English version
Alona Krieken Laski

Alona Krieken Laski

Vitenskapelige publikasjoner

Larsen, Ann Kristin; Krieken Laski, Alona (2023). Ledelse, demokrati og psykologisk trygghet. Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. Kapittel 7. s. 129-149. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove; Laski, Alona Krieken (2021). Aktiv læring her og nå, men hva aktiveres for fremtiden? Dramaturgiske perspektiver på underviserens rolle i meningsskapende undervisningspraksiser. UNIPED . Vol. 44.
https://hdl.handle.net/11250/3025604Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig