Norwegian version
Leif Hernes

Leif Hernes

Research projects

  • Searching for Qualities

    Investigation and research on the quality in Early Childhood Education and Care (ECEC) for children under the age of three years.

Collaborations

Glitterbird, Art for the Very Young

Scientific publications

Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Winger, Nina (2019). Barnehagens rom og handlingsrom. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Ed.). Blikk for barn. Artikkel 3. p. 55-74. Fagbokforlaget.

Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Vist, Torill (2019). Estetisk læring i et kunstpedagogisk perspektiv : en artikkel om kunstneriske møter. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Ed.). Blikk for barn. Artikkel 6. p. 123-140. Fagbokforlaget.

Os, Ellen; Hernes, Leif (2019). Children Under the Age of Three in Norwegian Childcare: Searching for Qualities. Garvis, Susanne; Harju-Luukkainen, Heidi Katarina; Sheridan, Sonja; Williams, Pia (Ed.). Nordic Families, Children and Early Childhood Education. 8. p. 139-171. Palgrave Macmillan.

Winger, Nina; Hernes, Leif; Vist, Torill (2019). Blikk for barn. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Ed.). Blikk for barn. Artikkel 1. p. 11-30. Fagbokforlaget.

Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (2019). Blikk for barn. ISBN: 9788245023947. 227 p. Fagbokforlaget.
https://www.fagbokforlaget.no/Blikk-for-barn/I9788...

Gulpinar, Tona; Hernes, Leif (2018). The importance of aesthetic activities in Norwegian kindergartens. Garvis, Susanne; Ødegaard, Elin Eriksen (Ed.). Nordic Dialogues on Children and Families. Chapter 12. p. 157-172. Routledge.

Hernes, Leif; Gulpinar, Tona (2018). Profesjonskrav og profesjonsinnhold – om kunstens bidrag til barnehagelærerutdanningens innhold og barnehagens hverdag. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Ed.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. kapittel 11. p. 210-223. Universitetsforlaget.

Hernes, Leif; Gulpinar, Tona (2017). How can Aesthetic Meetings create deeper cultural understanding af aesthetic learning?. Journal of Early Childhood Studies. Vol. 11.

Gulpinar, Tona; Hernes, Leif (2016). Estetisk læring i barnehagen. Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Winger, Nina (Ed.). Blikk fra barnehagen. kapittel 7. p. 147-160. Fagbokforlaget.

Winger, Nina; Gulpinar, Tona; Hernes, Leif (2016). Med forskerblikk på kvalitet(er) i barnehagen. Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Winger, Nina (Ed.). Blikk fra barnehagen. artikkel 1. p. 11-27. Fagbokforlaget.

Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Winger, Nina (2016). Blikk fra barnehagen. ISBN: 978-82-450-1695-6. 281 p. Fagbokforlaget.

Hernes, Leif (2014). Pedagogen og den kunstneriske prosessen. Angelo, Elin; Kalsnes, Signe (Ed.). Kunstner eller lærer? Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning. Kapittel 13. p. 201-212. Cappelen Damm Akademisk.

Hernes, Leif (2013). Kunst, demokrati og barn. Greve, Anne; Mørreaunet, Sissel; Winger, Nina (Ed.). Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen. Kapittelnummer 8. p. 105-114. Fagbokforlaget.

Hernes, Leif (2011). Das Recht auf Kunst für Allen. Ein Plädoyer. Kessel, Martina (Ed.). Aufwachsen mit Tanz. 4. p. 62-69. Verlagsgruppe Beltz.

Hernes, Leif; Os, Ellen; Selmer-Olsen, Ivar (2010). Med kjærlighet til publikum; kunst for barn under tre år. ISBN: 978-82-02-25840-5. 189 p. Cappelen Damm Akademisk.

Hernes, Leif (2004). Teater med små barn Leif Hernes - dansdesign. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift .

Os, Ellen; Hernes, Leif (2004). "Under tre? - mener dere under tre?". Kunstformidling til barn under tre år - erfaringer fra prosjektet "Klangfugl". Centrum för barnkulturforskning.

Moen, Ina Guro; Hernes, Leif (1999). Grunnstudium i dans, Hjelpedisipliner i dans, Valgemner i dans, Fordypningsfag for studenter med dans som hovedområde; Scenisk dans. Rammeplan for faglærerutdanning i musikk, dans og drama. faglig_bok_institusjon. p. 69-84.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete