English version
Hege Løberg

Hege Løberg

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emner

Utdanningsledelse   Ledelse i barnehagen   Profesjonsretning i barnehagelærerutdanning   Barnehagelærerutdanning   Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning   Utdanningskvalitet

Vitenskapelige publikasjoner

Giæver, Katrine; Løberg, Hege Støylen Kvalbein (2018). Livsveven- små barns danning gjennom tid og rom. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Red.). Barnehagepedagogiske linjeskift. Kapittel 7. s. 121-132. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig