English version
Leif Hernes

Leif Hernes

Forskningsprosjekter

  • Blikk for barn

    Et forskningsprosjekt om kvalitet i barnehagen for de minste (0-3).

Vitenskapelige publikasjoner

Gulpinar, Tona ; Hernes, Leif ; Vist, Torill (2019). Estetisk læring i et kunstpedagogisk perspektiv : en artikkel om kunstneriske møter. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Red.). Blikk for barn. s. 123-140. Fagbokforlaget.

Os, Ellen ; Hernes, Leif (2019). Children Under the Age of Three in Norwegian Childcare: Searching for Qualities. Garvis, Susanne; Harju-Luukkainen, Heidi Katarina; Sheridan, Sonja; Williams, Pia (Red.). Nordic Families, Children and Early Childhood Education. s. 139-171. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-16866-7_8

Winger, Nina ; Hernes, Leif ; Vist, Torill (2019). Blikk for barn. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Red.). Blikk for barn. s. 11-30. Fagbokforlaget.

Hernes, Leif ; Vist, Torill ; Winger, Nina (2019). Blikk for barn. ISBN: 9788245023947. 227 s. Fagbokforlaget.

Gulpinar, Tona ; Hernes, Leif ; Winger, Nina (2019). Barnehagens rom og handlingsrom. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Red.). Blikk for barn. s. 55-74. Fagbokforlaget.

Gulpinar, Tona ; Hernes, Leif (2018). The importance of aesthetic activities in Norwegian kindergartens. Garvis, Susanne; Ødegaard, Elin Eriksen (Red.). Nordic Dialogues on Children and Families. s. 157-172. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781315561981-12

Hernes, Leif ; Gulpinar, Tona (2018). Profesjonskrav og profesjonsinnhold – om kunstens bidrag til barnehagelærerutdanningens innhold og barnehagens hverdag. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Red.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. s. 210-223. Universitetsforlaget.

Hernes, Leif ; Gulpinar, Tona (2017). How can Aesthetic Meetings create deeper cultural understanding af aesthetic learning?. Journal of Early Childhood Studies. Vol. 11.
http://www.omepireland.ie/publications.html

Gulpinar, Tona ; Hernes, Leif (2016). Estetisk læring i barnehagen. Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Winger, Nina (Red.). Blikk fra barnehagen. s. 147-160. Fagbokforlaget.

Winger, Nina ; Gulpinar, Tona ; Hernes, Leif (2016). Med forskerblikk på kvalitet(er) i barnehagen. Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Winger, Nina (Red.). Blikk fra barnehagen. s. 11-27. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig