Leif Hernes

Leif Hernes

Samarbeidsrelasjoner

Glitterbird, Art for the Very Young glitterbird.com Dansdesign dansdesign.com

Vitenskapelige publikasjoner

Gulpinar, Tona; Hernes, Leif (2018). The importance of aesthetic activities in Norwegian kindergartens. Garvis, Susanne; Ødegaard, Elin Eriksen (Red.). Nordic Dialogues on Children and Families. Chapter 12. s. 157-172. Routledge.

Hernes, Leif; Gulpinar, Tona (2018). Profesjonskrav og profesjonsinnhold – om kunstens bidrag til barnehagelærerutdanningens innhold og barnehagens hverdag. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Red.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. kapittel 11. s. 210-223. Universitetsforlaget.

Hernes, Leif; Gulpinar, Tona (2017). How can Aesthetic Meetings create deeper cultural understanding af aesthetic learning?. Journal of Early Childhood Studies. Vol. 11.

Gulpinar, Tona; Hernes, Leif (2016). Estetisk læring i barnehagen. Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Winger, Nina (Red.). Blikk fra barnehagen. kapittel 7. s. 147-160. Fagbokforlaget.

Winger, Nina; Gulpinar, Tona; Hernes, Leif (2016). Med forskerblikk på kvalitet(er) i barnehagen. Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Winger, Nina (Red.). Blikk fra barnehagen. artikkel 1. s. 11-27. Fagbokforlaget.

Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Winger, Nina (2016). Blikk fra barnehagen. ISBN: 978-82-450-1695-6. 281 s. Fagbokforlaget.

Hernes, Leif (2014). Pedagogen og den kunstneriske prosessen. Angelo, Elin; Kalsnes, Signe (Red.). Kunstner eller lærer? Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning. Kapittel 13. s. 201-212. Cappelen Damm Akademisk.

Hernes, Leif (2013). Kunst, demokrati og barn. Greve, Anne; Mørreaunet, Sissel; Winger, Nina (Red.). Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen. Kapittelnummer 8. s. 105-114. Fagbokforlaget.

Hernes, Leif (2011). Das Recht auf Kunst für Allen. Ein Plädoyer. Kessel, Martina (Red.). Aufwachsen mit Tanz. 4. s. 62-69. Verlagsgruppe Beltz.

Hernes, Leif; Os, Ellen; Selmer-Olsen, Ivar (2010). Med kjærlighet til publikum; kunst for barn under tre år. ISBN: 978-82-02-25840-5. 189 s. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig