English version
Marianne Hatlem

Marianne Hatlem

Vitenskapelige publikasjoner

Hatlem, Marianne ; Belseth, Kjartan Andersen (2017). Studentenes rolle: "Å være i lære". Høihilder, Eli Kari; Lund-Kristensen, Hanne (Red.). Praksisbarnehagen: En arena for læring. s. 76-89. Gyldendal Akademisk.

Hatlem, Marianne ; Braathen, Merete Ellen; Elisenberg, Marion; Kolle, Tonje; Nolet, Ronald; Strand, Torill (2013). Barnehagen - et vindu mot verden. Eskeland, Torill (Red.). Barnehagen som lærings- og danningsarena: Prosjektrapport fra Sør-Trøndelag og Østfold: Artikkelsamling. s. 167-180. Utdanningsdirektoratet.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig