English version
Helen Bergem

Helen Bergem

Fagområder

Emner

Barns lek   Relasjonsledelse   Pedagogisk ledelse   Småbarnspedagogikk

Forskningsprosjekter

  • Blikk for barn

    Et forskningsprosjekt om kvalitet i barnehagen for de minste (0-3).

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bergem, Helen (2020). Barns erfaringer rundt mening og sammenheng i barnehagehverdagen. En analyse av tematisk innhold i samspill mellom barn og barnehagelærer. Barn – forskning om barn og barndom i Norden. Vol. 38.
https://doi.org/10.5324/barn.v38i1.3578

Bergem, Helen (2019). Enkeltbarn og barnegruppen som omdreiningspunkt for barnehagelærers pedagogiske dømmekraft. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Red.). Blikk for barn. s. 179-206. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove ; Bergem, Helen ; Evenstad, Randi; Fajersson, Karin Elise; Greve, Anne ; Myhre, Cecilie Ottersland ; Myrvold, Hanne Berit ; Otterstad, Ann Merete ; Wolf, Kristin Danielsen (2018). Lekens forundringskammer. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Red.). Barnehagepedagogiske linjeskift. s. 27-47. Fagbokforlaget.

Alvestad, Torgeir; Bergem, Helen ; Eide, Brit Johanne; Johansson, Jan-Erik ; Os, Ellen ; Pálmadóttir, Hrönn; Pramling Samuelsson, Ingrid; Winger, Nina (2014). Challenges and dilemmas expressed by teachers working in toddler groups in the Nordic countries. 18 s. Early Child Development and Care. Vol. 184.
https://doi.org/10.1080/03004430.2013.807607Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig