Norwegian version
Geir Aaserud

Geir Aaserud

Scientific publications

Blaafalk, Hanne ; Solheim, Morten; Aaserud, Geir (2017). Barnehagelæreren som aktør i en politisert barnehagesektor. Blaafalk, Hanne; Aaserud, Geir; Solheim, Morten (Ed.). Barnehagelæreren som politisk aktør. p. 13-21. Fagbokforlaget.

Blaafalk, Hanne ; Nordbrønd, Brit; Aaserud, Geir (2017). Det handler om å våge – slik jeg ser det. Blaafalk, Hanne; Aaserud, Geir; Solheim, Morten (Ed.). Barnehagelæreren som politisk aktør. p. 187-206. Fagbokforlaget.

Blaafalk, Hanne ; Aaserud, Geir ; Solheim, Morten (2017). Barnehagelæreren som politisk aktør. ISBN: 9788245017793. 213 p. Fagbokforlaget.

Aaserud, Geir (2015). Barnehagelærernes profesjonelle identitet i en vev av fortellinger. Ødegaard, Elin Eriksen; Økland, Magli Sofie (Ed.). Fortellinger fra praksis - trøbbel, vendepunkt og stolthet. p. 67-86. Fagbokforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete