Norwegian version
Hanne Berit Myrvold

Hanne Berit Myrvold

Scientific publications

Myrvold, Hanne Berit (2023). Fabulerende eksperimenteringer og utvidelser av akademisk skriving. Myhre, Cecilie Ottersland; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Ed.). Metodologiske ut-viklinger. Om kvalitativ og postkvalitativ forskning i barnehagefeltet.. Kapittel 11. p. 199-220. Fagbokforlaget.

Moxnes, Anna Rigmor; Bjelkerud, Agnes Westgaard; Gulpinar, Tona; Lafton, Tove; Myrvold, Hanne Berit; Odegard, Nina (2021). Lydkomposisjoner fra en småbarnsavdeling. Elle, Øystein; Nyhus, Mette Røe (Ed.). Kunstmøter og estetiske prosesser med de yngste barna (0-3 år). 5. p. 81-98. Fagbokforlaget.

Myhre, Cecilie Ottersland; Myrvold, Hanne Berit (2018). Pedagogikken(e)s sammenfiltringer i stillheter og ubehag. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Ed.). Barnehagepedagogiske linjeskift. Kapittel 8. p. 135-150. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove; Bergem, Helen; Evenstad, Randi; Fajersson, Karin Elise; Greve, Anne; Myhre, Cecilie Ottersland; Myrvold, Hanne Berit; Otterstad, Ann Merete; Wolf, Kristin Danielsen (2018). Lekens forundringskammer. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Ed.). Barnehagepedagogiske linjeskift. kapitel 2. p. 27-47. Fagbokforlaget.

Myhre, Cecilie Ottersland; Myrvold, Hanne Berit; Joramo, Unn-Wenche; Thoresen, Marianne (2017). Stumbling into the 'kitchen island' – becoming through intra-actions with objects and theories. Contemporary Issues in Early Childhood . Vol. 18.
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/146394...These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete