English version
Hanne Berit Myrvold

Hanne Berit Myrvold

Vitenskapelige publikasjoner

Myrvold, Hanne Berit (2023). Fabulerende eksperimenteringer og utvidelser av akademisk skriving. Myhre, Cecilie Ottersland; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Metodologiske ut-viklinger : Om kvalitativ og postkvalitativ forskning i barnehagefeltet. Fagbokforlaget.

Myrvold, Hanne Berit (2023). Fabulerende eksperimenteringer og utvidelser av akademisk skriving. Myhre, Cecilie Ottersland; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Metodologiske ut-viklinger : Om kvalitativ og postkvalitativ forskning i barnehagefeltet. s. 199-220. Fagbokforlaget.

Moxnes, Anna Rigmor; Bjelkerud, Agnes Westgaard; Gulpinar, Tona ; Lafton, Tove ; Myrvold, Hanne Berit ; Odegard, Nina (2021). Lydkomposisjoner fra en småbarnsavdeling. Elle, Øystein; Nyhus, Mette Røe (Red.). Kunstmøter og estetiske prosesser med de yngste barna (0-3 år). s. 81-98. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove ; Bergem, Helen ; Evenstad, Randi; Fajersson, Karin Elise; Greve, Anne ; Myhre, Cecilie Ottersland ; Myrvold, Hanne Berit ; Otterstad, Ann Merete ; Wolf, Kristin Danielsen (2018). Lekens forundringskammer. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Red.). Barnehagepedagogiske linjeskift. s. 27-47. Fagbokforlaget.

Myhre, Cecilie Ottersland ; Myrvold, Hanne Berit (2018). Pedagogikken(e)s sammenfiltringer i stillheter og ubehag. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Red.). Barnehagepedagogiske linjeskift. s. 135-150. Fagbokforlaget.
https://doi.org/978-82-450-2145-5

Myhre, Cecilie Ottersland ; Myrvold, Hanne Berit ; Joramo, Unn-Wenche; Thoresen, Marianne (2017). Stumbling into the 'kitchen island' – becoming through intra-actions with objects and theories. Contemporary Issues in Early Childhood. Vol. 18.
https://doi.org/10.1177/1463949117731024Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig