Norwegian version
Tona Gulpinar

Tona Gulpinar

Research projects

  • Searching for Qualities

    Investigation and research on the quality in Early Childhood Education and Care (ECEC) for children under the age of three years.

Scientific publications

Moxnes, Anna Rigmor; Bjelkerud, Agnes Westgaard; Gulpinar, Tona; Lafton, Tove; Myrvold, Hanne Berit; Odegard, Nina (2021). Lydkomposisjoner fra en småbarnsavdeling. Elle, Øystein; Nyhus, Mette Røe (Ed.). Kunstmøter og estetiske prosesser med de yngste barna (0-3 år). 5. p. 81-98. Fagbokforlaget.

Gulpinar, Tona; Fehr, Anneke von der (2020). Be Extended: Oslo. Acoustic Space . Vol. 18.
http://rixc.org/press/AS.Vol.18-OSLOFJORD-ECOLOGIE...

Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Winger, Nina (2019). Barnehagens rom og handlingsrom. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Ed.). Blikk for barn. Artikkel 3. p. 55-74. Fagbokforlaget.

Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Vist, Torill (2019). Estetisk læring i et kunstpedagogisk perspektiv : en artikkel om kunstneriske møter. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Ed.). Blikk for barn. Artikkel 6. p. 123-140. Fagbokforlaget.

Gulpinar, Tona; Hernes, Leif (2018). The importance of aesthetic activities in Norwegian kindergartens. Garvis, Susanne; Ødegaard, Elin Eriksen (Ed.). Nordic Dialogues on Children and Families. Chapter 12. p. 157-172. Routledge.

Hernes, Leif; Gulpinar, Tona (2018). Profesjonskrav og profesjonsinnhold – om kunstens bidrag til barnehagelærerutdanningens innhold og barnehagens hverdag. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Ed.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. kapittel 11. p. 210-223. Universitetsforlaget.

Hernes, Leif; Gulpinar, Tona (2017). How can Aesthetic Meetings create deeper cultural understanding af aesthetic learning?. Journal of Early Childhood Studies. Vol. 11.

Gulpinar, Tona; Hernes, Leif (2016). Estetisk læring i barnehagen. Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Winger, Nina (Ed.). Blikk fra barnehagen. kapittel 7. p. 147-160. Fagbokforlaget.

Winger, Nina; Gulpinar, Tona; Hernes, Leif (2016). Med forskerblikk på kvalitet(er) i barnehagen. Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Winger, Nina (Ed.). Blikk fra barnehagen. artikkel 1. p. 11-27. Fagbokforlaget.

Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Winger, Nina (2016). Blikk fra barnehagen. ISBN: 978-82-450-1695-6. 281 p. Fagbokforlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete