Norwegian version
Alona Krieken Laski

Alona Krieken Laski

Scientific publications

Larsen, Ann Kristin ; Krieken Laski, Alona (2023). Ledelse, demokrati og psykologisk trygghet. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Ed.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. p. 129-149. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove ; Laski, Alona Krieken (2021). Aktiv læring her og nå, men hva aktiveres for fremtiden? Dramaturgiske perspektiver på underviserens rolle i meningsskapende undervisningspraksiser. UNIPED. Vol. 44.
https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2021-02-02These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete