Norwegian version
Alona Krieken Laski

Alona Krieken Laski

Scientific publications

Lafton, Tove; Laski, Alona Krieken (2021). Aktiv læring her og nå, men hva aktiveres for fremtiden? Dramaturgiske perspektiver på underviserens rolle i meningsskapende undervisningspraksiser. UNIPED . Vol. 44.
https://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.1893-8981-2...These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete