English version
Ellen Os

Ellen Os

Vitenskapelige publikasjoner

Os, Ellen; Winger, Nina (2019). Blikk for barn. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 18.

Os, Ellen; Winger, Nina; Eide, Brit Johanne (2019). Visjoner om kvalitet Barnehagelæreres synspunkter på hva som kan gjøre barnehagen bedre for barn under tre år. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Red.). Blikk for barn. artikkel 2. s. 31-54. Fagbokforlaget.

Bjørnestad, Elisabeth; Broekhuizen, Martine Louise; Os, Ellen; Baustad, Anne Grethe (2019). Interaction Quality in Norwegian ECEC for Toddlers Measured with the Caregiver Interaction Profile (CIP)Scales. Scandinavian Journal of Educational Research .

Vist, Torill; Os, Ellen (2019). Music education through the lens of ITERS-R: Discussing results from 206 toddler day care groups. Research Studies in Music Education .

Os, Ellen (2019). Engaging toddlers in interactions during meals: Group-related joint attention. Nordisk Barnehageforskning .

Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen (2018). Quality in Norwegian childcare for toddlers using ITERS-R. European Early Childhood Education Research Journal . Vol. 26.

Os, Ellen; Bjørnestad, Elisabeth (2016). Undersøkelse av støtte til samspill mellom småbarn. Et kritisk blikk på ITERS-R-skalaen. Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Winger, Nina (Red.). Blikk fra barnehagen. 4. s. 69-95. Fagbokforlaget.

Alvestad, Torgeir; Bergem, Helen; Eide, Brit Johanne; Johansson, Jan-Erik; Os, Ellen; Pálmadóttir, Hrönn; Pramling Samuelsson, Ingrid; Winger, Nina (2014). Challenges and dilemmas expressed by teachers working in toddler groups in the Nordic countries. Early Child Development and Care . Vol. 184.
http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2013.807607

Os, Ellen (2013). Opportunities knock: Mediation of peer-relations during meal-time in toddler groups. 9 s. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 6.
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/vie...

Os, Ellen; Eide, Brit Johanne (2013). Småbarn og fellesskap i samlingsstunder og under måltider. Greve, Anne; Mørreaunet, Sissel; Winger, Nina (Red.). Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen. 15. s. 209-226. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig