Norwegian version
Leif Hernes

Leif Hernes

Research projects

  • Searching for Qualities

    Investigation and research on the quality in Early Childhood Education and Care (ECEC) for children under the age of three years.

Scientific publications

Gulpinar, Tona ; Hernes, Leif ; Winger, Nina (2019). Barnehagens rom og handlingsrom. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Ed.). Blikk for barn. p. 55-74. Fagbokforlaget.

Gulpinar, Tona ; Hernes, Leif ; Vist, Torill (2019). Estetisk læring i et kunstpedagogisk perspektiv : en artikkel om kunstneriske møter. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Ed.). Blikk for barn. p. 123-140. Fagbokforlaget.

Os, Ellen ; Hernes, Leif (2019). Children Under the Age of Three in Norwegian Childcare: Searching for Qualities. Garvis, Susanne; Harju-Luukkainen, Heidi Katarina; Sheridan, Sonja; Williams, Pia (Ed.). Nordic Families, Children and Early Childhood Education. p. 139-171. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-16866-7_8

Winger, Nina ; Hernes, Leif ; Vist, Torill (2019). Blikk for barn. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Ed.). Blikk for barn. p. 11-30. Fagbokforlaget.

Hernes, Leif ; Vist, Torill ; Winger, Nina (2019). Blikk for barn. ISBN: 9788245023947. 227 p. Fagbokforlaget.

Gulpinar, Tona ; Hernes, Leif (2018). The importance of aesthetic activities in Norwegian kindergartens. Garvis, Susanne; Ødegaard, Elin Eriksen (Ed.). Nordic Dialogues on Children and Families. p. 157-172. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781315561981-12

Hernes, Leif ; Gulpinar, Tona (2018). Profesjonskrav og profesjonsinnhold – om kunstens bidrag til barnehagelærerutdanningens innhold og barnehagens hverdag. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Ed.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. p. 210-223. Universitetsforlaget.

Hernes, Leif ; Gulpinar, Tona (2017). How can Aesthetic Meetings create deeper cultural understanding af aesthetic learning?. Journal of Early Childhood Studies. Vol. 11.
http://www.omepireland.ie/publications.html

Gulpinar, Tona ; Hernes, Leif (2016). Estetisk læring i barnehagen. Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Winger, Nina (Ed.). Blikk fra barnehagen. p. 147-160. Fagbokforlaget.

Gulpinar, Tona ; Hernes, Leif ; Winger, Nina (2016). Blikk fra barnehagen. ISBN: 978-82-450-1695-6. 281 p. Fagbokforlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete