Leif Hernes

Leif Hernes

Samarbeidsrelasjoner

Glitterbird, Art for the Very Young glitterbird.com Dansdesign dansdesign.com

Vitenskapelige publikasjoner

Winger, Nina; Hernes, Leif; Vist, Torill (2019). Blikk for barn. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Red.). Blikk for barn. Artikkel 1. s. 11-30. Fagbokforlaget.

Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (2019). Blikk for barn. ISBN: 978-82-450-2394-7. 227 s. Fagbokforlaget.
https://blogg.hioa.no/blikkforbarn/

Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Winger, Nina (2019). Barnehagens rom og handlingsrom. ISBN: 978-82-450-2394-7. 19 s. Fagbokforlaget.
https://blogg.hioa.no/blikkforbarn/

Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Vist, Torill (2019). Estetisk læring i et kunstpedagogisk perspektiv- en artikkel om kunstneriske møter. ISBN: 978-82-450-2394-7. 17 s.

Gulpinar, Tona; Hernes, Leif (2018). The importance of aesthetic activities in Norwegian kindergartens. Garvis, Susanne; Ødegaard, Elin Eriksen (Red.). Nordic Dialogues on Children and Families. Chapter 12. s. 157-172. Routledge.

Hernes, Leif; Gulpinar, Tona (2018). Profesjonskrav og profesjonsinnhold – om kunstens bidrag til barnehagelærerutdanningens innhold og barnehagens hverdag. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Red.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. kapittel 11. s. 210-223. Universitetsforlaget.

Hernes, Leif; Gulpinar, Tona (2017). How can Aesthetic Meetings create deeper cultural understanding af aesthetic learning?. Journal of Early Childhood Studies. Vol. 11.

Gulpinar, Tona; Hernes, Leif (2016). Estetisk læring i barnehagen. Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Winger, Nina (Red.). Blikk fra barnehagen. kapittel 7. s. 147-160. Fagbokforlaget.

Winger, Nina; Gulpinar, Tona; Hernes, Leif (2016). Med forskerblikk på kvalitet(er) i barnehagen. Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Winger, Nina (Red.). Blikk fra barnehagen. artikkel 1. s. 11-27. Fagbokforlaget.

Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Winger, Nina (2016). Blikk fra barnehagen. ISBN: 978-82-450-1695-6. 281 s. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig