle.net/10642/1426

Hernes, Leif; Os, Ellen; Selmer-Olsen, Ivar (2010). Med kjærlighet til publikum; kunst for barn under tre år. ISBN: 978-82-02-25840-5. 189 s. Cappelen Damm Akademisk.

Os, Ellen (2009). Early childhood education in Norway. A short story about Norwegian kindergartens. Nowak-Lojewska, Agnieszka; Olczak, Agnieszka; Soroka-Fedorczuk, Anetta (Red.). Education of a young child. Reflections, problems, experiences. Del IV.

Os, Ellen (2009). Edukacja przedszkolna w Norwegii. Nowak-Lojewska, Agnieszka; Olczak, Agnieszka; Soroka-Fedorczuk, Anetta (Red.). Edujcja malego dzieck. refleksje, problemy, doswiadczenia. Del IV. s. 301-320.

Eide, Brit Johanne; Os, Ellen; Winger, Nina (2008). Fra "glimt til bilder?" Noen oppsummerende kommentarer. Glimt fra små barns hverdagsliv i barnehagen 2. delrapport fra prosjektet "Barns omsorgskarriere. Barnehagen som ledd i en omsorgskjede for barn opp til 3 års-alder" HiO-rapport nr. 18. kap. 7. s. 102-108. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Os, Ellen; Hernes, Leif (2004). "Under tre? - mener dere under tre?". Kunstformidling til barn under tre år - erfaringer fra prosjektet "Klangfugl". Centrum för barnkulturforskning.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig