English version
Elisabeth Førde

Elisabeth Førde

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Thun, Cecilie ; Førde, Elisabeth (2023). Hvor går grensene mellom praktiske og pedagogiske oppgaver?. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Red.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. s. 103-127. Fagbokforlaget.

Førde, Elisabeth (2018). "I tråd med godt faglig skjønn" - barnehagepedagogisk kunnskap i spenningsfeltet mellom tillit og kontroll. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Red.). Barnehagepedagogiske linjeskift. s. 209-225. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig