English version
Ellen Os

Ellen Os

Forskningsprosjekter

  • Blikk for barn

    Et forskningsprosjekt om kvalitet i barnehagen for de minste (0-3).

Vitenskapelige publikasjoner

Bjørnestad, Elisabeth ; Broekhuizen, Martine Louise; Os, Ellen ; Baustad, Anne Grethe (2019). Interaction Quality in Norwegian ECEC for Toddlers Measured with the Caregiver Interaction Profile (CIP) Scales. 20 s. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2019.1639813

Kjørholt, Anne Trine; Os, Ellen (2019). Barnehagen som materielt og kulturelt landskap. Arkitektur, innredning og leketøy. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Red.). Blikk for barn. s. 75-103. Fagbokforlaget.

Os, Ellen ; Hernes, Leif (2019). Children Under the Age of Three in Norwegian Childcare: Searching for Qualities. Garvis, Susanne; Harju-Luukkainen, Heidi Katarina; Sheridan, Sonja; Williams, Pia (Red.). Nordic Families, Children and Early Childhood Education. s. 139-171. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-16866-7_8

Os, Ellen (2019). Engaging toddlers in interactions during meals: group-related joint attention. Nordisk barnehageforskning. Vol. 18.
https://doi.org/10.7577/nbf.2692

Vist, Torill ; Os, Ellen (2019). Music education through the lens of ITERS-R: Discussing results from 206 toddler day care groups. Research Studies in Music Education.
https://doi.org/10.1177/1321103X19828785

Os, Ellen ; Winger, Nina ; Eide, Brit Johanne (2019). Visjoner om kvalitet. Barnehagelæreres synspunkter på hva som kan gjøre barnehagen bedre for barn under tre år. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Red.). Blikk for barn. s. 31-54. Fagbokforlaget.

Bjørnestad, Elisabeth ; Os, Ellen (2018). Quality in Norwegian childcare for toddlers using ITERS-R. European Early Childhood Education Research Journal. Vol. 26.
https://doi.org/10.1080/1350293X.2018.1412051

Os, Ellen ; Bjørnestad, Elisabeth (2016). Undersøkelse av støtte til samspill mellom småbarn. Et kritisk blikk på ITERS-R-skalaen. Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Winger, Nina (Red.). Blikk fra barnehagen. s. 69-95. Fagbokforlaget.

Alvestad, Torgeir; Bergem, Helen ; Eide, Brit Johanne; Johansson, Jan-Erik ; Os, Ellen ; Pálmadóttir, Hrönn; Pramling Samuelsson, Ingrid; Winger, Nina (2014). Challenges and dilemmas expressed by teachers working in toddler groups in the Nordic countries. 18 s. Early Child Development and Care. Vol. 184.
https://doi.org/10.1080/03004430.2013.807607

Os, Ellen (2013). Opportunities knock: Mediation of peer-relations during meal-time in toddler groups. 9 s. Nordisk barnehageforskning. Vol. 6.
https://doi.org/10.7577/nbf.460

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig