English version
Elisabeth Førde

Elisabeth Førde

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Førde, Elisabeth (2018). "I tråd med godt faglig skjønn" - barnehagepedagogisk kunnskap i spenningsfeltet mellom tillit og kontroll. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Red.). Barnehagepedagogiske linjeskift. Kapittel 12. s. 209-225. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig